Æresdrap og æresrelatert vold

Kvinner og barn søker asyl fra mannlige medasylanter, men hvor skal de og vi andre gjøre av oss hvis disse mennene får asyl?

Kvinnelige asylsøkere søker asyl fra tyske asylmottak på grunn av voldelige, mannlige asylsøkere. Eksperter sier at problemet delvis skyldes menns manglende evne til å akseptere fri- og rettighetene deres kvinner, døtre og søstre får i Vesten. Problematikken er kjent fra flere asylmottak, som i Sverige, hvor myndighetene etter flere voldektsforsøk, seksuelle overgrep mot barn, mishandling, drapstrusler og trakassering i 2015/2016 vurderte å innføre egne asylmottak for kvinner.

Noen asylsøkere begynner tidlig. De er angivelig nødt til å søke beskyttelse under asylinstituttet i Europa, men benytter likevel beskyttelsen til å overfalle, begå vold eller voldtekter mot og skape generell utrygghet for sine egne kvinner og øvrige omgivelser, melder Daily Mail.

Fra Tyskland meldes det nå at et økende antall kvinnelige asylsøkere oppsøker landets krisesentre for beskyttelse mot sine egne ektemenn og andre slektninger. I og rundt Stuttgart ble det rapportert om 105 voldtekter, overfall og ran mot kvinner og 77 tilfeller av det samme mot barn på asylmottak i 2015, men lokalmyndighetene innrømmer at antallet ikke-rapporterte saker er betydelig høyere.

I 2015 måtte 50 kvinner og 58 barn flykte fra voldelige ektemenn og aggressive medlemmer av svigerfamilien til et krisesenter i byen Heidelberg. Samtidig måtte mer enn 135 kvinner og 155 barn avvises fordi det ikke var plass til dem. I byen Giessen nær Frankfurt mottok politiet anmeldelser om voldtekt og andre former for seksuelt misbruk fra 15 kvinner i en og samme mottaksleir. I delstaten Sachsen-Anhalt finnes det ingen offisielle tall, men 20 krisesentre har åpnet dørene for å gi beskyttelse til misbrukte kvinner og barn. Talsperson for et uavhengig nettverk av krisesentre i Baden-Württemberg Sylvia Haller sier: – Ansatte ved asylmottak spør i økende grad om sikre steder for kvinner og barn.

Ifølge et tysk pressebyrå gjelder dette særlig kvinner og barn fra Syria, Afghanistan og Irak; de blir slått, undertrykket eller sendt på «rundgang blant andre menn». Eksperter sier at problemet delvis skyldes mannlige asylsøkeres manglende evne til å akseptere friheten deres koner, døtre og søstre får i Vesten. I landene de kommer fra blir kvinner ofte sett på som eiendom man kan bruke og misbruke som man vil og «kultursjokket» når kvinner viser uavhengighet for første gang leder ofte til vold.

For kort tid siden ble en syrisk asylsøker dømt til fengsel på livstid for drapsforsøk etter å ha kastet sine tre små barn ut av et vindu i andre etasje på asylmottaket han bodde fordi han var sint for «uavhengigheten» hans kone hadde utvist siden de kom til Tyskland.

Rådgivingssenteret for unge kvinner i fare for tvangsekteskap eller æresvold, Yadav, i Stuttgart mener at antallet slike saker vil øke i årene som kommer. Tidligere i år tvang den allerede registrete økningen av seksuelt misbruk av kvinner og barn på tyske asylmottak Angela Merkels regjering til å bevilge 1,6 milliarder kroner for å bekjempe uvesenet.

Familiedepartementet vil nå bevilge penger for å finansiere et prosjekt som skal gi bedre beskyttelse til sårbare asylsøkere. Prosjektet inkluderer en omorganisering av asylmottak for å sørge for mer privatliv for kvinner og mindreårige.

Tysk politi har lenge varslet om økende misbruk, voldtekter inklusive, men i den ladede politiske atmosfæren som omgir hele asylspørsmålet i Tyskland har problemet i all hovedsak forblitt uadressert.

‘Unfortunately we know that children and women in the camps are not safe from abuse and sexual assault. That’s why we have to make sure that they’re protected,’ said junior minister Ralf Kleindiek.

