Kriminalitet

Politisk dynamitt: Antallet mistenkte innvandrere har eksplodert

Dagens tall fra det tyske politiets kriminalitetsstatstikk (PKS) forteller at kriminaliteten blant innvandrere har økt dramatisk. Det gjelder alle kriminalitetsområder, men spesielt voldelige forbrytelser. Antallet mistenkte steg i fjor med over 50 prosent.

Volden i Tyskland øker betydelig, mens antall innbrudd har falt det siste året. Dette viser politiets kriminalitetsstatistikk (PKS), presentert mandag av den tyske innenriksminister Thomas de Maizière (CDU) i Berlin. Dermed ble det totale antallet forbrytelser om lag uendret fra 2015 til 2016, fra 6,33 til 6,37 millioner saker.

Mest oppsikt i tyske medier vekker imidlertid et spesielt kapittel av statistikken: Kriminaliteten blant innvandrere har økt «uforholdsmessig» den siste tiden, og det gjelder alle kriminalitetsområder, men spesielt voldelige forbrytelser.

Økning på over 50 prosent

Den spesielle analysen av kriminalitet blant innvandrere omhandler (kun) asylsøkere og ulovlige innvandrere. Det er blitt satt et spesielt fokus på denne gruppen i Tyskland, ikke minst etter at en afghansk asylsøker voldtok og myrdet en student i Freiburg.

Tallenes tale er ikke pene. Antallet innvandrere i denne gruppen som er mistenkt for lovbrudd økte i 2016 sammenlignet med året før med hele 52,7 prosent, til 174.438 personer.

For å muliggjøre en sammenligning med den øvrige befolkningen er forbrytelser som bare innvandrere kan gjøre, slik som ulovlig innreise, eliminert. Ifølge PKS var det totalt 616.230 utenlandske mistenkte i fjor, der altså denne gruppen innvandrere med over 174.000 mistenkte utgjør over en fjerdedel.

Sammenlignet med den øvrige befolkningen som er mistenkt for en forbrytelse, utgjør de 8,6 prosent. Det er en betydelig andel, da gruppen bare utgjør maksimum 2 prosent av totalbefolkningen. Overrepresentasjonen er betydelig på en del områder: De utgjør over 28 prosent av alle mistenkte. For lovbrudd kategorisert som farlig og alvorlig skade, samt voldtekt og seksuelle overgrep, er andelen i underkant av 15 prosent, ifølge Welt.

PKS forteller videre at 31 prosent av de mistenkte i denne gruppen anklages for å ha begått flere forbrytelser. Om lag 5 prosent av disse står igjen for minst seks mistenkte lovbrudd.

Det skal være spesielt migranter fra Balkan og Nord-Afrika som begår kriminalitet. Syrerne, som er den største i denne innvandringsgruppen, fremkommer også på kriminalitetsstatistikken. Av de over 174.000 mistenkte utgjorde syrere i underkant av 31.000, mens i overkant av 17.000 var afghanere, over 12.000 marokkanere, i underkant av 10.000 albanere, i overkant av 8.000 algeriere og det samme for marokkanerne.

Det understrekes at denne gruppen er mye yngre enn den øvrige befolkningen, og at de stort sett er menn.

Det kan jo også legges til at en offisiell rapport fra samme innenriksministerium i februar i fjor avdekket at hele 40 prosent av innvandrere fra Algerie, Marokko og Tunisia begikk kriminalitet i Köln og omegn innen ett år etter ankomst.

Kriminalitetsbildet

Som nevnt innledningsvis er antall forbrytelser stabilt, men kriminaliteten har endret karakter.

For noen kriminalitetsområder var det en over gjennomsnittlig økning. For mord og drap var økningen på i overkant av 14 prosent, mens økningen var i underkant av 13 prosent for voldtekt og seksuelle overgrep.

Antallet straffbare forhold fra høyreekstreme økte med 2,6 prosent (23.555 saker), mens det var en nedgang blant venstreekstreme på 2,2 prosent (9.398 saker). Det var en dramatisk økning av politisk motiverte lovbrudd begått av utlendinger, influert av importerte ideologier. Økningen var på hele 66,5 prosent (3.372 saker). Mest vanlig i denne kategorien, med 33,5 prosent, var propagandalovbrudd, for eksempel bruk av symboler som representerer grunnlovsstridige organisasjoner.

Hatkriminalitet nådde også nye høyder, med 10.751 saker. Fremmedfiendtlige/rasistiske forbrytelser økte med 5,3 prosent, mens antisemittiske forbrytelser økte med 7,5 prosent.

Lovbrudd knyttet til islamisme/fundamentalisme økte med 13,6 prosent (inkluderer terrorangrepene nær Würzburg i juli og på julemarkedet i Berlin).

Brutalisering av samfunnet

Innenriksminister Thomas de Maizière (CDU)

Ifølge innenriksminsteren er trenden fortsatt en «brutalisering av samfunnet», noe som begynte før migrantkrisen i 2015. Han viste til økningen av antallet tilfeller av grov legemsbeskadigelse, voldtekter og seksuelle overgrep, inkludert av grupper, samt alarmerende økning av angrep på blålyspersonale (politifolk og ambulansepersonell). Sistnevnte ble betegnet som «massiv økning».

Innenriksminister de Maizière mener utviklingen er å anse som en «wake-up call» for samfunnet. Verken politikere, rettssystemt eller sikkerhetsmyndighetene kan løse opp i dette alene. «Alle deler av samfunnet oppfordres til å motvirke brutaliseringen,» fastslo de Maizière.

Det bør legges til at denne statistikken kun forteller om «øyeblikksbildet» 2016 sammenlignet med 2015. Det kan vanskelig slås fast noen trend på ett år, men gitt det høye antallet innvandrere som Tyskland har mottatt i det siste, samt den økte andelen ulovlige migranter i Tyskland og Europa for øvrig, er det lite som tilsier at ikke «brutaliseringen av samfunnet» kan forsterkes.

Welt: Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer steigt um 52,7 Prozent

Welt: «Verrohung der Gesellschaft ist besorgniserregend»