Politikk (nyhetssøk)

Agurk-Martin med solstikk, eller ved sine vante fulle fem?

Regjeringens innstramninger i sosiale ytelser til asylsøkere med opphold, vil gi grobunn for mer terror. Dette sier Aps husfyrste Martin Kolberg, og merk videre: Påstanden har Kolberg «bredt belegg for», tordner han. Det vet vi at han ikke har, men heller ikke FrP klarte å parkere tåkefyrsten ved å peke på faktisk foreliggende dokumentasjon. De fleste kjente terrorister er verken fattige eller uintegrerte. Tvert om.

Det er som kjent agurktid, og Aps Martin Kolberg vet å benytte muligheten for «idiotiske» (hans begrepsbruk om Regjeringen) utspill som mediene begjærlig griper i håp om ekstra slanter i kassa. Denne gangen Klassekampen (i går, ikke på nett), og NRK Dagsnytt Atten fulgte velvillig opp med debatt samme dag. Kolbergs utgangspunkt er forslagene om innstramninger av trygdegoder for asylsøkere med opphold. Innstramningenes hovedessens er at asylsøkere som får opphold ikke skal få rettigheter til trygdesystemet som om de hadde bodd her hele livet. De fleste av særrettighetene som Ap-regjeringen på nytt statuerte i 2010 skal fjernes. Solberg-regjeringen har blant annet lagt til grunn at det sentrale for integreringen er at man raskest mulig kommer seg i jobb og blir selvforsørgende.

Dette får Kolberg til å bruse med sine kunnskapsrike fjær: Tiltaket er en «idiotisk forståelse», gnåler han. Det vil skape «ustabilt samfunn» som igjen «skaper grobunn for terrorisme». Og, merk, ifølge denne herren er dette «ikke for sterke ord», for «denne utviklingen ser vi i Europa og USA».

Aps Store Tenker, hør, hør!

Aps Store Tenker, hør, hør!

Kolberg vil videre ha seg frabedt ideen om at en del av dem som kommer har økonomiske motiver i front, etter at de har «flyktet» gjennom hele det krigsherjede Europa, som Hellas, Bulgaria, Ungarn, Tyskland, Danmark, Sverige, for så med et nødskrik å nå det eneste landet i Europa der freden fremdeles råder. For asylsøkere som banker på Norges, de har «flyktet fra død og fordervelse», sier den samme store tenkeren til Ap.

Menylisten har kanskje gått Kolberg hus forbi? Som vi skrev i fjor er eksempelvis togstasjonen i Milano et trafikalt knutepunkt for migranter/asylsøkere på vei mot nordlige deler av kontinentet.

– De aller fleste asylsøkere har et klart ønske om å søke asyl lenger nord i Europa, og gjør derfor alt de kan for ikke å bli registrert med fingeravtrykk i f.eks. Italia. Det skyldes ikke frykt for avslag, for har man beskyttelsesbehov, er sjansene like store der som lenger nord i Europa, skrev direktør i Utlendingsdirektoratet Frode Forfang i september og la til:

Det er altså andre forhold som gjør at noen land er mer attraktive, uten at jeg skal gjøre nærmere rede for det her.

Migrantene/asylsøkerne sjekker altså rutenett, priser, tilbud til de ulike smuglerne, og fordeler og ulemper ved å søke seg til det ene eller andre landet.

Terror, integrering og fattigdom

Men la oss se litt nærmere på Kolbergs hovedpåstand, den om at færre økonomiske ytelser til dem som får opphold, kan omforme de samme til monstrøse terrorister. Vi kan begynne med de tidligere mest signifikante terrorangrepene, World Trade Center (1993), angrepene på USAs ambassader i Kenya og Tanzania i 1998, 9/11, og Bali-angrepet i 2002, som involverte til sammen 75 terrorister. 53 prosent av terroristene hadde gått på høyskole eller hadde fullført utdannelse på høyskolenivå, mot 52 prosent av alle amerikanere.

Alle de 12 som angrep World Trade Center hadde fullført høyskoleutdannelse. Alle de sentrale bak 9/11 hadde gått på vestlige universitet, mens tar man med dem som også planla 9/11 hadde to av tre vært innom høyere utdannelse.

Av de 75 terroristene, hadde kun ni hatt opphold på en madrassa (koranskole), og alle disse ni var knyttet til Bali-angrepet. Merk så følgende: Fem av hjernene bak Bali-bombene inkluderte tre med høyere utdannelse og to universitetslærere.

Og så er det påfallende mange terrorister som har ingeniørutdannelse, ganske mange flere enn dem som har studert islam.

A paper (PDF) released this summer by two sociologists, Diego Gambetta and Steffen Hertog, adds empirical evidence to this observation. The pair looked at more than 400 radical Islamic terrorists from more than 30 nations in the Middle East and Africa born mostly between the 1950s and 1970s. Earlier studies had shown that terrorists tend to be wealthier and better-educated than their countrymen, but Gambetta and Hertog found that engineers, in particular, were three to four times more likely to become violent terrorists than their peers in finance, medicine or the sciences. The next most radicalizing graduate degree, in a distant second, was Islamic Studies.

