2800 asylsøkere i september – tusen asylsøkere til tettsted med 1700 innbyggere

Norge går mot ny asylrekord. Bare hittil i september er det ankommet 2.800 asylsøkere, hvilket er flere enn de 1.820 som ankom på en måned i rekordåret 2009, da det til sammen kom 17.200 asylsøkere til Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har oppjustert anslaget til mellom 16.000 og 20.000 asylsøkere i 2015.

Norge går mot ny asylrekord. Bare hittil i september er det ankommet 2.800 asylsøkere, hvilket er flere enn de 1.820 som ankom på en måned i rekordåret 2009, da det til sammen kom 17.200 asylsøkere til Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har oppjustert anslaget til mellom 16.000 og 20.000 asylsøkere i 2015.

I august anslo UDI at Norge må plassere ut hele 50.000 asylsøkere i kommunene i løpet av de neste fire årene, men dette antallet ventes oppjustert når det legges frem nye prognoser i begynnelsen av oktober.

På grunn av den enorme tilstrømmingen har UDI fått et akutt behov for boliger og akter nå å innkvartere tusen asylsøkere på tettstedet Melsomvik med bare 1700 innbyggere.

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal innkvartere 1.000 asylsøkere på et konferansesenter i Stokke kommune i Vestfold.

UDI varslet tirsdag at de har inngått en avtale med Oslofjord Convention Center i Melsomvik i Stokke kommune i Vestfold om akutt innkvartering av asylsøkere på senteret i Stokke kommune.

Stedet eies av Stiftelsen Brunstad Konferansesenter, som er knyttet til Brunstad Christian Church, tidligere kjent som Smiths Venner.

Skjermbilde 2015-09-22 09.11.10

Stiftelsen Brunstad konferansesenter

Stiftelsen kan med andre ord vente seg et helt annet driftsresultat enn for 2014.

Nettavisen: Her skal 1000 asylsøkere innkvarteres