Innvandring

Le Pen: Spørsmålet er enkelt, og grusomt

Marine Le Pen har nå offisielt åpnet valgkampen, og det med særdeles kraftfulle uttalelser: "Spørsmålet er enkelt og grusomt: Vil våre barn leve i et fritt, selvstendig, demokratisk land?" Le Pens spørsmål er selvsagt myntet på totalitær islam, som hun tar et radikalt oppgjør med.  "De som kommer til Frankrike skal akseptere Frankrike, ikke prøve å forvandle det til et bilde av hjemlandet. Hvis de ønsker å bo hjemme, burde de ha forblitt hjemme.» Det bygger seg opp til realpolitiske konfrontasjoner hos "Europas syke mann".

Tusener av støttespillere av Le Pen og Nasjonal Front, fikk rene ord for pengene i Lyon i går på søndag. Her er et knippe uttalelser, som levner ingen tvil om at Le Pen akter å gjenreise den franske nasjonalstaten og innbyggernes patriotisme.

Marine Le Pen med et kraftig oppgjør med ekstremislam, og et like kraftfullt forsvar for fransk kultur.

-Den grenseløse økonomiske globaliseringen, har svekket immunsystem til nasjonen ved å frarøve det grunnleggende bestanddeler: grenser, nasjonal valuta,  nasjonal myndighet til å utøve økonomisk politikk, og slik tillates en annen verden å bli født og vokse frem: islamsk fundamentalisme.

-Islamsk fundamentalisme instrumentaliserer prinsippet om religionsfrihet i et forsøk på å innføre tankemønstre som er klart de motsatte av våre. Vi ønsker ikke å leve under åket av eller trussel om islamsk fundamentalisme.

Patrioter, ikke globalister

-Globalisme er, som vi ser, basert på negasjonen av de verdiene som Frankrike ble bygget, og på de prinsipper som det enorme flertallet av franske folk fortsatt gjenkjenner: individets egenart og derfor personens ukrenkelige karakter, individuell frihet og derfor individuelt samtykke, nasjonalfølelse og derfor nasjonal solidaritet, likeverd mellom personer og derfor avvisning av underkastelse.

-Når det gjelder terrorisme, har vi ikke tenkt å spørre franskmenn om å venne seg til å leve med dette skrekkfulle. Vi vil utrydde det her og utenlands.

-Alle er enige om at EU er en fiasko. EU har ikke levert på noen av sine løfter, spesielt på velstand og sikkerhet …. Det er derfor, hvis jeg velges, vil jeg kunngjøre en folkeavstemning innen seks måneder på om vi skal bli værende i EU eller ikke.

-De gamle venstre- høyre-debatter har ingen nytte lenger… Skillet går ikke lenger mellom venstre og høyre, men mellom patrioter og globalister.

Stiger på meningsmålinger

Nasjonal Front har utarbeidet et manifest på 144 punkt knyttet til innvandring, islam og internasjonal handel. Å frata ytterliggående islamister og jihadister fransk statsborgerskap, stenge ekstreme moskeer (som allerede gjøres), og stoppe utenlandsk finansiering av moskeer og bevegelser, er blant tiltakene.

Ikke så ulikt hva jeg selv har foreslått.

I desember ledet Francois Fillon med tre prosentpoeng på Le Pen. Nå i februar er det Le Pen som leder med 4,5 prosentpoeng på Fillon.

Le Pen mener valget i Frankrike i år vil bli en korsvei for landet: enten å stå opp for et sivilisert samfunn eller på sikt bli et verdimessig ugjenkjennelig Frankrike. Hun spør:

Vil barna våre ha de samme rettighetene som oss?

Vil de leve i tråd med våre kulturelle preferanser, våre sivilisatoriske verdier, vår levemåte, og vil de i det hele tatt snakke vårt franske språk…

Le Pen peker på kultur, på den franske arven. Den kan ikke prises høyt nok.

Hun kan nok ha mye rett i dette, mens her på berget er bare det å definere hva norsk kultur er, fremdeles en risikosport…

Les mer her.