Anbefalt litteratur

Brorskapet i Europa

”I vore frie demokratier knytter de kontakter til politikere, præster, journalister, menneskerettigheds-organisationer, antiracisme-organisationer m.m., der ikke synes at have blik for de muslimske bevægelsers religiøst-politiske karakter eller dobbelte dagsorden.” (Fra boken ”Mod mørket”). Her kan du lese hele boken!

Helle Merete Brix (f.1959) er forfatter og journalist. I 2008 publiserte hun boken Mod mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa.

Ifølge Brix har det lyktes Brorskapet – og især den forførende Tariq Ramadan – å fremstå som moderat overfor europeerne, mens man i ly av denne velvilje arbeider for å radikalisere Europas muslimer.

Det muslimske Brorskapet er et maktfullt organ som i de siste tiårene har bygget opp en slagkraftig organisasjon i de største og viktigste europeiske landene. Brix avdekker i denne boken Broderskapets rekkevidde, strategi, saudi-arabiske finansiering og tette samarbeid med medier, departementer, EU, intellektuelle, demokratiske venstrefløyspartier og kristne dialogorganisasjoner.

HRS har kjøpt de elektroniske rettighetene til Mod mørket og kan således presentere den i helhet for våre lesere.

Helle Merete Brix Mod mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa, 2008 (pdf)