Innvandring

Trump står opp for Midtøstens religiøse minoriteter?

Donald Trump ser ut til å ta grep ingen vesteuropeiske land har tatt: Han stanser innvandring midlertidig fra sentrale islamdominerte land. Men han holder døren åpen for å ta imot forfulgte religiøse minoriteter fra de samme landene. Samtidig vil han lage en sikkerhetssone i Syria for å trygge landets befolkning. "Kvinnehateren" Trump vil også kartlegge kjønnsbasert vold mot kvinner og æresdrap.

Huffington Post har fått tilgang til et utkast til en presidentordre. Her kommer det frem at Trump vil ha en midlertidig stans i innvandring fra en rekke land: Iran, Irak, Sudan, Syria, Libya, Jemen og Somalia. Stansen skal vare i 30 dager. Etter 60 dager skal Trump presentere en liste over land som USA ikke vil ta imot utlendinger fra.

Suspend visa issuance to countries of “particular concern.” After 60 days, DHS, the State Department and DNI are instructed to draft a list of countries that don’t comply with requests for information. Foreign nationals from those countries will be banned from entering the U.S.

Asylinnvandringen fra Syria stanses på ubestemt tid. All innvandring av asylsøkere/flyktninger skal opphøre i 120 dager, altså fire måneder. Etter dette skal Trump presentere en liste over land USA vil ta imot flyktninger fra.

Trump viser vei?

Sikkerhetssone og minoriteter

Trumps plan skal også være å opprette en sikkerhetssone i Syria. Dette betyr at USAs engasjement i Syria-konflikten øker.

Ifølge Huffington Post er ikke ordren firkantet: Trump åpner for å ta imot forfulgte minoriteter, som antas å handle om religiøse minoriteter i typisk den islamdominerte verden.

Radikaliserte og æresdrap

Trump vil også kartlegge og offentliggjøre tall på radikaliserte personer av utenlands herkomst og som har vært involvert i terrorrelaterte handlinger.Det foreligger også en plan om å kartlegge kjønnsbasert vold mot kvinner og æresdrap utført av personer som ikke er amerikanske borgere:

The draft order, which is expected to be signed later this week, details the Trump administration’s plans to “collect and make publicly available within 180 days … information regarding the number of foreign-born individuals in the United States who have been radicalized after entry into the United States and engaged in terrorism-related acts.” It also describes plans to collect information about “gender-based violence against women or honor killings” by foreign-born individuals in the U.S.

 

Trump vil også sette farten opp for å få på plass et biometrisk sporingssystem og innføre personlig intervju med alle som søker visum til USA.

Summert opp: Trump setter amerikanernes sikkerhet først. Inkludert utsatte kvinner på egen jord. Det spennende blir om han vil ta et oppgjør med salafismen på egen jord.