Kvinner og likestilling

Hykleriet: En pyroman utnevnt som brannsjef

Man gnir seg først i øynene, for deretter å brøle av latter. Da handler det gjerne om politikk, denne gangen storpolitikk. Saudi-Arabia har fått plass i FNs kvinnekommisjon, med USAs velsignelse. UN Watch, som driver tilsyn med FN, uttaler korrekt dette: «Å velge Saudi-Arabia til å fremme kvinnerettigheter er som å gi en pyroman jobben som byens brannsjef.»

FNs kvinnekommisjon skal «fremme likestilling», og «styrke kvinners posisjon.

Vel, la oss se kjapt på hva som er kvinners posisjon i Saudi-Arabia: Hun kan ikke gifte seg etter eget forgodtbefinnende, men giftes bort av en mannlig verge. Hun kan verken besøke foreldrene sine, åpne bankkonto, arbeide, studere eller legge ut på reise uten at vergen tillater dette. Hun segregeres i det offentlige rommet, og hun kan som kjent heller ikke kjøre bil. Pisking er en velkjent metode ved brudd på lovverket.

Derfor plasserer Saudi-Arabia seg i verdens bunnsjikt hva gjelder likestilling mellom kjønnene.

Saudiske kvinners liv som forbilde i FN?

Hemmelig avstemning

De saudiske kvinnene «spyttes» på av sine egne menn. Nå «spytter» en hel verden på dem i tillegg, anført av FN. Snakker om solidaritet. 47 av de 54 medlemslandene i FNs økonomiske og sosiale råd står bak nomineringen av Saudi-Arabia til FNs kvinnekommisjon. USA sørget for at avstemmingen ble hemmeligholdt, og det er godt kjent at Saudi-Arabia er en nær alliert av USA. Skal Donald la dette fortsette?

Vi lever i en absurd verden, påpeker UN Watch.  Like hyklersk og absurd er det at Saudi-Arabia også har en sentral plass i FNs Menneskerettighetsråd.