Islam

– Overvåk moskeene

Når moskeer og islamske bevegelser mottar offentlige midler, skal deres aktiviteter også overvåkes. Myndighetene må kontrollere at «pengene blir brukt på riktig måte, og riktig måte betyr til borgernes fordel». Dette mener den pakistanske ambassadøren til Norge, Riffat Masood. Det hun her sier er vel langt på vei at vi…

Når moskeer og islamske bevegelser mottar offentlige midler, skal deres aktiviteter også overvåkes. Myndighetene må kontrollere at «pengene blir brukt på riktig måte, og riktig måte betyr til borgernes fordel». Dette mener den pakistanske ambassadøren til Norge, Riffat Masood. Det hun her sier er vel langt på vei at vi må få en full gjennomgang av ideologi som fremmes i moskeer, altså en ideologisk kartlegging, noe HRS har tatt til orde for i en årrekke. Hvilket skjellsord skal den snakkende klassen bruke mot henne?

Utspillet til ambassadør Riffat Masood kommer i forlengelsen av skandalen rundt imam Nehmat Ali Shahs støtte til avdøde Mumtaz Qadri, mannen som drepte den pakistanske guvernøren i Punjab, Salman Taseer. Drapet kom som en reaksjon på at Taseer var kritisk til blasfemilovverket som har dødsstraff som øvre strafferamme, et lovverk som ble til med særdeles god hjelp av Minhaj-bevegelsens leder Tahir ul-Qadri. Sistnevnte mørkemann er ledestjernen til Islamsk Råds leder, Mehtab Afsar.

Nehmat Ali Shah er imam i moskeen Central Jamaat-E Ahl-E Sunnat, der også Aps Khalid Mahmood er medlem. Moskeen mottok rundt 5,2 millioner kroner i offentlig støtte i 2014 (tall fra Fylkesmannen, som er statlige midler, og fra Oslo kommune ved Gravferdsetaten). Det har gjennom årene vært flere oppsiktsvekkende episoder i moskeen, inkludert vold.

Ali Shah blant sine brødre i Pakistan for å støtte terrorist. Ikke lett å vite hvem som er "norsk" og hvem som er pakistaner her.

Ali Shah blant sine brødre i Pakistan for å støtte terrorist. Ikke lett å vite hvem som er «norsk» og hvem som er pakistaner her.

Når Ali Shah deltar i to demonstrasjoner/markeringer mot dødsstraffen pakistansk domstol utstedte mot Mumtaz Qadri, en i Oslo og en i Rawalpindi, mener ambassadør Riffat Masood at imam Ali Shah også støtter «hans (Qadris) ideologi».

– Hvis du protesterer mot henrettelsen av Mumtaz Qadri, støtter du Mumtaz Qadri. Ikke bare støtter du Mumtaz Qadri, men du støtter også hans ideologi, sier Pakistans ambassadør, Riffat Masood.

Masood støtter henrettelsen av Qadri med henvisning til sharia, som hun selv har studert:

Hun viser til at dommen mot Qadri ikke bare kom etter at en rekke rettsinstanser i Pakistan hadde brukt fem år på saken, men at dommen også er lovlig ifølge sharia, islamsk lov.

– I sharia blir dødsstraff utstedt i saker hvor personer utfører et kaldblodig drap.

At henvisning til sharia er av ren taktisk karakter, synes ganske sannsynlig. Hun representerer den pakistanske regjeringen.

Masood etterlyser overvåkning av moskeer, og hun vil at norsk skal være det ledende språket i disse trossamfunnene, hvilket blant annet er pålagt moskéledelser i Østerrike.

Ambassadør Masood mener at når norske myndigheter bevilger penger til moskeer og andre organisasjoner må de overvåke både aktiviteter og bruken av offentlig støtte.

– Norske myndigheter må overvåke hva skattebetalernes penger går til, enten de går til trossamfunn eller andre organisasjoner. Uansett hvor pengene går, må det være en overvåkingsmekanisme for å se om pengene blir brukt på riktig måte, og riktig måte betyr til borgernes fordel.

Ja, skal vi finne ut om økonomisk støtte til moskeer brukes «til fordel for borgerne», må man nødvendigvis ikke bare overvåke moskeenes aktiviteter, men man bør også kartlegge ideologien som fremmes. Blant annet sistnevnte foreslo HRS for dagens regjering i januar for over to år siden. Vi var kalt inn til utvalget som var nedsatt for å komme med tiltak mot ekstremisme. Jeg vil påstå at våre tiltak var meget gode (og som vanlig forut for sin tid). Vi var ikke minst opptatt av mellomstasjonen før man blir en ekstremist også med voldspotensial.

 1. Ideologisk kartlegging av moskeene.
  De som formidler shariaideologi/ kalifatet (som er langt mer juss og politikk enn teologi) og slik sett fører en ideologisk kamp mot det åpne demokratiet, bør ikke belønnes med statsstøtte som religiøst trossamfunn. Det er totalitær ideologi som fremmes.
 2. Moskeer som formilder totalitær ideologi: steng koranskolene deres
 3. Oversikt over økonomiske bidrag fra diktaturer (som Iran, S-A, Qatar) til moskeer/bevegelser her. Stans pengestrømmen. La oss slippe stormoskeer finansiert fra nevnte land, som er ideologiske spydspisser.
 4. Stans såkalte hatpredikanter fra å entre Norge. (Eks. blir flere og flere: Bilal Philips, Khalid Yassin, Haitham al-Haddad, Fadel Soliman, Hamza Thortsis, Abdur Raheem Green, Shaikh Hussein Yee, Zakir Naik, Shady Alsuleiman osv.)
 5. Forkynnelse på norsk i moskeene.
 6. Stoppe grupper som Islam Net fra å benytte offentlige institusjoner til sin aktivitet.
 7. Gjøre offentligheten kjent med slike gruppers ideologi.
 8. Stans offentlig støtte til organisasjoner basert på etnisitet.
 9. Kjør en positiv ladet og ærlig kampanje mot aktuelle miljø om hva som fører unge inn i ekstremisme.
 10. Kjør en såkalt demokratikanon inn i skolen. Hver generasjon behøver å oppdras i demokratibygging. Vi så det på 1930- og 1970-tallet, da helt avgjørende (grunnleggende) demokratiske verdier og prinsipp gikk i glemmeboken blant mange unge og intellektuelle. I tiden som kommer er det religiøs fanatisme blant folk som mener religion skal stå over politikk, og dermed over demokratiet, som seiler opp som den nye utfordringen. Skap en bred bevissthet om demokratiets historie, grunnverdier og kjernetekster. 2014-Grunnlovsjubileumet:et bedre tidspunkt finnes ikke?

Vi understreket at det er potensialet for utviklingen av en ideologisk masse som forakter og motarbeider det åpne demokratiet, som virkelig kan endre samfunnet vårt – kjøre det verdimessig, og dermed også økonomisk, i revers – som er vår tids største fare, antakelig ikke potensialet for rekruttering av dem som også er villig til å bruke vold.

Kanskje HRS skulle oversende på ny disse tiltaksforslagene til Regjeringen? Når Masood kan være på samme sporet, er forslagene kanskje mer forståelige for vårt lederskap i dag?

For: Da utvalget kom med sine anbefalinger, var det for oss ikke noe annet enn en forsiktig startpakke. Man hadde overhodet ikke tatt innover seg moskébevegelser og dets likes ideologiske mørklegging av unge sinn.

Kan vi forvente bedre av ny integreringsminister, Sylvi Listhaug? For vi har vel ikke råd til en fortsatt politisk unnfallenhet?