Kvinner og likestilling

Velkommen etter!

Karikaturer er kompliserte greier, i alle fall i «disse» tider. Thomas Knarvik, også aktuell med karikaturboken In His Name, lot seg inspirere, ja, kanskje til og med provosere, av Dagbladets Marie Simonsens tekst om gruppeangrepene på nyttårsaften mot europeiske kvinner, hovedsakelig utført av de «unevnelige», der hun slår seg selv på…

Karikaturer er kompliserte greier, i alle fall i «disse» tider. Thomas Knarvik, også aktuell med karikaturboken In His Name, lot seg inspirere, ja, kanskje til og med provosere, av Dagbladets Marie Simonsens tekst om gruppeangrepene på nyttårsaften mot europeiske kvinner, hovedsakelig utført av de «unevnelige», der hun slår seg selv på brystet som en kvinne – og feminist, vel og merke – som hun hevder har stått i bresjen for nettopp denne type problematikk. Dette har for øvrig Hege Storhaug svart på.

Knarvik svarte på sitt vis med følgende karikatur på Facebook og med teksten «Feil Vei!»:

Alle rettigheter: Thomas Knarvik (med tillatelse gjengitt her)

Alle rettigheter: Thomas Knarvik (med tillatelse gjengitt her)

Dette ble for tungt for Marie Simonsen, selv med et profilbilde på Facebook som en hardtslående kvinne, som raskt repliserte: «Mener dere alvorlig at dere trykker liker på denne i en debatt som handler om trakassering av kvinner?»

Skjermbilde 2016-01-13 20.21.15

Mener virkelig politisk redaktør Marie Simonsen i Dagbladet, som selv har nærmest ubegrenset spalteplass i det som har vært en ledende avis i Norge, og som til stadighet blir invitert i politiske debatter, ikke minst i NRK, at hun trakasseres med denne karikaturen? Det overrasker, og tyder på at Simonsen ikke forstår karikaturen og/eller ikke er i takt med virkeligheten.

Men kunstneren selv kom med et alldeles utmerket svar. Det følger her i sin helhet (gjengitt med tillatelse):

Debatten om trakassering av kvinner fra muslimer er vel strengt tatt noe dagspressen har hatt berøringsangst for. Og om du «er så forbanna», Marie Simonsen, burde jo det være fordi du kommer så altfor seint til bords. Dere er mer opptatt av hvem som har ”ugreie” motiver, uavhengig resultat kan det virke. For jeg kan ikke tro at dere er så korttenkte i pressen at unnvikelse fra sensitive saker skal gå upåaktet hen i disse google-tider.

HRS som har stått opp for kvinners rettigheter har dere fra dag én trakassert. Og det spiller virkelig ingen som helst rolle om man er for eller imot HRS. Det som er viktig er å støtte de som virkelig setter kvinners undertrykkelse på dagsorden. Og det er ikke dere, Marie. Så istedenfor å dra samme lass har dere vært med opptatt med å beskytte identiteter til overgriperne. Denne forsømmelsen er folk lei. Svensk presse har blitt en tragisk vits, og dere bør virkelig få opp øynene for kausalitet, og konsekvensen av denne, for dere er i ferd med å gå i samme retning. Dere bidrar til polarisering.

Kampen for kvinners rettigheter har nok foregått på helt andre arenaer enn i den kulørte dagspressen. Håper du ser ironien i at ditt «sinne» har gjort at jeg oppfatter din uttalelse som en som ønsker kred for et arbeid andre har gått i bresjen for. Å fortie alvorlighetsgraden av voldtekter for å unngå fremmedfiendtlighet, er kun med på å bidra til fremmedfiendtligheten. Dette er veldig elementær psykologi: Undertrykkelse skaper behov.

Forstår dere ikke at denne mediale ”løgnen” kun skaper enda mer avstand mellom partene, samtidig som det er et signal til kvinnefiendtligheten i Islam om at pressen ser gjennom fingrene bare de slipper å stigmatisere stakkars muslimske overgripere. For det kan jo saktens gå ut over en uskyldig muslim. Og selvsagt kan det det. Det er derfor det kanskje hadde vært bra å sloss sammen mot undertrykkelse fra det patriarkalske Islam. For vi har jo ikke bare problemer med kvinnene. Lista er lang fra det hold: Fra pedofili og oppover.

Så når du kritiserer de som liker denne tegningen, så kan jeg forsikre deg om at disse ikke liker fordi den er kvinneundertrykkende. I dette tilfelle undertrykker den, gjennom deg, medias slette holdning til altfor alvorlige ting.

Det er noe som heter at målet helliger middelet, så om dette kan provosere såpass at du ikke går i frø, men forstår at du nå er symbolet på pressens unnfallenhet, ja da kan du bli forbanna. Og det sinne håper jeg du retter mot sykdommen innad i Islam, så du med din makt kanskje kan bidra til at kvinners problem blir adressert. For vi vet alle hvem som er skyld i dette.

Eller er pressen fortsatt ikke helt sikker?