Kriminalitet

Råere ungdomsvold – se video

NRK melder i dag om at ungdomsvolden er blitt råere, og viser til avtalte slåsskamper, gjerne mellom gjenger. HRS har fått tilgang til en grotesk video som viser ungdomsvoldens karakter. En guttegjeng i Oslo går til angrep på en person, og selv om gutten raskt går i bakken fortsetter slagene og sprakene med uforminsket styrke. Vi advarer om at videoen inneholder grov vold.

NRK P2 Nyhetsmorgen 13. juni ble vi presentert for «nyheten» om at politiet mener vi har fått et betydelig råere ungdomsmiljø i Norge. Politiet får støtte fra voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen i Oslo, som mener volden er svært alvorlig. Temaet ble fulgt opp i NRK Dagsrevyen i kveld.

«Ny trend»

Ikke minst vises det til den nye trenden med at ungdommer avtales å møtes for å slåss og at selv bagateller kan utløse grov voldsbruk. I innslaget kommenterer lederen i forebyggende avdeling i Buskerud politidistrikt, Geir Oustorp, videoer som kjøres i bakgrunnen. Den ene handler om en avtalt slåsskamp mellom to gutter. Oustorp kommenterer at det de mener er skremmende med dette, er at det står 20 stykker som ser på – og alle filmer. «At det går bra, er bare flaks», sier politiet. Fra NRKs side kommenteres videoen med at den svakeste gutten i slåsskampen får slag i hodet og magen, og sparkes mens han ligger nede.

– Det er en trend som har kommet mer og mer. Vi hadde jo for noen uker siden en gruppering fra Drammen som dro inn til Oslo for å slåss der og på Furuset. Men vi ser at det er mer og mer vanlig at man avtaler slåsskamper, og det er jo ikke slik at det er en mot en. Det er jo ti mot ti, syv mot syv, og tjue mot tjue. Det er jo ikke greit. Det som er mest skremmende oppi det hele, det er at du kan jo spørre folk der hvorfor de er der nå, så har de ikke noe godt svar. De er «bare med». Det er litt den massesuggesjonen, at du blir bare med på noe.

Den andre videoen som Oustorp viser NRKs reporter, får henne til å utbryte: «Men dette er jo ren vold!», noe politiet bekrefter.

NRK legger til at mange av slåsskampene aldri blir meldt til politiet, og det selv om noen er skadet. I tillegg fører en slåsskamp gjerne til hevnspiraler.

Oustorp legger til at det at folk møtes for å slåss var noe man «gjorde på lokalet i gamle dager også, men da var du ferdig med det når slåsskampen var over, og det var en mot en. Disse folkene blir ikke ferdig med dette».

Langt verre

Innslaget fra NRK Nyhetsmorgen, som også var førsteoppslag på Dagsrevyen 13. juni, holder derimot noe tilbake. De sier ingenting om at den råere ungdomsvolden ikke bare handler om to gutter eller grupper som avtaler slåssing, men at guttegjenger angriper en enkeltperson – og det med grotesk og grenseløs vold. En annen ting som ikke kommuniseres, er at «den nye trenden» stort sett handler om guttegjenger med innvandringsbakgrunn. Så kan noe av dette handle om importert voldspraksis? Det skal vi visst ikke snakke for høyt om.

I videoen under, som er tatt opp i Oslo, ser vi en ung gutt, åpenbart etnisk norsk, som blir angrepet av en guttegjeng med innvandrerbakgrunn. Vi har valgt å anonymisere samtlige, ikke minst av hensyn til offeret, men også av hensyn til overgriperne. For også overgriperne er barn, den yngste kan knapt ha fylt 10 år, men han er likevel en av de ivrigste når slåsskampen utløses.

ADVARSEL: Videoen viser grov vold.

Vår anonymisering gjør også at du går glipp av følgende: Den norske gutten sier ingenting før det første slaget kommer. Det er bare et ansikt fylt av redsel. Når de første slagene og sparkene kommer, rygger han bare – han knytter ikke engang nevene eller prøver å ta til motmæle på noe vis. Det hatefulle ansiktet til ham som utløser overgrepet, er så jævlig at en får lyst til å hoppe inn i filmen. Like jævlig er det at det bare tar sekunder etter første slag og spark, før omtrent samtlige resolutt hopper på. Offeret går raskt i bakken, men slagene og sparkene – også mot hodet – fortsetter uhemmet.

Vi har også valgt å kutte filmens slutt. Det handler om at en mann kommer løpende og som går svært profesjonelt inn i kampen. Målbevisst søker han offerets hode og slår til dem som sparker. Deretter beskytter han offerets hode med egen kropp. Så drar han opp noe fra bukselommen som vi antar at er et politiskilt, og alle overgriperne løper raskt vekk. Vi har ingen interesse å bidra til at denne eventuelle politimannens identitet blir kjent.

Nå tror sikkert mange at dette overgrepet har funnet sted i en av de innvandrertette områdene i Oslo, slik som deler av Groruddalen eller Søndre Nordstrand. Men videoen er tatt opp på Oslos beste vestkant.