erobre_skjul.kamera

Med å "åpne" menes at de er i ferd med "å erobre" Danmark.