Statistikk

Innvandring tar ny retning

SSB-forskerne Marianne Tønnesen, Ådne Cappelen og Terje Skjerpen kommer i et innlegg med noe som ligner en forkledd gladmelding: SSB tok feil (igjen). Denne gangen handler det om at innvandringen til Norge synker raskere enn hva SSB antok i fjor. Sannheten er at vi får enda mer av den mer kompliserte innvandringen: Kraftig økning fra Asia og kraftig nedgang fra Europa. Hurra?

Innvandringsdebatten er – med respekt å melde – noe av det mest vanvittige som foregår her i landet. Bare vær sikker på én ting: Dette er en debatt som pakkes inn i de snedigste vendinger.

Vi bommet igjen – hurra?

Denne gangen klarer Statistisk sentralbyrå (SSB), representert med Marianne Tønnesen, Ådne Cappelen og Terje Skjerpen, å komme kritikerne i forkjøpet ved selv blamere hvor feil de tok i fjorårets framskrivning av befolkningen. For stort sett hvert år har SSB bommet grovt i framskrivningen. Deres hovedalternativ har fremstått som ren ønsketenkning med en lang lavere innvandring enn den som faktisk har vært – og ble. Dermed har nettoinnvandringen (inn- og utvandring) også slått feil. Men i 2014 ble SSB mer realitetsorientert og i fjor tok de virkelig sats. Fjorårets framskrivning tok høyde for de høye asylankomstene i 2015 og lente seg i tillegg på FNs framskrivninger.

Så bommet SSB igjen! Men – hurra? – denne gangen med å forvente 11.600 flere enn hva fasiten viser. De skriver i Aftenposten, under den bombastiske tittelen «Innvandringen synker raskere enn antatt»:

Nettoinnvandring regnes som noe av det vanskeligste i en befolkningsfremskriving. Avvikene på antall fødte og døde er små i forhold. Tilsammen ble avviket mellom SSBs fremskrivinger og det faktiske folketallet ved nyttår på drøyt 12.000, eller 0,2 prosent av folketallet i Norge – som nå er 5,26 millioner.

Rekordmange ikke-vestlige

Det er ingen tvil om at SSB i årevis har forventet at innvandringen skal synke. De har tviholdt på denne hypotesen, ikke minst ut fra at de har forventet dårlige økonomiske tider i Norge og forbedret økonomi i land Norge mottar mange innvandrere fra. I tillegg har de forventet lavere folketall i Øst-Europa. På samme måte kunne SSB forvente en betydelig økning fra Asia og Afrika fremover, da befolkningsveksten forventes av FN å bli svært sterk fremover (fra dagens 6,3 milliarder til 10 milliarder i 2100). Men det gjør åpenbart SSB ikke, kanskje de tror at politikerne skal redde dem? Enten ved at europeiske politikere stenger grensene oppover i Europa, at EU skal ta et grep eller at vår egen regjering (uavhengig av hvem som sitter i den) skal føre en stram innvandringspolitikk?

Men jo da, SSB har så langt rett: Mange europeere dro i fjor. Hvorvidt det er en trend gjenstår å se. De som ikke drar, er innvandrere fra Asia. De kommer tvert om som aldri før. Noe som kommer klart frem av SSBs tall. Mer overraskende er det at nettoinnvandringen fra Afrika hadde en nedgang i fjor, på 31 prosent. Men det har sikkert ingenting å gjøre med politikken som føres på feltet. Ei heller de «strenge signalene». Det er nok bare noen naturlover som gjør seg gjeldende.

Den samlede nettoinnvandringen til Norge i 2016 falt til 26.000. Til sammenligning lå den i toppårene 2011 og 2012 på om lag 47.000. Samtidig var nettoinnvandringen i 2016 fra ikke-vestlige land rekordhøy med 25.300 (inkluderer statsløse). Dette er den klart høyeste ikke-vestlige nettoinnvandringen som noensinne er registrert til Norge. Den forrige rekorden er fra 2011 med 19.300 ikke-vestlige. Nettoinnvandringen i 2016 fra Asia (inkludert Tyrkia) var på 17.725 i 2016 mot 9.030 året før. Økningen er på 96,3 prosent. Nedgangen fra EU28/EØS-land (inkludert Norge) var på 94,6 prosent.

Norge har altså aldri før tatt i mot flere ikke-vestlige innvandrere enn i fjor. Men det snakker ikke SSB så høyt om.

Hva vil fremtiden bringe?

Forklaringen på denne rekorden er de høye asylankomstene høsten 2015. Mange av disse fikk først opphold i 2016, i tillegg begynner familietillatelsene å gjøre seg gjeldende. Bare i løpet av årets tre første måneder er det gitt i underkant av 4.000 familietillatelser. Så følger at Norge er med i EUs relokaliseringsprogram, som teller 1.500, og så skal vi følge opp flertallsavtalen på Stortinget om de 8.000 syrerne som Arbeiderpartiet fikk i gang med sitt famøse 10.000-vedtak.

Er det noen som tror at dette ikke vil få ettervirkninger? Hvor mange familiegjenforeninger – og -etableringer vil dette kunne utløse i tillegg? For vi vet at svært få ikke-vestlige drar igjen. De blir – og åpenbart (igjen) «forbausende» nok – sliter de med å bli integrert.

Så er spørsmålet hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til Norge i år og fremover. Tall fra Eurostat viser at EU registrerte i underkant av 1,3 millioner asylsøkere i 2016. Det er bare 7 prosent færre enn i 2015 (med om lag 1,4 millioner). Og all den tid vi skal forholde oss til Tyrkias Erdogan bør en være forsiktig med å anta noe som helst. I alle fall klinger «innvandringen synker raskere enn antatt» hult i mine ører.

Men, pytt-pytt, SSB begynner å få erfaring med å ta feil. For oss kan det bli en kjærkommen erfaring.