Islam

Tenk om Norges raskest voksende religion…

... Hadde hatt et verdisyn som tok avstand fra flere av de frihetsverdier vårt samfunn er bygget på - og det politiske flertallet var positive. Tenk om landene hvor denne religionen er ledende, hadde praktisert et styresett basert på gudgitte dogmer, absolutter og hellige lover.

 

Tenk om de hadde sverget til et syn hvor kvinner måtte dekke seg til for å fremstå som ærbare.

Tenk om man i denne religionen bare unntaksvis kunne gifte seg av kjærlighet, og at tvangsgiftermål var utbredt.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) i dagens Aftenposten.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) i dagens Aftenposten.

Tenk om den religiøse praksisen i disse landene hadde betydd at kvinnene ikke kunne skilles uten samtykke fra en religiøst lærd mann, mens mannen kunne ha fire koner og skilles fra dem når det passet ham.

Tenk om styresettet i disse landene hadde betydd at kvinnens vitnemål i retten kun var verdt halvparten av mannens, og at kvinnen kun arvet en fjerdedel i forhold til mannen.

Homofili kvalifiserer til dødsstraff

Tenk om det i landene denne religionen er ledende, ble benektet at det fantes homofile, og at dersom de likevel skulle dukke opp, så kvalifiserer en slik legning til dødsstraff.

Tenk om man i denne religionen risikerte dødsstraff for å forlate religionen eller å konvertere til en annen religion.

Tenk om verdigrunnlaget i denne religionen var slik at ytrings- og trykkefrihet kun skulle finne sted dersom det ikke fornærmet en antatt profet.

Tenk om det i flere av disse landene der denne religionen råder, fantes egne religiøse domstoler, og at det ble utmålt straffer som innebar steining, henging og avkapping av hender og føtter.

sharia_verdenskart

Tenk om denne religionen hadde en hellig by hvor alle som tilhører en annen tro ble nektet adgang.

Tenk om ledende tilhengere av denne religionen hadde ment at Israel burde fjernes fra kartet, og at jødene er nært beslektet med aper og griser

Hellig krig mot annerledes troende

Tenk om millioner av tilhengere av denne religionen hadde ment at det er riktig å utøve hellig krig mot alle som ikke tror på akkurat deres Gud.

Tenk om millioner av utøvere av den samme religionen hadde ment at Vestens liberale og humanistiske verdisyn fører til moralsk forfall og uanstendig livsførsel.

Tenk om Norges biskoper hadde ment at denne religionens rettsregler og menneskerettighetsbrudd kan forsvares med henvisning til religionsfrihet.

bakkevig

Islam og Muhammed forkjemper, Trond Bakkevig.

Tenk om de fremste kritikerne av denne religionens totalitære ideologi var blitt anklaget for å være rasister, fascister, fremmedfiendtlige, ekstremister eller kjettere.

Tenk om samfunnseliten, sivilsamfunnet og et samlet mediekorps hadde oversett denne religionens budskap og heller fremstått som kritikernes fremste kritikere.

Kulturelt selvutslettende politikere

Tenk om det politiske flertallet i landets lovgivende forsamling hadde ment at fremveksten av en religion med slike holdninger vil skape grunnlag for integrering og dialog.

Tenk om det samme flertallet hadde ment at spredning av denne religionens budskap bør finansieres av offentlige midler.

Nei, så barmhjertige, inkluderende og samtidig kulturelt selvutslettende er vi vel ikke?

I så fall var det ikke i mangel på advarsler.

Publisert i Aftenposten 25. februar 2016