London med egne kupeer for kvinner?

For å beskytte kvinner mot seksuell trakassering, foreslås det å innføre egne vogner for kvinner på undergrunnen i London. Hele en av fire briter støtter et slikt tiltak. Hva med heller å slå hardt ned økonomisk på overgriperne, sånn at det skikkelig svir?

Tyskland, Frankrike, Sverige, Norge og også et land som Storbritannia, er ikke som før. Endringene i det offentlige rommet grunnet menns mangel på respekt for jenter og kvinners ukrenkelighet, er til å ta og føle på – om sistnevnte ord kan brukes i denne sammenhengen.

Jeg ser for meg at senest om et par tiår, så er det slik at vi gamlingene sitter der og forteller tenåringsjenter hvordan det var å leve i et samfunn fritt for beføling, og det som verre er; regelrette seksuelle angrep, begått av fremmede gutter og menn.

I London vil politikerne gjøre noe med problemet. Fokuset er ofrene – kvinnene. De skal gjemmes bort i egne vogner i Londons tunnelbanesystem. Forslaget kommer fra en kvinnelig politiker i Labour, melder Evening Standard. Liknende tanker kom i fjor fra han som leder Labour, Jeremy Corbyn.

Det kan bli vel spennende for oss jenter å ta tog og undergrunnen i London (og sikkert i andre britiske storbyer også).

Økende problem

Evening Standard kan fortelle at seksuell trakassering og overgrep har mer enn doblet seg på fem år.

Når leser vi det motsatte fra ulike europeiske land; at trakassering og overgrep går tilbake?

Det ble anmeldt 5 137 slike overgrep i 2015, begått i Londons tognettverk (undergrunnen, lokale tog og stasjoner). I fjor steg anmeldelsene med 1 000, til 6 057. Tar man frem kalkulatoren blir det 16 anmeldelser hver eneste dag året rundt.

Av de 6 057 anmeldte forholdene var 1 448 seksuelle forbrytelser, opp mer enn dobbelt så mange som for fire år siden, da antallet endte på 650. I fjor ble det altså anmeldt hele fire seksuelle overgrep daglig.

Svaret fra politisk hold er altså kjønnssegregering. Hvorfor ikke heller intensivere vakthold og overvåkning, og straffe dem som begår slike forbrytelser hardt, inkludert kraftige bøter? Erfaringene fra den islamdominerte verden er jo nettopp at dess mer man segregerer kjønnene, jo mer trakasseres kvinner i det offentlige rommet. Man (menn) tiltrekkes «det forbudte».