Terrorisme og ekstremisme

Utrydder kristne

Et nytt dødelig bombeangrep har rammet kristne i Egypt.

For kort tid siden kom Lars Akerhaug med boken «Siste jul i Kairo». Det er en fortelling om kristne i Midtøsten, en trist fortelling må tilføyes. Ifølge Akerhaug blir ikke kristne forfulgt i Midtøsten, de blir utryddet.

Samtidig kritiserer han den norske kirkes lederskap. Akerhaug mener de er godt kjent med hva som skjer i Midtøsten, ikke minst i Kairo, men de er mer opptatt av å engasjere seg i klima- og flyktningpolitikk.

Og nå er de kristne i Kairo rammet igjen.

Ifølge sikkerhetstjenesten skal 22 mennesker ha blitt drept, og ytterligere 35 såret i et bombeangrep ved Sankt Markus-katedralen i Kairo søndags morgen. Det antas mange av ofrene er kvinner og barn, da bomben skal ha gått av i nærheten av stedet der kvinner ber.

Kopterne (kopter er gresk for egypter) tilhører en retning av kristendommen. Den koptiske ortodokse kirke er den største kristne kirken i Egypt og Midtøsten.

Video-opptakene fra Express.co.uk viser at deler av katedralen er lagt i grus.