Integrering og integreringspolitikk

Sannhet ødelegger integreringen

Det er egentlig ingenting å bli overrasket over: Flere titalls imamer i Danmark samler seg bak et opprop grunnet TV2s avsløringer av imamer som i moskeer predikerer steining av kvinner og aktivt økonomisk snyteri av den danske staten. Oppropet tar altså ikke avstand fra de svært kritikkverdige forholdene på innsiden…

Det er egentlig ingenting å bli overrasket over: Flere titalls imamer i Danmark samler seg bak et opprop grunnet TV2s avsløringer av imamer som i moskeer predikerer steining av kvinner og aktivt økonomisk snyteri av den danske staten. Oppropet tar altså ikke avstand fra de svært kritikkverdige forholdene på innsiden av moskeene. Imamene mener at sannheten som er lagt på bordet setter integreringen tilbake, en integrering de har jobbet så hardt for i så mange år. Ja, 30 års integreringsarbeid er nå torpedert, hevdes det fra imamrekkene. Oppropet vitner dessverre om at disse herrenes forståelse av sin egen rolle og samfunnet de har valgt å slå seg ned i, på en skala fra 0 til 10 ligger på minus 1.

Evnen til et selvransakende blikk er dessverre en mangelvare i de rekkene som aktivt velger blind underkastelse av islams tekster, enten de bor i Europa eller i den islamdominerte verden. Uansett hva som skjer, om det er økonomisk misære eller voldsmisære, er det de andres skyld. Dette har jeg selv opplevd på nært hold i både miljø her i Norge og i et land som Pakistan. Det er ikke minst her at den store ulikheten mellom den vestlige sivilisasjonen og den islamske sivilisasjonen kommer så tydelig frem: Evnen til kritisk selvransakelse. Det var ikke minst denne selvransakselen som førte oss gjennom den befriende opplysningstiden og videre inn i en humanistisk tidsepoke.

Hele 31 imamer har etter møte i den islamsistiske moskeen Islamisk Kulturcenter i går samlet seg rundt et fordømmende opprop mot TV2 dokumentarserie «Moskeerne bag sløret». Åtte moskeer ble besøkt med skjult kamera og kunne avsløre imamer som oppfordret kvinner om å bli hos sine voldelige ektemenn, kvinner og barn ble undervist i straffemetoder mot kvinner som pisking og steining, og man oppfordret aktivt nyankomne innvandrere om ikke å oppgi hvilke eiendeler de besitter for slik å oppnå høyest mulig sosialhjelp.  For ethvert normalt barn er det den største selvfølge umiddelbart å be om unnskyldning når man så til de grader har trådt over moralens grenser. Dertil for åpen scene. Men ikke for disse 31 voksne mennene.

Imamerne fordømmer samlet den måde TV2 har brugt optagelserne imod de islamiske organisationer og mener, at dokumentaren har skadet 30 års integrationsarbejde, som de islamiske organisationer har lavet.

– TV2-dokumentaren er ødelæggende for integrationen, fordi imamer og organisationerne spiller en stor rolle blandt muslimer i Danmark og for integrationen.

Det hadde vært kjekt å få spesifisert hvilken integrerende rolle disse imamene og moskeene har hatt. Kan de eksempelvis forklare hvorfor danske myndigheter har så store vansker med å få imamenes kvinner og kvinnelige moskégjengere inn på arbeidsmarkedet? Har imamene aktivt prøvd å fortelle kvinnene at i en velferdsstat basert på likestilling, er det helt naturlig og faktisk avgjørende at vi alle bidrar som best vi kan? Ikke det, nei.

Med å "åpne" menes at de er i ferd med "å erobre" Danmark.

Med å «åpne» menes at de er i ferd med «å erobre» Danmark.

Odense kommune har politianmeldt imamen bak oppfordring til å snyte de offentlige kassene. Talsmann for de 31 imanene sier på sin side at han og hans venner fordømmer de «kollektive straffene som kommuner, departement eller politikere vil gjøre bruk av for å straffe muslimer i Danmark». Merk: Nå handler det plutselig om «alle muslimer», ikke uvant reaksjon fra offerrekkene. Jamringen handler ikke minst om at planene om en ny stormoské i Aarhus kan gå i stå grunnet avsløringene. Dessuten er de i sin fulle rett til å undervise i sharialover, heter det. Sistnevnte har de fullstendig rett i, men hvordan henger det sammen med 30 års godt integreringsarbeid? Har de en forklaring på hvorfor hinduer, sikher og andre religiøse grupper med ikke-vestlig bakgrunn gjør det så uendelig mye bedre i Danmark enn deres undersåtter?

Han siger på vegne af de forsamlede imamer, at man også fordømmer de «kollektive straffe, som kommuner, ministerier eller politikere vil gøre brug af for at straffe muslimer i Danmark».

Denne del af udtalelsen er angiveligt møntet på, at eksempelvis Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) har trukket sin støtte til en ny stormoské i Aarhus på baggrund af udsendelserne.

Imamerne er blevet kritiseret for at råde og vejlede ud fra den islamiske sharialov. Men det har vi lov til, lyder det i udtalelsen fra imamerne, hvor det formuleres, at:

«Muslimer har lov til at søge rådgivning om islam og islamiske regler og islamisk sharia i de forskellige islamiske trossamfund».

Er det noen mulighet for at imamene kan se at det er begått noe som helst klanderverdig? spør Jyllands-Posten. Nei, det vil vi ikke snakke om, lyder svaret. Så mye for «dialog» og samtaler for å enes om og løse konflikter, et grunnelement i vestlig kultur.

Til spørgsmålet om de islamiske organisationer selv mener, at de har begået fejl og kan klandre sig selv for noget af den negative opmærksomhed, de har modtaget de seneste par uger, er der ingen kommentarer.

– Jeg har ingen kommentarer til det, siger Anoura Touini, talsmand for de 31 organisationer.

Imamerne mødtes allerede for elleve dage siden efter den første del af dokumentaren var blevet vist. Dengang endte mødet uden konklusion, da man ville vente med at udtale sig, indtil alle udsendelser var blevet vist.

Disse reaksjonene reflekterer samme mønster som da vi i TV2 i 2000 avslørte de doble tungene i moskeer i Oslo knyttet til kjønnslemlestelse. Det var ingen beklagelse, tvert om ble det «skutt» mot dokumentarene. 16 år er gått og alt er ved det samme. Hvor står vi om 16 nye år?