Ufrivillige ekteskap

Tvangsekteskap i Tyskland: 1 av 3 mindreårig

Den mest omfattende undersøkelsen om tvangsekteskap i Tyskland noensinne viser at av 3 400 registrerte tilfeller i 2008, var hver fjerde utsatt for drapstrusler, over halvparten ble fysisk mishandlet, og over 70 prosent sa at de ble truet og presset for å inngå ekteskap. Tre prosent av ofrene hadde kristen bakgrunn, og fem prosent av de berørte var gutter.

Hege Storhaug, HRS

Den tyske undersøkelsen er bestilt av Familiedepartementet, og den viser at nesten samtlige tilfeller berørt av tvangsekteskapsproblematikk hadde innvandrerbakgrunn, med Tyrkia på topp, dernest tidligere Jugoslavia og Irak. At Tyrkia er på topp, er ingen overraskelse all den tid Tyskland rommer rundt 3,5 millioner tyrkere og er den desidert største minoriteten i Tyskland.

Dette er sentrale funn i undersøkelsen:

· Av de 3 400 tilfellene registrert i 2008, var nesten halvparten tyske borgere

· En av tre var mindreårige

· Over 80 prosent av foreldrene var muslimer, nesten 10 prosent tilhørte den kurdiske religionen yezidismen (utspring i sufismen), og i overkant av tre prosent av foreldrene hadde kristen bakgrunn.

· Rådgivningssentre står for den store majoriteten registrerte tilfeller, men også skoler og organisasjoner rapporterte om tilfeller.

· Ofrene fortalte at først og fremst fedrene presset dem.

· Over seks prosent av fedrene hadde høyere utdannelse.

· Over 90 prosent av mødrene hadde ingen utdannelse.

· Hovedmotivene bak ufrivillige ekteskap var å beskytte familiens rykte, som å ødelegge uønskede vennskap. Homoseksualitet var også et motiv, særlig knyttet til gutter.

Som hovedtiltak peker integreringsminister Maria Böhmer på bedre kunnskap hos lærerne, skriver The Local Tyskland fikk en egen lov mot tvangsekteskap i juli i år, med en strafferamme på fem år.