Islam

2000 Landeplager til svenskene

Igjen skjer det fantastiske: Norske støttespillere har gått til innkjøp av 2 000 eksemplar av Islam. Den 11. landeplage. Bøkene skal distribueres til hvert eneste medlem av Riksdagen og Regjeringen, samt svenske medier. Både oversetter og bokpakker i Stockholm, Camilla Grepe, og jeg er svært takknemlige for initiativet. Vi håper selvsagt at dette kan få i gang en viktig debatt om frihetsverdiene i Sverige.

Islam. Den 11. landeplage, har fått tittelen Landsplågan ISLAM på svensk, som er en direkte kopi av tittelen islendingene valgte.

De norske støttespillernes initiativ kommer på bakgrunn av uro for den svenske verditilstanden «på bakken». De er ikke minst foruroliget over at den svenske staten har satt dørene vid åpne for at land som Saudi-Arabia kan sponse moskeer og islamske bevegelser. De har også lest boken, som har et eget kapittel om Malmö og Sverige, «Malmö – Det nordiske Marseille». Kapitlet om byen og landet, som åpenbart er hardt rammet av (også) fundamentalistisk islam, har gjort inntrykk. Boken sendes således til folkevalgte i Riksdagen (Stortinget) og Regjeringen, og medier landet over.

Et brev følger hver eneste bok. Det åpner slik:

Til deg som får denne bokgaven

Sverige har de siste tiårene vært et land med høy grad av personlig frihet, noe jenter som gutter, kvinner som menn, har hatt glede av. Den personlige friheten var avgjørende for det moderne Sverige som reiste seg etter 2. verdenskrigs slutt. Andre sentrale frihetsverdier som likestilling, likeverd mellom alle, religiøs frihet og alle friheters mor, ytringsfriheten, kom ikke seilende på en fjøl. Disse demokratiske godene må det kjempes for hver eneste dag for at Sverige skal klare å overbringe et godt land til de neste generasjonene.

Sverige og Europa er kommet i en ny verdimessig situasjon etter at innvandringen skjøt fart på 80- og 90-tallet. Mange som har innvandret og deres barn født i Sverige, er blitt verdifulle, velfungerende borgere. Vi norske støttespillere som er givere av denne boken, er som bokens forfatter, Hege Storhaug, dog bekymret for presset politisk islam i stigende grad ser ut til å legge på grunnverdiene i Skandinavia og Vest-Europa ellers.

Oppkjøpet fører til at 2. opplag er bestilt. Det totale opplaget er nå på 6 000 bøker.

sverige_2-opplag

Den første store bokutsendelsen går nå til uken.

Dette er tredje gang nordmenn går til store innkjøp av boken for å distribuere den til politikere, medier og folk flest. Først kom en investor på banen og kjøpte 4 000 bøker til Storting, Regjering, kommunestyrer og medier. Deretter kom en gruppe norske støttespillere med initiativ overfor bibliotekene, da det ble kjent at ventelistene på folkebibliotekene ofte er svært lange. Innkjøpet var på 1 000 bøker.

Ja, man kan kanskje nå si som Finansavisens anmelder, journalist og forfatter Ole Asbjørn Ness, sa det allerede i desember i fjor: Boken har «skrevet seg inn i norsk litteraturhistorie».