Integrering og integreringspolitikk

Korttidshukommelse i Aftenposten…?

Aftenposten serverer nyheten om at det er enklere for somaliske kvinner å få innvilget sin soleklare rett til skilsmisse i Norge fordi denslags er mindre tabubelagt i det norsk-somaliske miljøet enn i andre muslimske miljøer. Det later imidlertid til at man har glemt å tilføye gladsaken noen vesentlige bakgrunnsopplysninger.

Oppdatering 6. juli 2016:

I går glefset jeg etter Aftenposten for å ha utelatt vesentlige opplysninger i saken vanligere med skilsmisse blant somaliere. Dessverre oppfattet jeg det som at saken sluttet etter Ada Engebrigtsen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVAs uttalelser, scrollet ned og så ikke noe mer. Men det var det. Jeg gjorde meg med andre ord skyldig i den tilnærmet eldste feilen i boka. Riktignok har jeg hatt massive problemer med nettleseren min etter oppgradering av operativsystemet mitt, men det var jeg jo fullt klar over og burde selvsagt tatt med i betraktningen.

Jeg var altså for rask på labben her og kritiserte Aftenposten for å utelate opplysninger som beviselig forelå i saken. Aldri så galt er det godt for noe; takket være min dustelesing har Aftenposten nå oppdatert saken sin med dette flotte, tydelige varslet etter hvert avsnitt:

NB: Saken fortsetter lenger ned!

Men sånne feil skal slett ikke forekomme fra min side og jeg ber beskjemmet om unnskyldning.
….

Aftenposten følger opp saken om «Aisha» som giftet seg i henhold til sharia-loven og nå sliter med å få en sharia-godkjent skilsmisse – og forklarer oss at det derimot er vanligere med skilsmisse blant somaliere. Årsaken skal i følge kilder være at skilsmisse er mindre tabubelagt i det norsk-somaliske miljøet enn i andre muslimske miljøer.

Så da går det kanskje fremover med integrering og kvinners rettigheter i noen miljøer? Det er jo godt nytt.

Det later imidlertid at Aftenpostens journalister Olga Stokke og Andreas Slettholm har glemt et par bakgrunnsopplysninger.

Til tross for at stadig flere muslimer skiller seg, som Aftenposten skrev lørdag, er skilsmisse fortsatt tabu i de fleste muslimske miljøer. Men norsksomaliere peker seg ut med et mer avslappet syn på samlivsbrudd.

– Blant somaliere er ikke skilsmisse så farlig. Det er ikke tabu i vårt miljø, sier Ubah Aden – tidligere bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo og stifter og leder av Midnimo Forum.

Det finnes nemlig en annen forklaring og den er ikke fullt så rosenrød som Aftenposten vil ha det til. I 2006 avdekket en rapport – gjengitt i Arbeids- og inkluderingsdepartementets rapport «Somaliere i Norge» 2009 (side 12) – en ny form for trygdesvindel i Norge:

I følge Siyad et al (2006) har det i de siste årene utviklet seg en praksis hvor en del somaliere skiller seg i det norske systemet, men forblir muslimsk gift, og at man da kan oppleve at kvinnen fortsetter å få barn med sin fraskilte ektemann. Praksisen forklarer de med at eksiltilværelsen kan være en påkjenning for ekteskapet. De viser imidlertid også til at skilsmisse kan være en strategi for å forbedre familiens økonomi. Ved å ta ut skilsmisse øker familiens inntekt, og flere penger kan sendes til familie og slektninger i hjemlandet, som de fleste somaliere har store økonomiske forpliktelser overfor. Innad i det somaliske miljøet er praksisen i følge Siyad et al omstridt. Også somaliske informanter i Engebrigtsen og Farstads studie viser til at utsiktene til å få økt familiens inntekter betydelig kan, sammen med andre faktorer, forklare den høye skilsmissefrekvensen blant somaliere.

– Denne formen for trygdemisbruk skal være godt kjent i de somaliske miljøene, skrev fagbladet Velferd i 2007. I rapporten som omtales som «Somalia-prosjektet» het det at de somaliske moskeene oppfattet trygdemisbruket er et stort problem.

– Når først noen har begynt å misbruke systemet og ser at det går, brer det om seg i miljøet, sa Ubah Abduqadir, som selv var bidragsyter til Somalia-prosjektet for Mølla kompetansesenter, til Velferd.

– De skiller seg etter norsk lov, men fortsetter å være gift etter muslimsk lov, fortsetter hun.

Leder for NAVs avdeling for innkreving og kontroll, Magne Fladby, opplyste at man var kjent med problemet og bekreftet at de hadde hatt flere saker til behandling. – For tiden er det denne typen svindel som øker mest i den nye velferdsstaten, sa Fladby.

I 2010 viste tall fra Statistisk sentralbyrå at antallet enslige forsørgere var 2,5 ganger så høyt blant somaliere enn blant øvrige innvandrere. I samme Faforapport (Stønadsordningen for enslige forsørgere. Hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?) fra 2010 heter det (side 19):

De fleste somaliere er oppdratt som muslimer, og de aller fleste svarer at de fremdeles tilhører denne religionen. På en skala fra en til ti, der ti innebærer at religionen er en svært viktig del av livet, skårer somaliere 9,8 (Henriksen 2010).

– Det er ikke ukjent i innvandrermiljøet at mange kvinner i det somaliske miljøet skiller seg etter norsk lov, men fortsetter å leve sammen med menn de, etter islamsk lov, fortsatt er gift med. Slik kan de heve stønad som alenemødre, noe som ved mange barn utgjør betydelige beløp, kommenterte Kadra Yusuf i VG samme år.

I 2011 gikk politiet til aksjon mot flere somaliske barnefamilier som ble siktet for grovt trygdebedrageri. Hver familie skal ha svindlet staten for 800 000 kroner ved å late som moren er aleneforsørger. NAV bekreftet at de kjente til minst 100 somaliske kvinner som hadde fått barn med ektemannen etter at de ble skilt på papiret.

NRK fikk samtidig tak i tall fra SSB som viste at nærmere halvparten av alle somaliske barn i Norge er født utenfor ekteskap. I Norge har aleneforsørgere krav på en rekke tilleggsstønader.

– Enten er det stor aksept for alenemødre blant somaliere, eller så forteller statistikken noe om omfanget av trygdemisbruket, skrev NRK.

Men i Aftenposten – som ikke nevner disse vesentlige opplysningene med et ord – er det visst bare sol ute, sol inne, sol i hjertet og sol i sinnet:

– Mitt inntrykk er at skilsmisse er mer akseptert blant norsksomaliere. Det virker også som om det er mer aksept for at kvinner blir skilt og lever som enslige mødre, sier Anja Bredal, en av forskerne bak ISF-rapporten.

Ada Engebrigtsen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA sier at det historisk sett er ganske utbredt med skilsmisse blant somaliere. Det har med klanstilhørighet å gjøre.

– Somaliske kvinner beholder tilhørighet til farens klan og klansnavn etter at hun gifter seg. Dermed har kvinner rettigheter i form av beskyttelse og tilgang til eiendommer i sin fars klan også etter en skilsmisse, sier Engebrigtsen, som ikke avviser at somaliske menn i større grad godtar kvinners ønske om skilsmisse enn menn i andre muslimske miljøer.

Mon det?