Islam

Jeg vet best! Og er best!

Det er sjelden vi bryr oss med å kommentere diverse påstander som fremmes om HRS generelt eller Hege Storhaug spesielt, men i dag skal jeg gjøre ett unntak. Kun som en illustrasjon på noen sitt selvbilde og disse sin menighet. Dagens kandidat heter Lásse Kvernmo og er visstnok en kjent figur i Tromsø.

«Jeg liker ikke Lásse Kvernmo. Det vil si, jeg kjenner han ikke i det hele tatt. Kanskje han er dødskul. Kanskje ville vi gått syngende hjem arm i arm dersom vi hadde fått i oss noen drinker for mye en kveld. Men jeg tviler på det.» (Fritt etter Aftenpostens kommentator Joacim Lund sin omtale av Hege Storhaug)

Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, er til stadighet i mediebildet der hennes person er i søkelyset og i mindre grad hennes meninger. Eller det vil si, hun tillegges ofte meninger og holdninger som de samme benytter for å ta avstand fra nettopp Storhaug. La oss illustrere det med et eksempel fra Lásse Kvernmo.

Kvernmo har latt seg opprøre over at to journalister i avisa Nordlys (Tromsø) har omtalt HRS og Hege Storhaug – uten å ha tatt behørig avstand. Bakgrunnen er blant annet å finne i at Storhaug nylig var på FrPs Nord-Norges-konferanse i Tromsø og presenterte tanker fra sin siste bok Islam. Den 11.landeplage. Tar man så ikke tydelig og klar avstand tolkes det raskt til å være en «varm forsvarer» av HRS/Storhaug som da leder til den logiske (bristen) at man bidrar til fremmedhat og frykt.

Sier altså folk som ikke forholder seg til hva vi skriver eller sier, men til hva de selv mener å ha oppfattet via tekstutdrag her eller der, eller innlegg som gjør sitt beste for å rakke ned på oss (da sjelden eller aldri ut fra hva vi står for, men utdrag fra gjerne gjestebidrag på rights.no, slik som for eksempel Antirasistisk senter har hatt som hobby i årevis for å frata oss statsstøtten og nyte godt av den selv).

Men nok om det. Det sentrale er at det verken er synd på oss eller at vi fratas muligheten for å ytre oss i det offentlige eller politiske rom. Tvert om. Vi har mye makt. Det er faktisk det som er problemet (for noen). Bare for å slå det fast én gang for alle: Det er ingen – ingen – politiske tenketanker som har bidratt til så mye politikkutforming på dette feltet som oss. Og for virkelig å gni det inn: Våre bidrag strekker seg også over norske grenser. Klart det kan ta nattesøvnen fra både den ene og den andre.

Tilbake til Lásse Kvernmo og hans tankebane:

Du vet jævlig godt hva du har skrevet og det er sikkert også det som gjør så jævlig vondt. Sover du godt om natta hvis et asylmottak i Tromsø brenner? Kan du gå til sengs med god samvittighet vel viten om at du ikke har vært med på å skape mer fremmedfrykt og hat?

Teksten er hentet fra Nordlys-journalist Skjalg Fjellheim sin åpne Facebookprofil og avsenderen er altså Kvernmo, som på sin side igjen sier på sin åpne Facebookprofil at han ikke har behov for at kommentaren anonymiseres. Så da har jeg bidratt til å offentliggjøre den.

Pen er Kvernmo-kommentaren ikke, ikke særlig presis heller da det så vidt meg bekjent ikke er ett eneste asylmottak som har brent i Norge utenom at beboerne selv har vært involvert, men den viser godt tankerekken. Regnestykket er enkelt:

Du har sagt noe feil (altså noe jeg er uenig i) + underbygget med en påstand som tjener avsenders budskap = du bidrar til fremmedfrykt og hat

Det interessant er derimot at Kvernmo synes å la seg opprøre over et innsendt innlegg som han ikke har fått publisert i Nordlys. Det synes både han og hans tilhengere er svært trist ut fra debatten på Kvernmos tråd. Men jeg skal tre behjelpelig til her også.

Faksimile fra Nordlys

Faksimile fra Nordlys

Bilde: Nordlys

Under tittelen «Nordlys og Hege Storhaug» blottlegger Kvernmo sin forargelse, sin kortslutning og sine mangelfulle kunnskaper om HRS og Hege Storhaug. La oss ta det avsnitt for avsnitt:

– Der tiltrengtes et blad som vil være en ærlig talsmann for smaafolks kår, sa Nordlys sin grunnlegger Alfred Eriksen.

