Ytringsfrihet

Merkel: JA til straffeforfølgelse av satiriker

Angela Merkel legger seg igjen på kne for Tyrkias president Erdogan. Hun sier ja til Erdogans krav om rettslig forfølgelse av satirikeren Jan Böhmermann. (Saken er oppdatert)

Erdogan er fornærmet etter å ha blitt utsatt for satire i Tyskland. Nå sier Merkel ja til å straffeforfølge satirikeren.

Erdogan er fornærmet etter å ha blitt utsatt for satire i Tyskland. Nå sier Merkel ja til å straffeforfølge satirikeren.

Merkel åpner for straffeforfølgelse av Erdogan-satire, melder NTB.

Tysklands statsminister sier hun går med på Tyrkias forespørsel om å straffeforfølge den tyske satirikeren som har harselert med president Recep Tayyip Erdogan.

Merkel medgir at det blant regjeringsmedlemmene i koalisjonen hennes har vært forskjellige syn på hvordan saken skal takles. Hun legger til at Tyrkia må respektere ytrings- og pressefrihet.

Jan Böhmermann har sannsynligvis aldri mottatt så mye oppmerksomhet i hele sitt liv. Den tyske komikeren har med satiren av Erdogan plassert seg i sentrum av en kontrovers om hva som kvalifiserer som satire og hvor grensene for ytringsfriheten i praksis er.

På begynnelsen av uka meldte den tyske regjeringen at den ville se nærmere på Tyrkias forespørsel om å straffeforfølge Böhmermann. Utgangspunktet er et spottende dikt., lest opp i satirikerens ukentlige TV-show «Neo Magazine Royale». Böhmermann anklaget den tyrkisk president Erdogan blant annet for intim omgang med geiter og for å banke opp jenter, kristne og kurdere.

Böhmermann var fullt ut klar over at han beveget seg på den juridiske kniveggen med dette diktet. Hensikten hans var å vise hva satire er og for å teste grensen for hva som er lov i Tyskland eller ikke. Det vises i denne sammenheng til en sovende lov som blant annet sier at det er forbudt å fornærmende utenlandske statsoverhoder. Ett av særtrekkene med denne loven er at det er den tyske regjeringen – ikke rettsvesenet – som kan bestemme om det skal åpnes straffesak.

Og i dag sa Merkel ja. Kanskje ikke merkelig all den tid Merkel, med den usannsynlige elendige avtalen med Tyrkia om folkevandringskrisen, har gjort seg svært så avhengig av den tyrkiske presidenten.

Det kan bli en interessant sak. Mitt stalltips er 1-0 til Böhmermann, i betydningen at vi vil se en lovendring i Tyskland. Noe annet vil være en falitterklæring for ytringsfriheten.

Oppdatert kl. 14:30:

Kanskje mindre knefall enn antydet

Merkel betonet i innledningen på pressekonferansen at ytring- og meningsfriheten er elementære bestanddeler i en rettsstat.

Siden regjeringen i dette tilfellet i realiteten er påtalemyndighet i denne saken, jf. det særegne med loven, er det vanskelig for «påtalemyndigheten» å ikke åpne sak. Ikke minst fordi det ikke bare er tyrkiske myndigheter som ønsker straffeforfølgelse, men det er også levert inn hundrevis av «private» anmeldelser.

Men nå havner altså saken i rettssystemet der det er domstolen – og ikke regjeringen – som avgjør utfallet.

Dermed blir ikke dette et slikt knefall som jeg antyder over. Merkel hadde etter all sannsynlighet ikke noe valg.

For øvrig opplyste Merkel på pressekonferansen at den aktuelle paragrafen skal fjernes, med virkning fra 2018.