De samme fant at blant terrorister som er født eller som har vokst opp i Vesten, hadde nærmere 60 prosent bakgrunn som ingeniør.

Allerede i 2005 viste en rapport fra den britiske etterretningen at islamske ekstremister oppsøkte høyere utdannelsessteder for å verve studenter til deres virke.

Kolbergs mytespreding

Nyere forskning som fra Queen Mary University of London og en studie fra franske CPDSI, viser at det er flere unge muslimer med god utdannelse eller som kommer fra velstående familier, som velger ekstremismens vei enn dem som er marginaliserte og arbeidsledige. Blant unge ekstremister kom 70 prosent fra ateistiske familier, 70 prosent av dem kom fra middelklassen, skrev Aftenposten i fjor.

Listen med overveldende bevis på Kolbergs mytespredning er selvsagt langt lengre. Jeg skal bare neve ett eksempel til, som er ganske illustrerende. Det handler om fire britisksomaliske venninner i alderen 15 til 16 år, som forsvant fra de britiske øyene, og som den dag i dag (hvis de lever) er jihadhustruer i Den islamske staten. Alle skoleflinke, alle velfungerende, som raskt ble ekstremisert i sine nære omgivelser i den beryktede Tower Hamlets-bydelen i London, også kalt Storbritannias islamske republikk. Til sammen ni venninner ved samme skole i denne «republikken» forsvant til Den islamske staten i fjor, og nei, Kolberg, de var ikke utsatt for statlig trygde-ran eller liknende. Mer nærliggende er det at de var utsatt for propaganda og hjernevask i ikke minst East London Mosque, kjent for nettopp det.

Intellektuelle forstår ikke verden

Så kan jeg jo også føye til at stiftelsen Quillam Foundation i en rapport i 2014 slo fast at «den store majoriteten» som verves til ekstremisme,  først kommer i kontakt med ekstremismen i sosiale nettverk i nærmiljøene sine. Det er altså hatpropaganda mot Vesten og for kalifatet, som endrer disse unges hjerner.

Men intet av dette ble nevnt i går. FrPs vikarierende talsperson på feltet, statssekretær Vidar Brein-Karlsen, sa ikke ett ord verken om overnevnte rapporter eller islam i seg selv som en faktor bak terror. Brein-Karlsen valgte heller å forsvare Kolbergs påstander om «uthuling av velferdsgoder» enn å avkle Kolbergs åpenbare mangel på forståelse av virkelighetens verden.

La meg avrunde med ordene til en av Norges fremste tenkere, Terje Tvedt, som i dag på Facebook la ut denne statusen, med henvisning til et tidligere intervju i Aftenposten om intellektuelles manglende virkelighetsforståelse, ført i pennen av en av Norges viktigste historikere, Muhammedbiografi-forfatteren og journalisten Halvor Tjønn:

Når vi nå kan se amatørvideoene av den hvite lastebilen på promenaden i Nice som kjører sikksakk for å drepe flest mulig uskyldige barn og voksne og vet at IS hyller sjåføren, når vi hører om bloggere som hakkes i hjel av islamister i Dacca, om tyskere som angripes med øks på tog av en gutt på 17 år mens han roper ”Allah er stor”, om AKP i Tyrkia, og om hundrevis muslimer som nesten ukentlig blir sprengt av islamister i Baghdad, vil en erkjennelse etter hvert bli uunngåelig: mange av oss har tenkt grunnleggende feil både om verdens utvikling og om historiens tyngde, noen riktignok mer enn andre, og noen mer standhaftig galt enn andre, men vi har alle i større eller mindre grad filtrert verden og fortolket den innestengt i vår epokes grunnleggende perspektiver og tenkemåter. Vår samtid er blitt offer for dens fordommer.

( … )

Dagens samfunn kan rives i stykker av konfliktlinjer som henter næring langt tilbake; det er fanget av en fortid det ikke blir kvitt og er blitt arena for en kamp ingen kan vite hvordan vil ende.

Ikke bare den vestlige sivilisasjon, men sivilisasjonen overhodet er truet av islamismen, en form for fanatisme og dogmatikk som ikke krever fromhet i livsførselen (som noen later til å tro) og som det er svært vanskelig å forstå logikken bak, men som utallige studier like fullt viser er i stand til å motivere mange til å ta andres liv og sitt eget på de mest bestialske måter; det dreier seg altså om mennesker som uavhengig av sosial bakgrunn er blitt inspirert av en ideologi som avviser prinsipielt alt av fremskritt i humanitet, likestilling, religionsfrihet og individuell livsutfoldelse fordi det oppfattes som vestlig og anti-islamsk.