Over 100 år etter har Nordlys tydeligvis bestemt seg for at islamkritikeren Hege Storhaug har “småfolkelige kår”. I kommentarer og i sosiale medier er Nordlys-kommentatorene Skjalg Fjellheim og Oddvar Nygård ivrige forsvarer av Human Rights Service-grunnleggeren. Hun er visstnok både marginalisert og sensurert.

A: Dette «ivrige forsvaret» fra Fjellheim og Nygård har jeg ikke registrert. Jeg har derimot registrert at de ikke kun har tatt behørig avstand, men de har begge vært nøye med å påpeke at de slett ikke er enige med oss i alt (noe neppe dronningen og kongen er heller, for å si det slik).

B: Storhaug har ikke grunnlagt HRS. Det er det jeg som har gjort.

C: Er hun «visstnok marginalisert og sensurert»? Dette er «visstnok» en tolkning. Men nei, hun er verken marginalisert eller sensurert, men i min tolkning står hun for meninger som (det jeg kaller) den fastslåste venstresiden ikke vil ha frem (i alle fall inntil nylig, en del har nok skiftet mening nå når folkevandringens konsekvenser begynner å bli så synlige).

Jeg skal være enig med Fjellheim og Nygård i to ting: Storhaug skal få bruke ytringsfriheten sin og kunne bevege seg fritt i samfunnet uten politibeskyttelse. Klagingen over at den siste boka hennes ikke ble antatt av seriøse forlag og viet lite oppmerksomhet, kjøper jeg ikke. Ingen av delene er en menneskerett. Det styres av alt fra faglig kvalitet til relevans og salgspotensial. Altså har ikke forlag tro på at de kan tjene penger på boka. Kanskje ser de ikke for seg at man sier god jul til hverandre med islamkritikk. Kanskje teller det at boka i all hovedsak er slaktet av fagekspertise på området.

A: Jeg takker for sjenerøsiteten for at Storhaug/vi skal få benytte ytringsfriheten og fri bevegelse.

B: Så til misforståelsen om at Storhaug bok «ikke ble antatt av seriøse forlag». Det er tøv. Storhaug valgte selvpubliseringsforlaget Kolofon fordi de andre forlagene bruker svært lang tid fra en bok er ferdig til den når ut til publikum (handler om rutiner og systemer). Storhaug ønsket ikke vente så lenge. Så hvem som «klager» på hva, vet jeg ikke, men jeg registrerte at Nygård hadde misforstått dette, noe Storhaug gjorde han oppmerksom på ved publisering. Dermed faller resten av Kvernmos «analyse» i dette avsnittet.

Interessant nok er den angivelige marginaliserte Hege Storhaug nevnt 356 ganger i norske aviser hittil i år, ifølge overvåkingsverktøyet Retriever. Human Rights Service er nevnt 183 ganger. I begge tilfeller er ikke nettartikler medregnet. Matematisk skulle det være dekning for å påstå at det blir minst en omtale daglig. Ikke dårlig for en som er kneblet og sensurert?

A: Ingen er kneblet og sensurert, noe faktisk Nygård prøver å forklare: Han illustrerer det med at Storhaug er haram (ikke tillatt i islam). Kvernmo beviser dette ytterligere med sine reaksjoner. (For øvrig synes jeg vi hadde litt lite Retriver-treff, det er notert på arbeidslisten til neste år).

Skal man tro Nordlys-kommentatorene er det noe alvorlig galt når ikke den såkalte samfunnseliten i Tromsø bruker lørdagen sammen med Frp og henne. Det gjorde Nordlys. De får min respekt for det. Men jeg kan ikke være enig i at en som får så mye medieomtale blir ignorert. Budskapet hennes er klokkereint og når frem, tross den angivelige marginaliseringen hun opplever.

A: Å påpeke fraværet av samfunnseliten er i mine øyne en relevant opplysning, men Kvernmo sin analyse er selvsagt den riktige? Men jeg må legge til: jeg tror ikke Kvernmo respekter Nordlys for sitt valg, jeg tror han aksepterer det. Selv det er jo ikke så verst.

B: Gnål, gnål – nei, Storhaug er ikke ignorert. Tvert om. Marginalisering er noe annet. I dette tilfellet er det ikke å ta meningene inn i fellesskapet. Jeg er enig i at budskapet hennes er klokkereint, men ikke at det når frem. Til det skapes det for mye støy i offentligheten av dem som mener å forstå budskapet, men som dessverre ikke tar seg tid til å høre det.

