Innvandring

Ny rekord over Middelhavet

Det er få ankomster av asylanter og migranter til Norge i år i forhold til rekordåret 2015. Men ikke tro at situasjonen ved Europas yttergrenser er under kontroll. Italia noterer ny rekord for årets to første måneder. 74 prosent flere tok seg over Middelhavet fra Afrika til «støvelen», til sammen nesten 16 000 personer. Hele 2.300 ankom sist helg. Når ser vi neste rekord?

Gjennom årene har vi sett flere demografer advare mot en befolkningsvekst i særlig Afrika og Midtøsten, som kan føre til et dramatisk press på Europas grenser. Pent sagt har varslerne ikke blitt tatt på alvor, det til tross for at fremtredende stemmer har brakt varslene til torgs. Som den sjelden klare beskjeden  som kom fra demografene med stor tyngde i Europa, britiske David Coleman, danske Poul Christian Matthiessen, og nederlandske Tre Dick van de Kaa: Europa kan ikke fortsette å ta imot strømmen av mennesker ut av mislykkede stater i den islamdominerte verden, en strøm som bare vil øke på hvis ikke dette stoppes.

Det kan ikke fortsette

Konkret dette sa de tre demografene i januar 2015, altså i god tid før strømmen inn i Europa høsten 2015 tok av og vi vitnet et grensesammenbrudd.

Den danske demograf Poul Christian Matthiessen, professor emeritus fra Københavns Universitet, siger: »På grund af befolkningsudviklingen, borgerkrige, fattigdom og social uro i flere lande i Afrika og i Mellemøsten vil vi opleve endnu større strømme af flygtninge til Europa i fremtiden. Det kan betyde et voldsomt pres på europæiske værdier som demokrati, ytringsfrihed og kønnenes ligestilling,« siger Poul Christian Matthiessen, som opfordrer europæiske politikere til at arbejde for at få ændret flygtningekonventionen fra FN, som blev til i 1951.

Demografen David Coleman fra Oxford University er enig:

»Der er brug for en radikal ændring af FN’s Flygtningekonvention. Den blev oprindelig lavet for flygtninge internt i Europa efter Anden Verdenskrig, men siden udvidet til at gælde flygtninge fra hele verden. De strømmer nu til Europa, så presset på kontinentet er allerede nu historisk højt og bliver endnu større i fremtiden.«

Professor Dick van de Kaa fra Amsterdam Universitet vurderer, at Europas aktuelle politik med som udgangspunkt at tage imod de flygtninge, der bliver smuglet hertil, er »den værst tænkelige politiske løsning«.

Men det fortsetter

De nye tallene fra Italia er foruroligende. 74 prosent flere har tatt seg over Middelhavet fra Afrika til Italia i år sammenliknet med i fjor. Totalt nesten 16 000 personer i disse vintermånedene. Totalt ankom 181 000 personer Italia i fjor via Middelhavet. Rekorden i fjor ligger an til å bli slått i år.

Og 2017 sætter indtil videre rekord, når man sammenligner med samme periode de tre foregående år. Der er nu ankommet næsten 16.000 flygtninge og migranter til Italien via Middelhavet i år, og det er en stigning på 74 procent alene i forhold til sidste år. Det oplyser det italienske indenrigsministerium til italienske medier.

Sidste år satte ellers rekord, da flere end 181.000 flygtninge og migranter nåede til Italien ad søvejen.

Kirkegården Norge er medskyldig i

Så langt i år (2. mars), har er det registrert 487 personer som har omkommet under forsøket på å ta sjøveien til Italia. Også dette er rekord. I fjor var antallet døde på 425 på samme tidspunkt.

Siem Pilot har plukket opp tusener av migranter ved Afrikas nordlige kyst. Skal dette bare fortsette, med ikke minst mediene som applauderende støttespillere?

Det norske fartøyet Siem Pilot og dets mannskap har vunnet priser for sitt arbeid med å plukke opp folk fra synkeferdige båter tett på Libyas kyst, som Humanistprisen og utmerkelsen «Årets navn» i VG. Hvor humant det er å stimulere til trafikken over Middelhavet, tror jeg det er flere enn meg som stiller et stort spørsmåltegn ved, selv om gammel-mediene og «de gode» ikke gjør det. Ethvert tenkende menneske forstår at Europa ikke kan fortsette på dette sporet.