‘Not only measures regarding staff, but also structural measures have to be implemented such as lockable accommodation units and separate sanitary facilities.

‘For the children and adolescents we also need designated rooms to enable play and learning.’

Part of the scheme to clamp down on sex abuse involves working wth experts from UNICEF to train staff in how to deal with the problem at over 100 centres.

Around three million pounds of the total amount available will be spent on constructing specialist centres to provide counselling for survivors of rape and torture.

The government has also formed a government working group in a bid to solve the problem of child marriages.

Tyskland er ikke alene. I juni ble det kjent at svenske myndigheter etter flere voldektsforsøk, seksuelle overgrep mot barn, mishandling, drapstrusler og trakassering vurderte å innføre egne asylmottak for kvinner.

Det er ikke bare «egne kvinners» fri- og rettigheter disse mennene ikke aksepterer og/eller respekterer. Tilfellene av trakassering, overfall, voldtekter og det som verre er har etterhvert blitt mange.

Fra Vesteuropa renner det nå nesten daglig inn meldinger om seksuelle overgrep begått av mannlige asylsøkere. Fra før var masseovergrepene i Köln og en rekke andre europeiske byer kjent, så fulgte avsløringen av massive og gjennom år gjentatte seksuelle gjengovergrep på svært unge jenter på den kommunale ungdomsfestivalen We are Stockholm av det som i all hovedsak beskrives som «ensamkommande flyktningbarn» (EMA). Atferden manifesterte seg også på sommerens festivaler i både Sverige og Danmark.

Etter masseovergrepene i Köln, Kalmar, We are Stockholm og de tallrike meldingene om overgrep i offentlige svømmehaller, kartla svensk politi den nasjonale tilstanden med “seksuella ofredande” – seksuell trakassering – blant unge. Den svenske politirapporten opplyser også om at fransk politi har rapportert om tilsvarende hendelser i Paris nyttårsaften (side 9.) som minner om det som utspilte seg i Köln. Og rapporten slår fast at det er en fellesnevner når det gjelder seksualforbrytelser som utføres av grupper i det offentlige rom og i ditto svømmehaller: det dreier seg i all hovedsak om unge menn og ungdommer som søker eller nylig har fått asyl i Sverige (side 3.).

I 2015 ble 22 år gamle Alexandra Mezher, som var alene på jobb på et mottak for enslige mindreårige asylsøkere – som overveiende er unge menn i 17-årsalderen – drept av en angivelig 15 år gammel, men som i realiteten er langt eldre, asylsøker i Sverige. Landet opplevde også en bølge av overfall og seksuelle overgrep på jenter og kvinner på åpen gate etter nyttår. Bare i Östersund var det åtte grove overfall som inkluderte voldtekt, voldtektsforsøk og mishandling på drøyt to uker. I samtlige tilfeller er gjerningsmennene beskrevet som “mørkhudede”, i flere av tilfellene har det også vært flere gjerningsmenn som gav seg på offeret. En identifisert gjerningsmann var bosatt på et asylmottak. Et foreløpig høydepunkt er den hårreisende gruppevoldtekten på en funksjonshemmet kvinne på øya Gotland. En 33 år gammel kvinnelig rullestolbruker ble gjengvoldtatt i flere timer av fem ukjente menn i 20-årene, som alle skal være asylsøkere. De ble imidlertid sluppet fri og fraktet til fastlandet da stemningen blant befolkningen på øya ble særdeles aggressiv.

I Danmark har jenter og kvinner opplevd stadig større utrygghet og flere fysiske krenkelser i småbyene Thisted, Haderslev og Sønderborg. På disse stedene etablerte danske myndigheter asylleire og det fikk de lokale kvinnene bokstavelig talt føle på pelsen da mannlige beboere ved mottakene forfulgte og grafset på dem.

Ikke bare det, men det er blitt rapportert om samme type atferd på barneskoler hvis lokaler også brukes til språkundervisning av enslige, mannlige asylsøkere i de øvre tenårene og tjueårsalderen. Det samme er tilfelle i Norge. I februar 2016 ble det kjent at to mindreårige asylsøkere ved skolen i Ulsteinvik ble etterforsket for seksuelt overgrep mot en annen elev. Kommunen reagerte kontant og tok alle 26 enslige asylsøkerne mellom 15-18 år ut av ungdomsskolen. Den observerte atferden skapte stor frykt i den lille kommunen.

