Islam

Kari Vogt: På tide å pensjonere henne?

– Det er ikke noen samfunnsfiendtlig ideologi som spres fra ICC (Islamic Cultural Centre), selv om man kan være uenig i ideologien til Maududi. Dette sier Kari Vogt til Aftenposten. Maududis ideologi var en inspirasjon bak opprettelsen av Taliban og al-Qaida. Maududis ideologi er total mørklegging av samfunnet med Muhammeds…

– Det er ikke noen samfunnsfiendtlig ideologi som spres fra ICC (Islamic Cultural Centre), selv om man kan være uenig i ideologien til Maududi. Dette sier Kari Vogt til Aftenposten. Maududis ideologi var en inspirasjon bak opprettelsen av Taliban og al-Qaida. Maududis ideologi er total mørklegging av samfunnet med Muhammeds maktislam fra Medina innført på alle samfunnsnivå. Hvorfor konfronteres ikke Vogt med fakta? Hvorfor har hun år ut og år inn fått holde på med slik propaganda? Hvorfor har hun ikke blitt konfrontert med sin åpenbare faglige tilsløringen av hvilken islam som har fått makt i Norge?

K.VogtEn verdimessig helsebringende religionshistoriker for samfunnet vårt?

Etter at Aftenposten for nøyaktig tre uker siden satte i gang en ekstremismekampanje mot meg da jeg la frem noen mulige politiske tiltak for å redusere islams økende negative makt, som å stenge ytterliggående moskeer, viser avisen selv nå hvordan det ene landet etter det andre i Europa faktisk nettopp har stengt moskeer gjennom årene.

Ja, ja, man kan kanskje se dette slik: Verden går fremover?

Debatten går høyt i Danmark etter TV2s avsløringer av rene Medina-holdninger i en rekke danske moskeer, som steining av kvinner, en sann forlystelse i visse kretser. Ett tema politisk i Danmark nå er stenging av moskeer. Frankrike har stengt flere moskeer etter terrorangrepet i fjor. Tyskland stengte en moske like før jul, Storbritannia gjorde det samme i 2003, og landet stoppet også planen om en ny stormoské i regi av den ekstreme Tabligh-bevegelsen. Dette skjedde også i fjor. Både Østerrike, Sveits og Italia har satt inn tiltak for å begrense Medina-islams makt. Mens Tunis stengte hele 42 moskeer etter IS-terroren på turiststrand i fjor sommer.

Jeg pekte i Aftenposten for tre uker siden på Islamic Cultural Centre, den første sunni-moskeen som etablerte seg i Norge (1974), og som promoterer ren Maududi-ideologi.

Kari Vogts ufarlige venn, Maududi.

Kari Vogts ufarlige venn, Maududi.

Maududi (1903 – 1979) stiftet og ledet det religionsfascistiske partiet Jamaat-i-Islami i 1941, et parti med mål om å detaljstyre samfunnet etter shariaprinsipper på alle nivå. Han anses sammen med Sayyd Qutb å være forrige århundrets fremste inspirator bak fremveksten av politisk islam, Medina-islam. Maududi formulerte seg blant annet slik om islams grunnprogram: «Islam ønsker å utslette alle stater og regjeringer overalt på jordens overflate som er motstander av islams ideologi og program, uansett hvilket land eller nasjon som styrer det».

Kvinners frihet er et kjært tema for mange av oss. ICCs åndelige leder Maududi forfekter sitt syn på kvinner slik: Hun skal dekkes helt til, for hennes øyne er en «erogen sone» som kan lede til hor. Derfor skal hun heller ikke bruke parfyme. Lukten kan friste menn til utenomekteskapelig sex. Også kvinnens stemme kan lede til hor, den er «djevelens agent». Maududi befaler også at hun ikke må bruke sko med hæler. Klakkende haler tiltrekker menns oppmerksomhet. Kvinner skal kun bevege seg utendørs hvis det er «absolutt nødvendig», som legebesøk.

Dette er altså ikke en «samfunnsfiendtlig ideologi», ifølge religionshistorikeren Kari Vogt, den mest brukte eksperten av mediene på islam i Norge gjennom siste over 20 årene. Hvordan kan hun uimotsagt få lov til å holde på slik, år ut og år inn – uten å få et kritisk spørsmål fra journalist-mikrofonene? Dette er meg nærmest ubegripelig.

Har Vogt bidratt til å opplyse befolkningen om islams mørke sider? Eller er hun også en del av dette fenomenet: Å oppnå akademisk status henger høyere enn sannheten? Svarene gir seg selv, og det er på tide at mediene pensjonerer Vogt for godt. Hennes underkommunikasjon av vår tids største verdiskandale er intet annet enn en tragedie for samfunnet vårt. Tiden bør være over for islams advokater.