Aktuelt

3.000 – om dagen

Setter Tyrkias president Erdogan tall på trusselen?

Den tyrkiske presidenten Erdogan har truet med at han vil åpne grensene til Europa om ikke Tyrkias EU-søknad får det utfallet som han ønsker. Som vi har påpekt tidligere er det all grunn til å være våkne og realistiske overfor Erdogan.

Nå ryktes det at Erdogan har satt ett tall på sine trusler. Ifølge Greek City Times hevdes det at etterretningskilder har advart om en hemmelig plan fra tyrkisk side om å tillate at 3.000 migranter tar seg til Hellas daglig.

Det er kanskje verdt å lytte til Hellaseksperten Athanassios Drougas som nylig har advart om Erdogan. Til det The Times UK skal Drougas ha påpekt Erdogans uforutsigbarhet:

– No one is underestimating Mr Erdogan and his unpredictability these days. These plans, along with explicit threats that the Turkish president has made in recent weeks, have Greece’s joint chiefs of staff seriously concerned.

– They are fearful and they have told the political leadership here that if Turkey opens the floodgates yet again, Greece, in its current state of financial and social distress, will not be able to withstand the shock. It will spell war or wreak the havoc of one.

Ifølge en video fra Independent.uk har Erdogan betydelig støtte for sine «strategier».