Islam

10 islam-råd til Trump

Donald Trump varslet i sin første tale som president at han skal ta et radikalt oppgjør med radikal islam og terror. Gjør han det, kan konsekvensene bli at europeiske ledere våger gjøre det samme. Vi kan stå overfor en ny og etterlengtet æra, der islams makt endelig reverseres. Trump kan også bli vårt kontinents redning. Intet mindre.

Jeg har ikke gjort meg opp en mening om jeg tror Trump er bra for USA (og verden for øvrig) eller ei. Jeg avventer – i spenning – hvilken politikk Trump konkret kommer til å føre. Da skal jeg ha en klar mening, først da.

Trump er mannen som kan endre Vestens forhold til ureformert islam.

Obamas «islam er fred» er over

Det positive så langt er at i motsetning til Obama – som spilte på den falske «islam er fred-strengen – har Trump gitt beskjed flere ganger at verden har et stort problem med islams fascisme.  Vi kommer ikke til å få høre Obama-utsagn som dette fra Trump:

‟Fremtiden må ikke tilhøre dem som bakvasker profeten Muhammed.ˮ

Ordene falt i FNs generalforsamling 25. september 2012, like etter at ambassadør Chris Stevens og tre andre amerikanere ble drept i USAs konsulat i byen Benghazi i Libya. At dette pølsevevet kommer fra en verdensleder, er knapt til å tro.

De 10 «budene»

Verden har ventet i 1400 på en reformasjon av islam, der islams fascistiske doktriner nedfelt i sharialovverk, koranen og hadithlitteratur begraves en gang for alle. Verden kan ikke liste seg rundt på tå hev og fortsatt vente på «åpenbaringen». Det må handles nå for å beskytte våre moderne, åpne og frie demokrati. Dette faktumet ligger til grunn for det som følger videre.

  1. Demografi er helt avgjørende. Vi ser ikke minst dette i Europa: De land med en størst andel muslimer, er de samme landene som sliter mest med terror og ekstreme krefter, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Det er en kjensgjerning at en viss prosentandel av europeiske muslimer er fundamentalister. I henhold til den bredeste undersøkelse hele 44 prosent. USA har kun 1 prosent muslimer. Prosenten bør prøves holdt på dette nivået de kommende årene. Derfor bør Trump a) sterkt begrense innvandringen fra den islamdominerte verden, og b) foreta en ideologisk screening av dem som kan tas inn. Slik screening hadde man under den kalde krigen på 50-tallet i USA. De som er fiendtlige til frihetsverdiene, kall dem gjerne islamister, har ingenting i USA eller Vesten å gjøre.
  2. Dette betyr også at Trump setter foten ned for henteekteskap.
  3. Personer uten statsborgerskap og som sprer hat og antivestlige holdninger, må deporteres.
  4. Trump-administrasjonen bør kartlegge sunni- og sjiabevegelser på egen jord i moskeer og bevegelser. De som preges av pro sharia og antivestlige og antidemokratiske holdninger, må forbys.
  5. Det muslimske brorskapet, som Obama ga mye makt i løpet av sine åtte år ved å løfte dem frem som gode demokrater, må likeledes forbys. Det verdensomspennende Brorskapet er med å fyre opp under terror.  Definer gruppen som en terrororganisasjon, slik Emiratene har gjort.
  6. Fjern islamsk uniformering i det offentlige rommet, på kvinner så vel som på menn. Det er først og fremst en politisk uniform.
  7. Stopp økonomiske bidrag for å spre islam fra Saudi-Arabia, Iran, Qatar og liknende stater i USA.
  8. Støtt aktivt demokratiske og reformvennlige muslimer i både USA og den islamdominerte verden.
  9. Isolere islamdominerte land som produserer terror (Saudi-Arabia, Pakistan, Afghanistan, eksempelvis). Få andre vestlige land til å gjøre det samme.
  10. Kjør en kraftfull demokratikanon inn i skolen. Hver generasjon trenger å bli oppdratt i hvilke verdier og prosesser som ligger til grunn for våre åpne, frie demokrati.

Make it great again

Skal Trump «make America great again», er det bare å brette opp ermene. Filmen The Third Jihad, laget av frihetselskende amerikanske muslimer, mer enn understøtter at Trump ikke har god tid. Radikal islam har allerede slått dype røtter på det amerikanske kontinentet.

Go, Trump, go!