Andre forhold?

- De aller fleste asylsøkere har et klart ønske om å søke asyl lengre nord i Europa, og gjør derfor alt de kan for ikke å bli registrert med fingeravtrykk i for eksempel Italia, der mange ankommer, skriver direktør i UDI, Frode Forfang.

Det økte antallet asylsøkere har forsterket en debatt om fordelingen mellom de europeiske landene, og mange tar det for gitt at Sør-Europa bærer den største byrden. Det er ikke tilfelle, skriver direktør for Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode Forfang.

Hvis asylsøkerne ble fordelt etter folketall, skulle Italia tatt i mot mange flere, mens Norges tall ville blitt mer enn halvert. I 2013 mottok Sverige hele 12 ganger som mange asylsøkere som Italia fordelt på folketall, mens land som Spania og Portugal knapt får asylsøkere i det hele tatt. I fikk Spania nesten det samme som Sverige får i løpet av et par dager eller Norge på to uker.

Myten om Sør-Europa skyldes sannsynligvis at de fleste asylsøkerne ankommer disse landene, enten over Middelhavet eller via Tyrkia. Dublin-avtalen tilsier at det første landet en asylsøker ankommer, har ansvaret for å behandle søknad om asyl.

Men de aller fleste asylsøkere har et klart ønske om å søke asyl lenger nord i Europa, og gjør derfor alt de kan for ikke å bli registrert med fingeravtrykk i f.eks. Italia. Det skyldes ikke frykt for avslag, for har man beskyttelsesbehov, er sjansene like store der som lenger nord i Europa, skriver Forfang og legger til:

Det er altså andre forhold som gjør at noen land er mer attraktive, uten at jeg skal gjøre nærmere rede for det her.

UDI: Skjev fordeling av asylsøkere i Europa