Aktuelt

Nesten 4.000 på familietillatelser så langt

Bare på de tre første månedene kom det nesten 4.000 på familiegjenforening til Norge. Dette omhandler personer utenfor EØS. Her står 20 land for over 80 prosent av de gjenforente. På topp er Syria, tett etterfulgt av Eritrea.

I løpet av årets tre første måneder har 3.922 personer fått familiegjenforening eller -etablering (familietillatelser) til Norge, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Familieinnvandringstillatelse er en tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge. En tredjelandsborgere er en person som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.

Kilde: UDI

For de land som i løpet av disse månedene har fått mer enn fem familietillatelser til sammen, teller vi 63 land. Personer med statsborgerskap fra land som fikk færre enn fem i denne perioden, teller totalt 79 familiegjenforente.

Men det er 20 land som står for 81 prosent av familietillatelsene. I tabellen under er de presentert med mer enn 50 personer i perioden. På topp ligger Syria med 565 familietillatelser, deretter følger Eritrea med 514.

Hvis disse tallene er representativ for resten av året, vil vi for denne gruppen ende opp med om lag 16.000 familietillatelser i år.