Islam

Investor kjøper 4 000 bøker til politikere og journalister

En norsk investor har gått til innkjøp av 4 000 eksemplarer av Islam. Den 11. landeplage. Dette gjør vedkommende etter å ha lest boken med sorg og bekymring for sine barn og barnebarns fremtid. Alle bøkene som sendes ut får et eget brev vedlagt, som investoren har vært med å forfatte sammen…

En norsk investor har gått til innkjøp av 4 000 eksemplarer av Islam. Den 11. landeplage. Dette gjør vedkommende etter å ha lest boken med sorg og bekymring for sine barn og barnebarns fremtid. Alle bøkene som sendes ut får et eget brev vedlagt, som investoren har vært med å forfatte sammen med HRS, og som Hege Storhaug signerer.

Støtten til HRS stiger dag for dag. Det økende presset på våre frihetsverdier er nok først og fremst årsaken til dette, og at mange har merket seg at vi i HRS har stått rakrygget i denne stormen hele tiden. Sistnevnte blir uttrykt til oss av stadig flere. Mange bekymrer seg med rette for årene som ligger foran oss. Noen vil kalle det frykt, vi kaller det en sunn realitetsorientering. Vi tør påstå at selve innvandringen har heller ikke denne regjeringen kontroll på, jamfør eksempelvis kaoset med Storskoggrensa, og dermed legges det ytterligere press på sentrale grunnverdier i Norge, som likestilling og likeverd.

37000

Boken har vært en slik suksess at Hege sier hun knapt vet hvordan hun skal formulere seg lenger.

– Både HRS og jeg er svært takknemlige og ydmyke over hvordan folket har tatt imot budskapet om å stå opp for det gode og frie Norge og Europa. Vi lever i en skjebnetid. Det kan ingen med fakta i front benekte lenger. Ikke minst derfor er boken blitt en bestselger. Jeg har også nå bedre tro på at boken vandrer videre ut av Norge.

Her er brevet som legges ved hver eneste bok som sendes ut.

Til deg som får denne bokgaven

Norge har de siste tiårene vært et land med høy grad av personlig frihet, noe jenter som gutter, kvinner som menn, har hatt glede av. Den personlige friheten var avgjørende i det moderne Norge som reiste seg etter 2. verdenskrig. Sentrale frihetsverdier som likestilling, likeverd mellom mennesker, religiøs frihet og alle friheters mor, ytringsfriheten, kom ikke rekende på en fjøl. Disse demokratiske godene må det kjempes for hver eneste dag for at vi skal klare å overbringe et godt Norge til de neste generasjonene. Vi har ikke råd til «å sove», som Arnulf Øverland formanet oss om i diktet fra 1937.

Norge og Europa er kommet i en ny verdimessig situasjon etter at innvandringen skjøt fart på 1980- og 90-tallet. Mange som har innvandret og deres barn født her er blitt verdifulle, velfungerende borgere. Jeg, som bokens forfatter, Hege Storhaug, og Human Rights Service (HRS), er dog bekymret for presset lovreligionen og politisk islam i stigende grad ser ut til å legge på grunnverdiene våre. Vi er særlig bekymret for tre grupper som er under press fra en form for islam som har etablert seg i enkelte sunni- og sjiamiljøer. Den er en av grunnene til at mange islamske land er dysfunksjonelle og i oppløsning og en årsak til dagens flyktningproblem. I sin verste form styrer den IS og rekrutterer nordmenn til Syria.

– Jødene er i økende grad utsatt for trusler og vold, inkludert terror (Paris og København 2015). At deres institusjoner, til og med barneskoler, oftest må bevoktes av politi, er et dystert varsel for Europa. Boken er derfor dedikert jødene.

– Kvinners frihet er under press. Vi er stolte av den kampen for kvinners rettigheter modige kvinner og menn har vunnet. Den økte tildekningen av jenter og kvinner i det offentlige rom, forteller om et økende religiøst og kulturelt press. Vi må kjempe for at innflyttere og deres døtre har de samme rettigheter som norsk lov gir alle kvinner. Som vi nettopp har sett i Køln, begrenser kvinnesynet i islam og æreskultur etter hvert også ikke-muslimske kvinners bevegelsesfrihet i Europa, slik som i de fleste islamdominerte land.

– Kategorien «vantro» er under press. De første skadelidende er frihetselskende muslimer som ønsker å ta fullverdig del i det norske demokratiet. Mange forteller at de flyttet fra et religiøst mørke. Mørket følger etter dem hit.

Å stå opp for alles rett til å leve med personlig frihet i sine liv, er av største betydning i årene som nå ligger foran oss. Ikke minst handler det om å stå opp for kommende generasjoner, slik at de kan nyte godt av den friheten vi langt på vei har tatt for gitt. For å kunne forstå hvilke mekanismer og foruroligende samfunnstrekk som har etablert seg i Norge, er kunnskap om islam i vår tid viktig.

Denne kunnskapen har jeg forsøkt å presentere i denne boken, en bok det norske folket har gjort til en bestselger på nå 37 000 i opplag. Boken er en gave fra en anonym giver som etter selv å ha fått den i gave, kjente på sorg over utviklingen og uro for sine barn og barnebarns fremtid. Vedkommende er opptatt av at viktige beslutningstakere og befolkningen generelt får økt kunnskap om hva som står på spill i vår nære fremtid. Derfor sendes boken til hele politiker-Norge og mediene.