Annet (nyhetssøk)

Begynner det snart å demre for «humanistene» i mediene, politikken og aktivistverden?

Man er gjerne blitt plassert i den kyniske kategorien når man har forfektet at asyl- og migrasjonsstrømmen inn i Europa må stanses. De «gode humanistene» har – uten magemål – forfektet det motsatte. Vi kan ikke få ta imot mange nok. Nå viser det seg at menneskesmuglerne dreper dem uten penger nok for ferden, utpresser familiene deres og skjærer organer ut av likene som selges på svartebørs. Velkommen til den virkelige verden, «humanister».

Tilstanden i asyl- og migrasjonsstrømmen mot Europa er altså enda verre enn man kunne klare å forestille seg, og jeg vil anta – ut fra erfaring – at det NRK melder om drap av mennesker og stjeling av deres organer, foregår på et så kynisk nivå at vi ikke klarer å forestille oss de faktiske scenariene og enkelt menneskers ufattelige lidelser før døden innhenter dem.

Ha med deg at de unge og voksne som utsettes for dette også kan ha små barn:

Ein avhoppar frå ein menneskesmuglarliga fortalde i retten i Palermo på Sicilia i dag at migrantar som ikkje kunne betale for transporten til Italia, vart drepne. Deretter vart vitale organ tekne ut og selde på den svarte marknaden.

Mannen som gav dette vitnemålet har samarbeidd med det italienske antimafia-politiet i eitt og eit halvt år.

Det han fortalde vitnar om ein grenselaus kynisme blant menneska som organiserer flukta til tusenvis av menneske frå land i Afrika og Asia til Europa, ifølgje det italienske nyheitsbyrået Ansa.

Vi snakker altså også om profesjonelle, høyt utdannede mennesker innen medisin som bruker sin kunnskap på denne mest tenkelig grusomme måten. For å tjene penger. Intet annet. Organene som tas ut av de varme likene, selges på det svarte markedet. Det fortelles videre om organisert apparat i Europa som styrer asylantene og migrantene videre nordover. Det er liten grunn til å anta at kynismen stopper ved Europas grenser.

Vi har jo tidligere vist hvordan asylshoppingen foregår sør i Europa, som fremstår som en á la carte meny:

I Milano foregår asylshoppingen helt åpenlyst, melder Jyllands-Posten, som har drevet oppsøkende journalistikk og har en rekke artikler om temaet.

Det er tidligt onsdag eftermiddag, og fire yngre syriske flygtninge går spejdende rundt uden for hovedbanegården i Milano.

De leder efter deres mellemmand.

Tidligere på dagen har mellemmanden over telefonen sagt, at han ville komme forbi banegården ved totiden.

(…)

Alle kender en fætter, en onkel, en søster eller en ven, som allerede har taget rejsen op igennem Europa, og som kan anbefale en smugler og advare mod andre.

Den italienske sjefsetterforskeren Renato Cortese forteller at det nå er om å gjøre å finne ut hvordan de svarte pengene brukes videre i den kriminelle verdenen.

13 av 47 elever igjen

I Aftenposten kan vi også lese om svarte, blodige penger og unge på ferd mot Europa. En kvinne fra Somalia, bosatt i byen Jigjiga i Etiopia, forteller at hennes niese la ut på ferden til Libya for å ta seg videre til Europa. En dag kom telefonene: Menneskesmuglerne skulle ha mer penger av familien, hvis ikke ble niesens organer fjernet. Fatima Mohammed Yusuf sier at et av de «største problemene» de har, er ungdom som bryter opp og legger ut på den farlige ferden nordover.

Det er hun som har ansvaret for byens arbeid som retter seg mot kvinner, barn og ungdommer, og så opplever hun altså at hennes egen niese har forlatt landet for å komme seg til Europa.

Det er imidlertid ikke så rart. I Somali-regionen, og særlig i byen Jigjiga, som har cirka en halv million innbyggere, finnes det knapt en eneste familie som ikke har opplevd at en av deres unge slektninger har satt kursen mot Europa, og som har måttet være med og betale når menneskesmuglerne har ringt. Det opplyser offentlige tjenestemenn i Jigjiga og bekreftes av samtlige Aftenposten har spurt om dette under en reise til Somali-regionen.

Den danske forskeren Anja Simonsen skriver på en doktorgrad om migrasjonen fra Somaliland. Hun beskriver «den samme prosessen» med unge som tar seg nordover mot det forjettede kontinentet. Den første delen av reisen er «nærmest gratis». Deretter fremsettes «harde pengekrav mot familien».

Fatima Mohammed Yusuf i Etiopia, forteller at for få år siden vakte det betydelig oppsikt at nesten tre av fire elever i en klasse forlot byen før skoleslutt:

Det fanget til og med regionspresidentens oppmerksomhet da en avgangsklasse på en ungdomsskole med opprinnelig 47 elever bare hadde 13 igjen ved skoleårets slutt for tre år siden, ifølge en kilde.

– Dette er et av de største problemene vi har her, sier Fatima Mohammed Yusuf, som altså er sjef for avdelingen for kvinner, barn og ungdom i Jigjiga byadministrasjon.

Exodus

Kynismen i menneskesmuglerindustrien overgår vår fatteevne.

Kynismen i menneskesmuglerindustrien overgår vår fatteevne.

Den migrasjonen vi opplever – som er uten historisk sidestykke – og som kan føre til en nettoinnvandring på hele 77 millioner til Europa de neste 53 årene, er ikke bare belemret med et menneskesyn med nær null respekt for enkeltindividets ukrenkelighet. Denne migrasjonen er verken bra for landet de forlater og landet som mottar dem, ifølge den venstrevridde professoren i økonomi, Paul Collier. De såkalte liberale mener gjerne at åpne dørers politikk er selve kjernen i humanismen. Men human for hvem? Collier peker på at den migrasjonen som fungerer entydig positivt, er når unge i eksempelvis Afrika, tar høyere utdannelse i Vesten, for så å ta med seg kompetansen hjem. Dette er migrering som virker. 

Dette var da også konklusjonen i rapporten til Bærekraftutvalget til FrP i 2013. Asyl- og migrantstrømmen må stanses. Asylsentre må opprettes i nærområdene. De ulike konvensjonene er utdatert og må tilpasses den nye virkeligheten over 60 år etter at de ble utformet. For nei, konvensjonene er ikke som Koranen: Alle versene har til evig tid vært hugget inn på steintavler i Allahs himmel. Og slik forblir det fortsatt til evig tid.

Jeg mener vi har kort tid på oss til å snu marerittet på og ved Europas grenser. Millioner står klar for ferden de kommende årene. Det er kynisk og faktisk også drepende å la dette lottospillet fortsette. Det utarmer gjenværende familier, påfører dem smertelige tap av sine kjære, det er ikke positivt for utvandrerlandene, og det er verken verdimessig eller økonomisk bærekraftig for Europa.

Eller hva sier de «liberale» og «humanistene»? Våger de, tross alle mulige fakta som er lagt på bordet siste årene, fortsatt å støtte oppunder denne umenneskelige galskapen, som dertil på sikt ødelegger den friheten vi så lenge har nytt godt av som barn, kvinner og menn og de velutviklede velferdsstatene?