I september ble en kvinnelig ansatt på mottaket for mindreårige asylsøkere i Kyrksæterøra overfalt og forsøkt voldtatt på jobb. Offeret fikk ikke store oppfølgingen av mottaksgiganten Hero, mens gjerningsmannen – NRKs benevnelse, ikke min; vi snakker jo visstnok om flyktningebarn her – ble sluppet løs etter noen timer, og kjørt tilbake til kvinnens arbeidsplass hvor han kunne gå fritt rundt. Han er nå flyttet til et annet mottak i landet. 

I november meldte Tønsberg Blad at tre mannlige asylsøkere ved akuttmottaket Oslofjord Convention Center (OCC) antastet ett barn og to tenåringsjenter. En jente på under 13 år ble befølt i en butikk, mens to tenåringsjenter ble forsøkt holdt igjen under ferdsel på hhv. sykkel og moped. Ordfører Erland Larsen i Stokke og ordensjef i Vestfold-politiet Frank Gran bekreftet at det hadde vært minst tre hendelser hvor mannlige asylsøkere hadde skremt unge jenter i området. Det dreier seg om et kulturbetinget kvinnesyn, sa Gran. De tre asylsøkerne ble bare flyttet til et annet mottak. Folkebladet meldte at to menn fra asylmottaket på Setermoen i Bardu via Facebook hadde kommet med seksuelle tilnærmelser til flere barne- og ungdomsskolejenter. Noen av jentene skal også å ha blitt forfulgt av mennene når de har beveget seg utendørs i sitt eget lokalsamfunn. Politiet uttalte at det dreide seg om to eller tre menn og at de visste hvem den ene var. Rett før meldte Altaposten at en 12 år gammel jente var blitt antastet både verbalt og fysisk av to unge menn bosatt på Heros nyoppstartede asylmottak for enslige mindreårige i Bossekopp i Alta. De to mennene fulgte etter 12-åringen, kom med bemerkninger og tok etter hvert også fysisk tak i henne. Trakasseringen ble heldigvis avbrutt av et vitne. Etterforskningen fant frem til to 16 år gamle gutter, og Heros ansatte besluttet sammen med UDI å flytte guttene til et annet mottak.

I april 2016 gikk politiet i Oppland ut og rådet jenter til å være forsiktige med gå ute alene på kveldstid. Det skjedde etter rapporter om et titalls tilfeller av seksuell trakassering bare siden nyttår. Samtlige gjerningsmenn/guttene var av utenlandsk opprinnelse. En asylsøker i begynnelsen av 20-årene gikk igjen i tre av sakene.

Siste nytt på denne fronten er dommen mot fire syriske asylsøkende slektninger, som mishandlet, torturerte og voldtok en 19 år gammel mannlig asylsøker fra Libanon. Detaljene er så groteske at man knapt nok orker å lese dem. Den eldste asylsøkeren, som er antatt å være hovedmannen, er i tillegg tiltalt for grov vold mot sin ti måneder gamle sønn og 24 år yngre kone, som han skal ha skamklipt, stukket med saks og bitt. Spedbarnet fikk et knyttneveslag i hodet.

Så de som stadig søker å bortforklare disse mennenes atferd med et tilfeldig kultursjokk – stakkars, de er jo ikke vant til å se kvinner med sparsom bekledning som beveger seg i det offentlige rom alene, uten verge og innimellom med alkohol innabords, og klarer derfor uheldigvis ikke å styre seg sånn med en gang, men det ordner seg nok under marsjen – kan ta seg en bolle! Det samme gjelder alle som mener at vi kan komme problemet til livs ved å be kvinner og barn endre atferd. De økende problemene på asylmottakene viser at det i stedet dreier seg om dypt rotfestede, kvinnefiendelige holdninger mange mannlige asylsøkere både opprettholder og handler på bakgrunn av. For nyankomne kvinner og barn går sjelden kledd som en gjennomsnittlig europeisk kvinne, de går ikke på byen og de sjangler ikke påseilet hjem fra fest nattestider.

