Innvandring

-Nok innvandrere i Groruddalen, sa Aps Berntsen – for 16 år siden

Akkurat i dag er det et lite jubileum: For på dagen for 16 år siden hevdet Thorbjørn Berntsen (Ap) at grensen for innvandrere var nådd i Groruddalen i Oslo. Ja, selv groruddølene ønsket seg vekk fra dalen.

Uttalelsen fra den tidligere Ap-statsråden Thorbjørn Berntsen kom etter at det hadde blitt kjent at Groruddalen i Oslo var det minst attraktive stedet å bo i Oslo. Berntsen sa den gang, for nøyaktig 16 år siden, også da i valgkamp, at kulturkonflikter mellom innvandrere og nordmenn var den viktigste grunnen til at nordmenn ønsket  seg vekk fra dalen.

– Det går en grense for hvor mange innvandrere Groruddalen kan ta opp. Den grensen begynner å bli nådd. Jeg vet om folk som vil flytte fordi Oslo kommune fyller hele blokker med asylsøkere og flyktninger. Ghetto er et negativt ord, men veldig mange innvandrere har flyttet til Groruddalen, Vi må bare innrømme at kulturkonfliktene begynner å bli merkbare, sier Berntsen.

Berntsen, som siden er utnevnt til æresmedlem i Arbeiderpartiet og som også fikk tilnavnet «leppa fra Grorud» for sin åpenhet, møtte motbør for sin konklusjon.

Daværende leder i Oslo Ap, Bjørgulv Froyn, mente det var galt å legge skylden for Groruddalens problemer på innvandrere, for «problemene har ikke noe med innvandrere å gjøre». Daværende leder i Oslo Høyre, Per-Kristian Foss, mente Berntsen stigmatiserte en bydel og en folkegruppe. Foss mente at Oslo hadde behov for innvandrere og deres arbeidskraft. «Uten innvandrer ville Oslo stått stille», konkluderte Foss da.

Siden har jo utviklingen gått sin skjeve gang, men noe har ikke endret seg. For Berntsen påpekte at han ikke ville bli slått i hartkorn med FrP.

– Vårt menneskesyn bygger på at alle mennesker har samme verdi, mens Frp nører opp under hets mot enkeltgrupper. Men vi har vært så livredde for å underbygge Frps greier at vi ikke har våget å ta opp problemene.

Selv valgte Berntsen å flytte fra Groruddalen, til Sørumsand i Akershus, men han har blitt hentet inn også i denne valgkampen. Denne gangen for å fortelle hvor forbannet han er på «han derre» Stein Erik Hagen som «har rømt landet med pengene sine». Og intervjuet, i VG 15. august, er for anledningen gjort i dalen Berntsen har rømt fra.

Oslo bytter ut befolkningen

For kort tid siden kom det frem at utviklingen som Berntsen åpenhjertig påpekte i 2001, og som dette grusomme FrP har påpekt hele tiden, bare har fortsatt. I perioden 2008-2017 er det blitt nesten 15.000 færre nordmenn i bydelene Alna, Stovner, Grorud, Bjerke (som til sammen utgjør Groruddalen) og Søndre Nordstrand. Samtidig har det blitt over 12.000 flere ikke-vestlige i de samme bydelene. Tendensen er klar: Ikke-vestlige inn, nordmenn ut. 

I dag kan Aftenposten fortelle oss at befolkningsveksten i Oslo nesten har stoppet opp. Grunnene er like enkel som de over tid har vært vanskelig å få frem: innvandring og nordmenns flyttemønster.

Aftenposten viser også til at EØS-innvandringen avtar, men hevder at «en uforholdsmessig stor andel av dem som er kommet til Norge, har slått seg ned i Oslo.» Det er ikke riktig.

Ved inngangen til 2017 hadde befolkningen i Oslo i underkant av 70.000 bakgrunn fra vestlige land (EU, EØS etc.) og i overkant av 150.0000 bakgrunn fra ikke-vestlige land (Asia, Afrika etc.). De fem største landgruppene er fra Pakistan (23.10), Polen (16.624), Somalia (15.37), Sverige (13.018) og Irak (8.215).

Dette forteller oss blant annet at hele 63 prosent av innvandrerbefolkningen med pakistanske røtter i Norge bor i Oslo, mot bare 15 prosent av polakkene. For somalierne er tallet 35,5 prosent, mens 33 prosent av svenskene og 25 prosent av irakerne bor i Oslo.

Personer med samme opprinnelse søker gjerne «sine egne», kanskje med unntak av de som først og fremst er her som arbeidsinnvandrere. For polakker topper listen i seks av Norges ti største kommuner. De er også den nest største gruppen i 291 andre kommuner. Mens Pakistan er nummer en i Oslo (og Skedsmo), gjelder det Tyrkia i Drammen og Irak i Fredrikstad. For Bergen (som innvandringskommune nummer to etter Oslo) er den største gruppen polakker (etterfulgt av litauere).

Med andre ord er det «skjevfordeling» av innvandrerbefolkning i Norge, ikke minst hva gjelder antall, men også type innvandring (og kostnader). Blant de fem største innvandrergruppene i Oslo er det for øvrig omtrent like mange ikke-vestlige (pakistanere, somaliere og irakere, til sammen 46.363) som det er innvandrere totalt sett i Bergen (som er kommunen med fleste innvandrere i antall etter Oslo). Det kan jo også legges til at 63.000 av innvandrerne (altså 1. generasjon), som utgjør 38 prosent av alle innvandrerne i Oslo, har en botid på under seks år.

Så om befolkningsveksten i Oslo ikke er like rask, så kan det være at befolkningen byttes ut.