Aktuelt

Norge etablerer fond på 550 millioner mot ungdomsarbeidsledighet i Europa

Når norske statsråder, særlig fra Utenriksdepartementet, er på reise har de ofte én ting med seg: penger. På en konferanse i Brussel i dag kunne EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen legge på bordet friske 550 millioner kroner i kampen mot ungdomsledighet i Europa.

Norge skal bidra til å løse EUs arbeidsledighet med et eget fond, ifølge statsråd Frank Bakke-Jensen.

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (klart vi har en minister for EU siden vi «bare» er medlem av EØS) lanserte i dag det norske fondet mot ungdomsledighet, som det heter i pressemeldingen fra Utenriksdepartementet. I alt er det lyst ut 60,6 millioner euro (ca. 550 millioner kroner).

Det er ingenting i veien med Norges ambisjoner for fondet. Formålet er å finansiere pilotprosjekter som bidrar til å få ungdom i arbeid. Deretter skal det finansiere overføring av tiltak som virker i et land til et annet. Og så er det satt av midler til å forske på hvorfor enkelte tiltak har større effekter enn andre.

Pengene skal visstnok også få fart på næringslivet. De skal engasjere seg i prosjekter blant annet knyttet til lærling- og mentorordninger og andre opplæringstiltak.

Alt klappet og klart, med andre ord. Spørsmålet er hvorfor ikke Norge bare følger denne malen i Norge – da vi nettopp i dag igjen fikk stadfestet at vi sliter en smule med å få alle i arbeid. Samt at vi i fjor mottok rekordmange ikke-vestlige innvandrere. Og at forskningsprosjektet Nordic Economic Policy Review har kommet til at bare man får asylsøkerne i arbeid vil kostnadene for masseinnvandringen synke drastisk.

Men nei, det er undersøkelser av EUs ungdomsgaranti som viser at garantiordningen sliter med å nå enkelte målgrupper som Norge vet å vie oppmerksomhet til. For dette gjelder blant annet langtidsledige, ungdom mellom 24-29 år, minoriteter, funksjonshemmede med flere.

– Det er derfor en prioritet å nå særlig disse sårbare gruppene gjennom fondet. Vi har som mål at flere av prosjektene kan fungere som pilotprosjekter for EUs store satsinger, sier Bakke-Jensen.

Det er å håpe at Norge tar lærdom av disse pilotprosjektene, for «en viss» innsikt kan vi spore:

– Norge kan ikke løse den store ungdomsledigheten i Europa. Men vi skal hjelpe til med å utvikle og finne tiltak som virker, og som andre kan kopiere, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Eller kanskje det er så som så med innsikten, for vi er visstnok som fageksperter å regne:

Det er et krav at minimum to land går sammen om å søke om støtte. Norske partnere kan delta som fageksperter.

Søknadsfristen er 1. august, og det heter at det er forventet at de første prosjektene kan starte i løpet av høsten.