Mediekritikk

Grooming-saken sett fra Marienlyst

Britisk politi har rullet opp nok et stort grooming-nettverk, denne gangen i den lille byen Newcastle. Så langt er 278 ofre, noen så unge som 13 år, identifisert og 461 menn er blitt arrestert. Hele 93 personer er hittil dømt i saken. Som i de fleste av disse sakene er detaljene groteske, og NRK velger naturligvis å fokusere på den aller verste.

Mens britiske myndigheter i årevis så en annen vei, har tusenvis av jenter, også mindreårige, blitt seksuelt misbrukt og grovt mishandlet av såkalte grooming-nettverk som i all hovedsak består av voksne menn med røtter i det muslimske miljøet – eller det «asiatiske miljøet», som det heter i Storbritannia. De siste årene har en lang rekke saker blitt avslørt og en like lang rekke menn blitt dømt.

I den lille byen Newcastle, med 293 000 innbyggere, er et større nettverk blitt rullet opp siden 2013. 278 ofre er identifisert og 461 menn har blitt arrestert i løpet av etterforskningen som fortsatt pågår. I går falt dommen over ytterligere 18 personer. Fra før er 75 personer dømt i forbindelse med samme sak. Så godt som alle har bakgrunn fra Pakistan, Bangladesh, India, Iran, Irak og Tyrkia.

Fremgangsmåten i samtlige saker er identisk: mennene går systematisk og målrettet etter jenter i sårbare livssituasjoner, smigrer dem, gir dem gaver og fyller etterhvert på med alkohol og narkotiske stoffer. Deretter blir hun voldtatt/seksuelt misbrukt av en eller flere og går siden på rundgang mellom mennene i nettverket, i mange tilfeller har hun også blitt «lånt ut» for sex til familie og venner utenfor nettverket. Det ender ikke sjelden med at jenta blir tvunget ut i prostitusjon. De detaljerte beskrivelsene av det seksuelle misbruket og den fysiske mishandlingen disse jentene blir utsatt for, er så grove at det er til å bli syk av.

Enter NRK, som kom på banen med sin helt egen vinkel kort etter at Rights.no skrev om saken. Og av alle de grusomme detaljene, velger naturligvis NRK Urix-journalist Paal Wergeland å fokusere på den han mener er aller verst:

For å stanse et stort nettverk av voksne menn som jakter ned unge, og i noen tilfeller mindreårige, jenter for å misbruke dem i stor stil, har politiet betalt en dømt «groomer» og voldtektsforbryter for å spane i miljøet han har vært en del av. Du snakker om politiskandale!

Dette er hva politiet selv skriver om saken. Fremgangsmåten ble gransket av den uavhengige politirevisjonen, som ikke fant noe å bemerke.

“XY was an authorised Covert Human Intelligence Source (CHIS), an informant, who was able to report on criminality including CSE.  He was a convicted rapist and to some of us the thought of the police engaging with such a person and paying them for information may appear repugnant, however he proved he was in a position whereby he could, and did, alert police to situations which allowed them to prevent offending and provide safeguarding measures towards potential victims.  The lawful and regulated use of such tactics is always overseen by a senior police officer and is also subject to review by an independent body. Furthermore, in this case the handling of XY by Northumbria Police was the subject of an independent investigation by the IPCC in which no misconduct was found nor were any recommendations made.

Videre heter det: «I tilfellet XY er det klart at hans relasjoner til andre har tillatt politiet å forhindre og oppklare noen av de mest alvorlige forbrytelsene som finner sted i våre miljøer. Dette hadde ikke vært mulig med konvensjonelle metoder.»

Ganske sikkert ikke, for denne typen nettverk har vært operative i snart 30 år, praktisk talt uhindret fordi statlige institusjoner har vært mer opptatt av en angivelig antirasistisk opprettholdelse av samfunnsfreden, og til tross for en lang rekke dommer, taler sannsynligheten for at vi bare har sett toppen av isfjellet.

Men til gjengjeld har vi sett hvilke prioriteringer NRK gjør i slike saker – og hvor de mener at fokus bør plasseres. På politiets og deres etterforskning; ikke på gjerningsmennene og deres ofre.

Så kan du skjønne hvorfor tilliten til de etablerte mediene er for nedadgående? Nei, ikke jeg heller.