Kvinner og likestilling

Tyrkia i EU? Glem det

Kvinner og menns likestilling er en helt sentral test på demokratitilstanden i et land. Tyrkias våte drøm om å bli en del av Europa – likestillingens høyborg – bør forbli intet annet enn en drøm. Tusener av menn som voldtar tyrkiske jentebarn og kvinner unngår fengselsstraff ved å gifte seg med ofrene, som kan være helt ned i barnehagealder. Dette tillater altså «rettsstaten» Tyrkia, mens det vi forbinder med underutviklede land, som Gambia og Tanzania, forbyr nå ekteskap med jenter under 18 år. Vitterlig et eksempel på at Tyrkia har en enorm opprydning å gjøre menneskerettslig før vi kan ta landets EU-lengsel på alvor.

Ifølge den tyrkiske avisa Milliyet, har tyrkiske myndigheter registrert rundt 3 000 ekteskap inngått etter voldtekt og overgrep mot jenter og kvinner. Det yngste registrerte offeret for denne praksisen som president Erdogan og hans like tillater er et fem år gammelt barn. Fem år!

Det anslås videre at det i 2013 var 181 000 barnehustruer i det som en gang var en sekulær høyborg under landsfaderen Atatürk.

Overgriper går fri

Det fremkommer videre at dersom flere personer voldtar ei jente eller en kvinne, og en av overgriperne gifter seg med henne, går alle gjerningsmenn fri.

Det er knapt til å tro. Og dette landet ivrer tidligere Ap-leder Torbjørn Jagland for at skal bli et fullverdig medlem av Europa!

Edrogans islamisering av Tyrkia, her med kona i hijab, gjør Tyrkia uegnet som medlem av det kvinnefrie Europa.

Edrogans islamisering av Tyrkia, her med kona i hijab, gjør Tyrkia uegnet som medlem av det kvinnefrie Europa.

Videre heter det at en av tre ekteskapsinngåelser i Tyrkia er med mindreårige jenter.

Ifølge Dagbladet øker volden mot kvinner i landet (betalingsmur), mens nyhetsbyrået Reuters melder om 300 kvinnedrap i 2015. Ut fra erfaring fra et land som Pakistan, ligger det åpent i dagen at dette er toppen av isfjellet. Særlig i mer tilbakeliggende strøk rapporteres ikke æresdrap. Familiene ordner opp seg imellom.

Gambia og Tanzania tar grep

Når vi nå også ser at Gambias president, Yahya Jammeh, ikke akkurat kjent for å være særlig kvinne- eller demokrativennlig, øker ekteskapsalderen for jenter til 18 år, setter dette Tyrkia i et enda mørkere lys. Jammeh vil straffe foreldre som bryter loven med 21 års fengsel, «ektemannen» skal få 20 år av det samme, mens de som kjenner til forestående vielse av jentebarn uten å gripe inn, skal i kasjotten i 10 år. Samme straff gjelder for imamer og andre som tilrettelegger for vielsen. Som Jammeh så fornøyelig sa det da lovendringen ble offentliggjort:

«Om dere vil vite om det jeg sier er sant eller ikke, forsøk i morgen så skal dere få se.»

Tanzania følger opp med liknende lovgivning som Gambia. Ekteskapsalderen for jenter økes fra 14 år til 18 år.

Ifølge BBC er mer enn en av tre jenter i Tanzania under 18 år gift (37 prosent).

Hvilken straff lovbrytere skal få, sier verken BBC eller The Independent noe om.

Konklusjonen er uansett: Jenter og kvinners rettigheter i det vi forbinder med 3. verdenland øker, mens i Tyrkia risikerer du som jentebarn å bli voldtatt, gift og lenket fast i ekteskapet resten av livet.

Så glem det, Tyrkia, dette vil vi ikke ha mer av i Europa. Det er grusomt nok allerede, som når det fra Storbritannia rapporteres om 3 000 tvangsekteskap årlig av jenter. Fra Tyskland fortelles det om liknende tall og at hele en av tre er mindreårige. Europa har mer enn nok skampletter å rydde opp i allerede.