Demografi

Over en million asylsøknader hittil i år?

Antallet asylsøknader hittil i 2016 har passert en million, skriver det britiske nyhetsbyrået Press Association. Fortsetter trenden kan antallet asylsøknader overgå rekordåret 2015s 1,3 millioner asylsøknader.

En analyse fra Storbritannias største nyhetsbyrå Press Association viser at antallet asylsøknader i EUs 28 medlemsland har passert en million hittil i år, melder Daily Mail.

Innen oktober var 1 003 635 asylsøknader registrert i EUs medlemsland. Det reelle tallet er antatt å være høyere, ettersom bare en håndfull land har innlevert statistikk for de siste månedene. Fortsetter trenden kan antallet asylsøknader overgå rekordåret 2015, da 1.3 millioner asylsøknader ble registrert.

The findings emerged in Press Association analysis of figures on asylum which are compiled and regularly updated by the EU’s statistical body.

Main applicants and any dependants such as children are counted in the headline tally – which could include repeat applications, so should not be read as one million separate individuals.

Separate tall viser at 935 850 er første gangs asylsøknader, hvilket utgjør 96 prosent av det totale antallet.

Germany continues to receive the lion’s share of asylum applications, recording nearly two thirds of the total number, while just under 3% have been made in the UK this year.

The figures indicate that there was a rise in claims received during the summer – peaking in August, when 133,375 have so far been recorded.

Comparisons with counts for previous years give an indication of the extraordinary influx of people into Europe in 2015 and 2016, in what has been described as the largest mass movement of people since the Second World War.

For example, the total number of applications recorded for the whole of 2013 stood at less than half a million, while it was below a quarter of a million in 2008.

Some 1.3 million asylum claims were made last year, the highest figures since comparable records started eight years ago.

On current trends, the final total for 2016 could be even higher.

Ifølge Eurostat mottok EU 592 800 førstegangs asylsøknader i årets to første kvartaler (perioden januar t.o.m juni).

Iht til FNs høykommissærs tall fra 20 november 2016 har 347 709 ulovlige innvandrere tatt seg over Middelhavet så langt i år. Av disse har 170 973 tatt seg inni Italia, mens 171 764 har tatt seg over til Hellas – godt hjulpet av europeiske skips, inklusive det norske skipet Siem Pilot, ferjetrafikk, hvor man nå henter ulovlige innvandrere helt oppunder Libyas kyst. 55 prosent av de som ankommer er menn, 27 prosent er barn – i alle aldre – og 18 prosent er kvinner. 4690 er druknet eller savnet.

Brorparten søker om asyl i Tyskland, som på grunn av omfattende innvandring nå har den høyeste fødselsraten på 33 år. Tyskland har siden 1982 hatt en av verdens laveste fødelsrater med under 1,5 barn per kvinne. I 2015 snudde utviklingen, hovedsakelig på grunn av innvandreres fødselsrate. Der etnisk tyske kvinner i gjennomsnitt får 1,43 barn, får innvandrerkvinner i gjennomsnitt 1,95.

Den enorme innvandringen til Europa vil sannsynligvis påskynde de dramatiske demografiske endringene. Eurostats befolkningsfremskriving tyder på at nettoinnvandringen til Europa de neste 53 år vil være på svimlende 77 millioner mennesker. Hvis dagens trend fortsetter, vil innvandringen ikke avta før i 2069. Innen 2080 vil således de nye innvandrerne og deres etterkommere har ført til en befolkningsvekst i Europa på hele 121 millioner – i løpet av 64 år.

FNs demografiske beregninger fremskrivinger tyder da også på at folkevandringen mot Europa så vidt har begynt, med alle de sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske «utfordringene» dette vil medføre for våre samfunn. Verden opplever en rask befolkningsvekst av historisk ukjente dimensjoner og mer enn halvparten av veksten finner sted på det afrikanske kontinentet og i verdens 49 minst utviklede land. Den totale fertilitetsraten på det afrikanske kontinentet er hele 88 prosent høyere enn i resten av verden. Gjennomsnittlig antall barn per kvinne globalt er 2,5, mens det per afrikanske kvinne er 4,7. Følgelig økte befolkningen på det afrikanske kontinentet med hele 30 millioner bare i 2015 alene. Innen 2050 vil den årlige veksten være på 42 millioner mennesker.

På bakgrunn av denne utviklingen er vel spørsmålet helst om Europa i det hele tatt vil fortsette å være det Europa vi kjenner.