Islam

En utrolig historie om en tapt bydel

Ni jenter i alderen 15 til 16 år og elever ved samme skole, ville alle verve seg for Den islamske staten. Noen klarte det, andre ble stoppet i siste liten. Dette er historien om en bydel i London som er tapt for britiske myndigheter. Islam har overtatt førersetet. Resultatet er mer enn unge og jihad. Vi snakker også om korrupsjon økonomisk og i politikken, og lærere med bånd til terrorister. Velkommen til Londonistan som kan bli virkelighet i Oslo om få år.

Det handler om bydelen Tower Hamlet, en bydel jeg har besøkt ved et par anledninger siste årene. I deler av denne bydelen er gatebildet av en slik karakter, at nesten alt det britiske er radert bort. Man får en opplevelse av å befinne seg i en annen verdensdel.

Tower Hamlet, just an ordinary day.

Tower Hamlet, just an ordinary day.

En sentral muslimsk leder i bydelen, Muhammad Abdul Bari, påstår at de ni skolejentene, fire av dem nå i jihad for Den islamske staten, ble radikalisert på nettet. Det påfallende er dog at alle var elever ved samme skole. En nærmere kikk i kortene på lærerne her, både menn og kvinner, viser tettet bånd til ekstremisme.

Alle London-jentene i Jihad for Den islamske staten.

Alle London-jentene i Jihad for Den islamske staten.

Rektor ved skolen Bethnal Green Academy, Mark Keary, sier at politiet er på hans side: Radikaliseringen har ingenting med skolen å gjøre, for der får elevene ikke lov å være på Facebook eller Twitter i løpet av skoledagen.

Så er det slik at en av lærerne, Tasif Zaman, har uttrykt støtte til en brite dømt for terror i USA. Denne briten har også åpent gitt sin sympati til Taliban og oppfordret til jihad mot oss vantro. En annen lærer, Nabila Akthar, er leder av et nettverk som regelmessig sender ekstremister på scenen, inkludert:

  • Muddassar Ahmed, who works closely with Tablighi Jamaat, an extreme Islamic sect, which security officials have named as a recruiting ground for Al Qaeda;
  • Anas Al-Tikriti, a leading British Muslim Brotherhood operative and a vocal supporter of the Palestinian terrorist group Hamas; and
  • Farooq Murad, the son of the «Supreme leader» of Jamaat-e-Islami and a trustee of the Islamic Foundation. The Foundation’s other trustees, in 2003, were reported to be on a UN list of people associated with the Taliban and Al Qaeda.

The Quilliam Foundation, som jobber mot ekstremisme, har konkludert med at hoveddelen av de som radikaliseres, har hatt sosial kontakt med ekstremister utenfor nettet. Det samme har britisk politi notert seg. Såkalte ikke-voldelige grupper, som Det muslimske Brorskapet, er med på å dytte unge ut i ekstrem ideologi, som kan ende i voldsideologi og sympati for Den islamske staten. Akkurat som lærerne på Bethal Green Academy. De er med å dytte elevene bort fra det britiske samfunnet.

Innenriksministeren, Theresa May, har erkjent at bydelen Tower Hamlet er gjennomsyret av ”korrupsjon, kameraderi, ekstremisme, homofobi og antisemittisme”. Bydelens ordfører,  Lutfur Rahman, ble nylig avsatt etter at Høyesterett fant han skyldig i valgfusk. Media rapporterte at Rahman, kom til makten ved hjelp av en ekstrem gruppe som jobber for shariastater i Europa, Islamic Forum of Europe (IFE). IFE har betydelig makt i Tower Hamlet. Skjult kamera avdekket hvordan IFE-aktivister har kontroll og makt over lokale myndigheter. IFE har blant annet hatt tidligere al-Qaida-leder Anwar Al-Awlaki på listen over foredragsholdere. En krigsforbryter fra Bangladesh, dømt til døden i 2013, startet opp IFE. En annen, som også var delaktig i dødsskvadron i Bangladesh i 1971, Abu Sayeed, flyktet til Storbritannia og ble leder av en skole i Tower Hamlet og også valgt inn i bydelens utdanningsråd. En rådgiver i bydelen, Lufta Begum, bekrefter at IFE er innflytelsesrik i bydelen og at IFE også ”jobber med lærerne”.

Ikke nok med det. Skattebetalerne har finansiert IFE og dets like med penger som skulle brukes i arbeidet mot radikalisering (sic). Bydelen har eksempelvis sponset to moskeers skoler med over fire millioner kroner i 2013 og 2014. I samme periode hadde den ene moskeen et arrangement med en ekstremistpredikant som oppordrer til drap på blasfemikere, oppmuntrer muslimer til jihad, og som sier følgende om jøder: “Kjærligheten til det jordiske live tog hatet til døden – det er symptomet på jødenes sykdom.”

I 2011 ga Lutfur Rahmans bydel nesten en million kroner til en stiftelse som styres av IFE,  også dette penger fra regjeringens antiradikaliseringsprogram. Pengene bruker stiftelsen videre inn i skolene. En av stiftelsens ledere, Rabbani, oppmuntrer sine rekrutter til å innføre sharia med vold, og å ta del i jihad. Nå er Rabbani leder av CAGE, en pro terrorgruppe lenket til “Jihadi John”.

East London Mosque, er en annen ekstrem gruppe i Tower Hamlet, også den knyttet til IFE. Moskeen har en lang historie med å promotere ekstreme predikanter. Som en imam og IFE-aktivist som beskriver jøder som ”djeveldyrkere”, og som har lovpriset Osama Bin Laden. Siden 2006 har moskeen mottatt minst 25 millioner offentlige kroner, mange av kronene tiltenkt antiradikaliseringsarbeid. Moskeen har (selvsagt) en egen skole for barn. Selv om undervisningsmyndighetene har uttrykt bekymring for at barna utsettes for ekstremistisk tankegods, er skolens dører vidåpne fremdeles. Imamen ved moskeen har signert et dokument som oppfordrer til angrep på jødiske samfunn og britiske tropper.

Skolebarn i Tower Hamlet vokser opp under ekstremideologiens skygger, en ideologi som i tillegg mottar skattebetalernes kroner. Samtidig debatteres det heftig i mediene og mellom politikerne hva som fører til radikalisering. Det snakkes om faktorer som nettpropaganda,  institusjonalisert islamofobi, britisk utenrikspolitikk, fattigdom, og endog om press fra politi som gransker potensielle terrorister. Ingen av faktorene er utdypet og dokumentert.

Hovedårsaken til radikaliseringen av unge er det ekstreme ideologiske teppet som tvinges på britiske muslimer av “ikke-voldelige” grupper, som britiske myndigheter har tillatt fremveksten av. Både kommentatorer, journalister og sekulære muslimer har advart mot at hatpredikanter, med deres bånd til terrorisme, har fått fri tilgang til arenaer som skoler, universitet, stiftelser, fengsler, lokale myndigheter og endog interreligiøse grupper. Men ingen realpolitiske grep tas.

Bildet fra Tower Hamlet er det samme i andre storbyer i Storbritannia.

Og bildet er det samme i Norge – om enn i mindre skala. Vår regjering vil eksempelvis verken stanse hatpredikanter på grensen eller granske ideologien i moskeer, der barn også går på koranskoler. Slik skapes norske rekrutter til Den islamske staten. Jeg fatter ikke at de våger å snu ryggen til denne utviklingen.