Innvandring

Merkel har lovet Erdogan å ta imot 250 000 syrere årlig

Angela Merkel skal ha inngått en hemmelig avtale med Tyrkia om å ta imot 250 000 syrere årlig fremover. Syrerne skal hentes ut av leire i Tyrkia, og de skal spres utover EU-landene. Flere kilder som deltok i forhandlingene bekrefter dette i henhold til en ny bok utgitt i Tyskland. Samme Merkel har ikke informert andre sentrale europeiske ledere om det høye antallet syrere i avtalen, sies det. Hvis dette stemmer, vil vi antakelig se enda sterkere motstand mot Merkel og EU-eliten.

Forbundskansler Merkel skal ha strukket seg langt lengre enn det som hittil har vært offentlig kjent, da hun forhandlet frem EUs såkalte flyktningeavtale med Tyrkia i mars i fjor. I et møte mellom Merkel, Tyrkias utenriksminister Ahmet Davutoglu, og Nederlands statsminister Mark Rutte, sa Rutte og Merkel ja til Tyrkias krav om at EU skal ta imot fra 150 000 til 250 000 syrere fra tyrkiske leire, som skal fordeles etter en frivillig ordning med ulike EU-land. På et EU-rådsmøte etter avtalen ble inngått, informerte ikke Merkel og Rutte kollegene i EU om det konkrete antallet syrere som årlig skal hentes til Europa.

«Overraskende forslag»

Disse opplysningene stammer fra en fersk tysk bok om Merkels asylpolitikk fra de indre maktkorridorene. Boken Die Getriebenen – Merkel und die Flüchtlingspolitik. Ein Report aus dem Innern der Macht, er forfattet av Welt-journalisten Robin Alexander.

Vår tids «Peace in our time»? Tonen er noe annerledes – mildt sagt – i dag enn da Merkel inngikk asylavtale Erdogan i fjor.

Forslaget ble presentert på et EU-rådsmøte, der Merkel og Rutte unnlot å nevne det konkrete antallet som inngikk i den muntlige avtalen med Tyrkia. Alexander sier at «flere kilder» som var involvert i selve forhandlingene, har bekreftet avsløringen.

I Die Welt skriver Robin Alexander, at der var tale om en mundtlig aftale, der er bekræftet af »flere personer, der var involveret i forhandlingerne«. Dagen efter præsenterede Merkel, Rutte og den tyrkiske ministerpræsident på et møde i EU-rådet aftalen for EU’s øvrige stats- og regeringschefer som et »overraskende forslag« fra Tyrkiet. Planen var ifølge Robin Alexander at lade den tyske kansler og hendes hollandske kollega overtale skeptiske EU-lande til at tage imod flere flygtninge fra Tyrkiet. Ikke desto mindre blev stats- og regeringscheferne ikke informeret om det konkrete tal på 250.000 asylansøgere.

EU på knærne

Allerede sent i 2015 vedtok EU en avtale om at 160 000 ankomne asylsøkere skulle fordeles frivillig mellom EU-land innen september 2017. Prosjektet fremstår som et gigantisk mageplask. Vi er nå i mars 2017. Hvor mange er fordelt hittil? 13 546. Altså skal minimum 145 000 asylsøkere fordeles frivillig det neste halve året, i henhold til EU-ledelsens visjoner.

Hva tenker Merkel om dette tallet – opp mot informasjonen fra Alexanders bok om alle syrerne som også skal hentes og fordeles frivillig? Hvor tror hun folks tålegrense faktisk befinner seg i forhold til de observerbare kulturelle endringene denne politikken medfører?

Ny rekord over Middelhavet

Samtidig er det allerede kjent at trafikken over Middelhavet til foretrukne Italia hittil i år har vært høyere enn noensinne. 74 prosent flere ankom Italias kyst de to første månedene sammenliknet med i fjor, til sammen nesten 16 000 personer. Helgen for halvannen uke siden viste samme trend: Hele 2 300 ankom Italia.

Totalt 181 000 personer ankom Italia via Middelhavet i fjor. Den rekorden kan bli slått i år.