Integrering og integreringspolitikk

Integrering går foran religion

Sveits setter foten enda kraftigere ned. To muslimske jenter nekter å delta på svømmeundervisningen fordi det er gutter der. Sveitsiske myndigheter svarer med å nekte dem statsborgerskap.

Myndighetene i Basel i Sveits leker ikke integrering. Da to jenter på 12 og 14 år nektet å delta på svømmeundervisningen og å delta på skoleleir fordi islam skal forhindre dem nærkontakt med gutter, kom avslaget på sveitsisk statsborgerskap.

Lederen for kommisjonen som tok avgjørelsen, Stefan Wehrle, fortalte TV-kanalen SRF at svømmeundervisning er obligatorisk i Basel, og at den som ikke deltar bryter kravene som stilles.

– Den som ikke oppfyller disse kravene bryter loven og kan derfor ikke bli statsborger, sa Wehrle ifølge Dagbladet.

Enkelt og greit, og til etterfølgelse for alle land. Brytes regler skal det få konsekvenser.

Avgjørelsen skal ha blitt tatt for to år siden, men blir først kjent nå og skal være det første i sitt slag i Sveits. Avslaget på dette grunnlaget vekker oppsikt i en rekke medier i ulike land. Interessen finner jeg forståelig, da de fleste land sliter med integrering av muslimer. Muslimers særkrav under henvisning til «religionsfrihet» er støy i det offentlige rom, og mange av dem har åpenbart ingen respekt for ikke å påtvinge sin religion på andre.

Selv om dette avslaget på statsborgerskap på dette grunnlag er det første i Sveits, har sveitsiske myndigheter tidligere nektet muslimske familier fritak fra svømmeundervisning og bøtelagt dem som ikke har fulgt reglene. Begrunnelsen har vært at integrering kommer før religion.

Det er på tide at alle politiske partier tar inn i sine programmer at integrering trumfer alt. Samtidig bør man ta et oppgjør med denne såkalte «religionsfriheten». Det bør byttes ut med religiøs frihet, som også favner dem som ikke tilkjennegir seg til noen religion. Vi har også krav på respekt, og så kan jo beskyldninger om islamofobi lide sin stille død.

Kontrastene kan være store mellom ulike befolkningsgrupper. Her fra Oslo.

Muslimer i Europa må innse at landets regler trumfer islam. Er de på kollisjonskurs, skal islam vike.