Islam

Botsfest i Norge

En kvinne idømmes bot for å ikke tilby sin tjeneste til en hijabkledd kvinne. Nå kan det bli fart på bøteleggingen i Norge.

Frisøren Merete Hodne ble dømt til å betale en bot pålydende 10.000 kroner fordi hun nektet å farge håret til en kvinne som var ikledd hijab, samt 5.000 kroner i saksomkostninger. Hodne har tidligere blitt ilagt en bot på 8.000 kroner, som hun nektet å betale.

Saken har vakt betydelig oppsikt. Ikke minst fordi det er hevdet at det hele var et plott fra hijabdamen, kanskje også under regi av andre. For det er en velkjent sak at Hodne stiller seg kritisk til islam. Hodne på sin side har i ettertid innrømmet at hun overreagerte ved sin avvisning.

Hijab og tolkning

Det mest oppsiktsvekkende ved denne dommen fra Jæren tingrett er at de ikke tar en kritisk vurdering av hva hijab er. De legger til grunn at hijab er et religiøst symbol knyttet til islam.

Det er hijaben ikke. I den grad hijaben skal knyttes til noe, så skal den knyttes til Irans Ayatollah Khomeini – som igjen er kjent for å være hjernen bak mye av den internasjonale terrorismen. Her kan du for øvrig lese om årets Imam Khomeini Conference, som handler om kvinners status i Vesten.

Hijaben kan også knyttes til det muslimske brorskapet i Egypt, som nettopp tok hijaben som sitt politiske islamistiske uttrykk. Walid al-Kubaisi har på glimrende vis forklart hijabens tilblivelse, uttrykk og utvikling.

I 2008, altså for åtte år siden, publiserte Helle Merete Brix boken Mod mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa. Her avdekket Brix blant annet at det har lyktes Brorskapet – og især den forførende Tariq Ramadan – å fremstå som moderat overfor europeerne, mens man i ly av denne velvilje arbeider for å radikalisere Europas muslimer. Her er hijaben et våpen.

LES BOKEN TIL BRIX HER (HRS har kjøpt rettighetene til den)

Så er spørsmålet: Hvis noen likevel skulle hevde, slik mange gjør, at hijaben representerer deres «muslimske identitet» og/eller at det står i koranen at kvinner skal bruke hijab (hvilket det ikke gjør), skal vi, også som rettssamfunn, legge en slik (mer eller mindre) personlig tolkning til grunn? Kan jeg da også bestemme meg for hvilken verdi en 1.000-lapp representerer?

Likhet for loven

Jæren tingrett kan neppe ha tenkt over hvilken presedens denne dommen kan få. For nå kan vi virkelig gå mot en botsfest i Norge.

Hvilke bøter skal vi gi for:

  • For eksempel helsepersonell, skolepersonell, foreldre, som nekter å håndhilse på det motsatte kjønn?
  • Kvinner som forlanger å få bassenget renset for menn? Eller som forlanger egen kleskodeks for jenter for å delta på skolesvømmingen?
  • Annen kjønnssegrering, som f.eks. ikke å la sine barn delta på skoleturer?
  • De som nekter å jobbe der de kan komme i kontakt med det de mener er haram (f.eks. alkohol, svinekjøtt)?
  • De som nekter blinde å ta førerhund i drosjen?
  • De som opptrer maskert i det offentlige rom?

Her er det bare fantasien som setter noen grense.

Endelig fant vi en ny inntektskilde for Norge.