Aktuelt

«Det er bare sånt de gjør»…?

To såkalt enslige, mindreårige asylsøkere (EMA) er dømt i svensk rett for seksuell trakassering i en svømmehall. Etter det seksuelle overgrepet skal en ansatt fra EMA-mottaket og som var ifølge med de to overgriperne ha forsvart dem med at "det bare er sånt de gjør".

To såkalte enslige, mindreårige asylsøkere (EMA) på hhv. 17 og 18 år er dømt for seksuell trakassering av en jente i en svømmehall i Växjö, melder avisen Sydöstran. De to unge mennene og en rekke andre var attpåtil ifølge med en ansatt på mottaket der de bodde. Da de ankom svømmehallen tok guttegjengen fra EMA-mottaket umiddelbart kontakt med fire yngre jenter i vannet.

En av jentene ble deretter befølt på brystene, rumpa og i skrittet. Den nå dømte 18-åringen tok også på seg svømmebriller og dykket flere ganger mens han forsøkte å stikke fingrene sine inn i underlivet hennes. Da jenta og vennene hennes protesterte, lo de det bare bort.

Til slutt grep en voksen besøkende inn og vedkommende rapporterte hendelsen til badevakten. En av gjengen ble deretter kastet ut av svømmehallen. De andre fortsatte imidlertid med trakasseringen, og den mottaksansatte som fulgte guttegjengen i svømmehallen skal ha forsvart det hele med at «det bare er sånt de gjør».

Men tafsandet fortsatte ändå och den personal som var med vid tillfället ska ha försvarat pojkarna med att säga ”det var bara sånt de gjorde”.

Flickan ska i förhör ha sagt att hon kände sig äcklad, rädd och osäker efteråt, hon förstod först inte vad som hänt henne.

Båda killarna nekade hela tiden till anklagelserna.

I går kom dock domarna från Göta hovrätt, dit målet hade överklagats, som dömer både 17- och 18-åringen för sexuellt ofredande.

Den äldste döms till ungdomsvård och 17-åringen döms till 50 timmar ungdomstjänst.

Man ska även betala 7 000 kronor i skadestånd till den drabbade flickan.

Det rapporteres regelmessig om lignende seksuelle overgrep, inkludert voldtekt, på mindreårige jenter – og i noen tilfeller gutter – i offentlige svømmehaller i Sverige, Danmark og Tyskland. Fenomenet har vært kjent i årevis, men likevel bruker europeiske myndigheter svømmehaller som integreringstiltak. I Sverige deler myndighetene til og med ut gratisbilletter til mottak for EMA.

I juli 2016 publiserte en tysk avis et lekket politimemo som konstaterer at at antallet voldtekter og seksuelle overgrep på barn begått av asylinnvandrere i offentlige svømmhaller i Tyskland er økende. I memoet heter det at det er «grunn til alvorlig bekymring». Myndighetene i Düsseldorf bekreftet memoets, som ble offentliggjort av avisen Bild, autensitet og at det var blitt avholdt møter i sakens anledning. Det interne memoet er laget for tjenestemenn i Criminal Commisariat 12 (K12), som er ansvarlige for seksualforbrytelser og savnede personer og bekrefter at antallet seksualforbrytelser i offentlige svømmehaller øker. Gjerningsmennene er i all hovedsak asylinnvandrere. Det er særlig de seksuelle overgrepene på barn som bekymrer politiet og myndighetene.

I Danmark måtte f.eks. Randers Water and Wellness innføre ID-kontroll ved inngangen til wellness-avdelingen for å få slutt på at grupper av unge «med annen etnisk bakgrunn enn dansks» sjikane av kvinnelige badegjester.

I januar 2016 opplyste svensk politi at et barn var blitt voldtatt på det populære Eriksdalsbadet i Stockholm. Bare i 2015 ble det innlevert 14 politianmeldelser om seksuell trakassering/seksuelle overgrep begått av “unge menn” – som ble oppgitt å være såkalte enslige mindreårige asylsøkere – på barn helt ned i elleveårsalderen i svømmehallen, hvis ledelse reagerte med å innføre kjønnssegregerte boblebad. Alene i januar 2016 ble fire jenter under 18 utsatt for seksuell trakassering og uniformert politi patruljerer nå regelmessige stedet. Eriksdalsbadet er ikke alene. Flere svømmehaller i Stockholm og en i Örebro rapporterer om at seksuell trakassering/overgrep på badegjester øker. Eventyrbadet Aquanova i Borlänge rapporterte om en drastisk økning av seksuell trakassering og overgrep begått av grupper av unge menn. I en politirapport heter det at både jenter og gutter er utsatt. En hendelse beskrives slik: “Patrulje…beordres til badet på maserhallen i anledning av at to jenter ble seksuelt trakassert av en guttegjeng. Trakasseringen har bestått i av guttegjengen har tafset på jentene samt dratt i badetøyet deres, de har til og med forsøkt å dra jentene med seg mot deres vilje… De fleste i guttegjengen skal ha vært delaktige på et vis.» Eriksdalsbadet rapporterer nå at det er merkbart færre tenåringsjenter i svømmehallen pga “enslige, mindreårige asylsøkeres” gjentatte seksuelle trakassering og overgrep:

Utöver det har såväl simhallens personal som polis, som civilt arbetat i simhallen sedan årsskiftet, också noterat att antalet tonårstjejer som besöker simhallen den senaste månaden minskat så mycket att det märks.

– Troligen beror det på att de är rädda för att bli ofredade. Vi är nedringda av oroliga föräldrar som vill att vi ska garantera deras döttrars säkerhet. Det är en sorglig utveckling. Vi ska göra allt som står i vår makt för att stoppa den, fortsätter Sara Franzén Shilwan.

Likevel går altså myndighetene hen, på en tid hvor tilstrømmingen var så stor at asylsystemet og registreringen nærmest brøt sammen, og kjøper hundrevis av kort som gir gutter og unge menn med bakgrunn fra noen av verdens mest kvinnehatende samfunn – hvor kvinner blir pakket inn for ikke å synes, kjønnssegregering, grov seksualisering av kvinnerer og et generelt forskrudd forhold til kjønnsrelasjoner og normal seksualitet er utbredt – gratis adgang til offentlige svømmehaller hvor kvinnelige badegjester i sakens natur er sparsomt bekledd, også når de ankommer uten voksne tilsynspersoner og/eller tolk.

Og skal vi dømme etter denne saken, så har det tydeligvis liten praktisk betydning ettersom den ansatte jo forsvarte atferden med det kjekke: «det er bare sånt de gjør».

Javel, så er det vel det, da.

Foregår det noe som i det hele tatt kan minne om tenking på europeiske politikere og byråkraters kontorer i disse dager?