I Tyskland fant f.eks. borgermester i Köln Henriette Reker det passende å be kvinner om å gå i grupper og å – etter en kveld hvor politiet ble fullstendig overmannet og utmanøvrert ved et av landets trafikale knutepunkt: «holde fremmede på en armlengdes avstand». Lykke til med det, damer; det de utkommanderte politistyrkene ikke klarte, fikser sikkert du brillefint på egenhånd. I samme land opprettet man et asylmottak i en turnhall ved siden av en barneskole og deretter gikk denne oppfordringen ut til elevenes foreldre:

Man burde sikre at elevene – særlig jentene – kledde seg sømmelig i ”et tilbakeholdende hverdagsantrekk for å unngå uoverensstemmelser». Jentene burde unngå ”gjennomsiktige topper eller bluser, korte shorts eller miniskjørt”, da slike sommerantrekk kan utløse ”misforståelser”. I oppfordringen går det klart frem at det handler om ”arabisktalende muslimer” som har en «annen kultur”.

I den tyske byen Bad Schlema ga befolkningen uttrykk for bekymring for at småjenter opplevde seg trakassert av de mannlige beboerne ved det lokale asylmottaket som de måtte passere på vei til skolen og hvordan det skulle gå til sommeren når jentene hadde mindre klær på. Den unge borgermesteren svarte kjekt at byens barn bare kunne gå en annen vei til skolen enn den de alltid har brukt for ikke å «provosere asylsøkerne til å trakassere dem»: – Ikke provoser dem og la være å gå i dette området, forklarte han nedlatende og salen kom naturlig nok i opprør.

I Sverige forsøkte man seg med flotte armbånd – til jenter – hvor det sto #tafsa inte, hvilket skulle avverge, i alle fall i den tafatte politiledelsens hode, de massive gruppeovergrepene på festivaler. Fra før av hadde politiet vurdert å kjønnssegregere publikum på ungdomsfestivalen i Stockholm, og etter sommerens viderverdigheter vurderte man faktisk egne kvinneinnhegninger foran scenen. Man har også vurdert å opprette egne boblebad for kvinner, slik at de skal slippe å bli fysisk antastet av vilt fremmede gutter og menn fra nærmeste asylmottak.

I Norge råder man lokale jenter til å være forsiktige med gå ute alene på kveldstid, samtidig som man altså har valgt å flytte kjente overgriperne til andre mottak hvor de fritt kan trakassere og forgripe seg på nye ofre.

Utviklingen viser med all ønskelig tydelighet at det absolutt ikke er kvinner og barns bekledning, bevegelser eller alkoholinntak som er problemet; det er disse mennene – og bare dem – og deres holdninger.

De begår overgrep allerede mot «sine egne» på asylmottak og de fortsetter med kvinner og barn i sine nærmeste omgivelser. Det finnes ikke et kurs i verden som vil hjelpe når du mener at du som mann er i din gode rett å mishandle og voldta kvinner og barn, enn si spedbarn. Og hvor skal «deres» kvinner og barn – og etterhvert vi andre – gjøre av oss når de voldelige overgriperne får innvilget asyl og blir sluppet løs på landets lokalmiljøer, gjerne fast bestemt på å få fatt i og straffe sin bortrømte eiendom og øvrige kvinner de anser som fritt vilt? I hemmelige, nyoppførte krisesentre på Svalbard?

Enhver med vett og forstand forstår at disse mennene ikke kan være her og at de ynkelige bortforklaringene og «løsningsforslagene» europeiske myndigheter fortrekker å pusle med lever på lånt tid. Dette kommer garantert ikke til å ende bra.

Det finnes bare en løsning: begår man fysiske overgrep mot egen familie, medasylanter eller andre før eller under asylprosessen, skal og må det føre til automatisk avslag og umiddelbar utsendelse, alternativt overføring til lukket – som i: helt uten mulighet til permisjon eller annen frigang – mottak inntil første og beste anledning til retur melder seg. La gjerne kvinnene og reelle, mindreårige barn bli igjen hvis de vil, men mennene både må og skal ut.

Det er ingen vei utenom, så myndighetene kan like gjerne få ut fingeren først som sist.