Aktuelt

Brexit kan bli en langdryg affære

Britisk høyesterett avsa i dag sin dom som tilsier at Regjeringen alene ikke kan avgjøre hvordan brexit skal foregå. Dermed må statsminister May fremlegge et brexit-forslag til godkjenning for parlamentet før utmelding og forhandlinger med EU kan iverksettes. Det kan bety ping-pong mellom Over- og Underhuset, der i alle fall en ting går: tiden.

Den britiske Regjeringen under ledelse av Theresa May fikk i dag en «historisk, juridisk ørefik» av landets høyesterett, melder Jyllands-Posten. Åtte av de 11 dommerne i Supreme Court er kommet til at statsminister May trenger parlamentets godkjenning for å iverksette brexit.

Dermed kan flertallet av folket som stemte for brexit, 52 prosent, forvente seg en lang – og antakelig kronglete – skilsmisseprosess.

Supreme Court skulle ta stilling til den såkalte artikkel 50 i EU-traktaten. Den handler om hvordan det skal foregå hvis et land ønsker å forlate EU. Utfordringen er bare at EU neppe hadde forventet noen løsrivelse fra noen land, og derfor er artikkelens utforming upresis utover at det skal være en separasjonsperiode på to år med forhandlinger. Den britiske Regjeringen har hele tiden stått på at den kunne bestemme hvordan skilsmissen med EU skulle foregå, men Supreme Court mener at brexit er en så avgjørende sak for landet at Over- og Underhuset i parlamentet skal stemme over et brexit-forslag før utmelding og forhandlinger med EU iverksettes.

Det betyr igjen at tiden går, for Regjeringen har ennå ikke utløst artikkel 50 med EU nettopp i påvente av dommen, og dermed er ikke toårs-perioden begynt å løpe enda. Hvor lang tid det vil ta, avhenger av hva som skjer i parlamentet. Ifølge JP vil både Labour og SNP (det skotske nasjonalpartiet) utnytte prosessen. Blant annet vil de komme med et tilleggsforslag om tollfri adgang til det indre marked, motvirke et britisk skatteparadis og «brexit-makt» (via den såkalte Joint Ministeral Committee) til selvstyreregjeringene i Wales, Skotland og Nord-Irland. De EU-positive liberaldemokraterne vil kun stemme for artikkel 50-forslaget hvis det tilføyes at den endelige brexit-avtalen med EU skal legges ut for en ny folkeavstemning.

Alle som har fulgt debatter i Over- og Underhuset skjønner at vi kan gå en politisk kreativ tid i møte. I Overhuset sitter de på livstid og trenger ikke tenke på gjenvalg, samtidig som det er tradisjon i parlamentet å gå mot egen partiledelse. Dagens Regjering har dessuten et skjørt flertall.

Hvordan statsminister May skal løse denne floken blir interessant, men vi kan antakelig slå fast at brexit vil følge oss i mange år fremover.