Mideast Saudi Women

Saudiske kvinners liv som forbilde i FN?