Jeg synes Fjellheim og Nygård har gode penner, men her har de tydeligvis forelsket seg i en som tør gå mot strømmen. Jeg liker det, men lik annen svermeri gjør det en blind. Ingen av Nordlys-kommentatorene har nevnt at Storhaug har fått solid og faglig begrunnet kritikk, og en rekke ganger blitt tatt på sengen for det. Mest alvorlig synes jeg det er at ingen i Nordlys-huset sier ett kritisk ord om at hun i Dagbladet 16. november skriver «Vårt lederskap skulle aldri tillatt etablering av moskeer». Religionsfrihet er fundamentert både i grunnloven vår og i FNs menneskerettserklæring. Jeg kommer aldri til å bli enig med en eneste iman, prest eller predikant. Men så lenge de driver sin tro innenfor loven verken kan eller bør vi forby det.

A: At Storhaug har «fått solid og faglig begrunnet kritikk, og en rekke ganger blitt tatt på sengen for det» er utenfor min rekkevidde. Men jeg antar at det siktes til Olav Elgvins anmeldelse i Morgenbladet, som under tittelen «Farvel, Storhaug» deles flittig i sosiale medier. Denne anmeldelsen er imøtegått av Pedersen på rights.no og jeg har ikke mye annet å legge til enn at Elgvin er en fin fyr (dog synes jeg tittelen var drøy, ikke minst av sikkerhetsgrunner), men som vitenskapsmann har den samme Elgvin et stykke igjen.

B: Tatt på sengen for hva?

C: Selektiv lesing av HRS/Storhaug er til det repeterende kjedelig (men artig nok er det som regel vi som beskyldes for det). Storhaugs innlegg i Dagbladet 16.november handler om akkurat det samme som Kvernmo forfekter. At de skal drive sin tro innenfor det norske lovverket. Storhaug sier at vi ikke skal finansiere totalitære krefter som arbeider for å avvikle det frie demokratiet. Hun forklarer at slike krefter har makt i suni- og sjiamoskeene i Norge og Europa, slik som Ahmed Akkari, avhopper-imamen fra flere danske moskeer åpent beskriver i sin bok Min afsked med islamismen (merk så at det står islamismen). Storhaugs poeng er at når islam organiseres (sunni, sjia) i moskeer, kommer sharia og lovskoler i front. Se også i Storhaugs bok om Storbritannias mange deobandi-moskeer basert på Maududis uhyrlige lære. Men dette ble kanskje for nyansert for Kvernmo? Altså det stikk motsatte at hva han beskylder Storhaug/oss for.

Misforstå meg ikke: Det er riktig og viktig å drive med religionskritikk, men det er urettferdig å bruke ekstrem islam som argument mot alle de som flykter fra det. Akkurat nå sitter det veldig mange nyankomne rundt i landet. De fleste av dem vil bli i Norge ganske lenge. Det er unge, gamle, barn og voksne. Vi har kun en forbanna plikt: Å gjøre vårt til at de blir integrert i samfunnet. Den veien blir lengre om vi bare gjør dem til terrorister og potensielle barbarer. Her kan jeg ikke se at Nordlys taler småkårsfolkets sak.

A: Ingen misforstår deg, du misforstår Storhaug. Jeg tror forklaringen er såre enkel: Du har ikke lest boken.

B: Bare en saksopplysning: I går oversendte vi en rekke integreringsforslag til Stortinget og flere blir det. Det er vår «forbanna plikt» utover vår samfunnsplikt med å være sammen med våre nye borgere. Men merk så at dette ikke er mennesker uten fri vilje som det automatisk er synd på. Det er også deres «forbannede plikt» å bli aktive samfunnsdeltakere. For øvrig skal Storhaug feire jul med pakistanere i år. Hva er ditt bidrag, Kvernmo? (Hun ber meg hilse og si at du er hjertelig velkommen til å møte dem om du skulle være en tur i Oslo).

De neste to avsnittene kan kommenteres sammen:

Hege Storhaug har vært i Tromsø fordi hun ble invitert av et regjeringsparti, hun omtales daglig i media og løftes fram av VG som kandidat til Årets navn. Hun er kanskje en ærlig talskvinne, men ikke lengre i småkarslige kår og bør imøtegås og tåle kritikk som andre.

Så spar oss for stakkarsliggjøringen av Hege Storhaug, kjære Nordlys. Men la oss stå sammen om at hun skal kunne mene og gå trygt der hun vil.

A: Noen har tungt for det. Det er ikke det minste synd på Storhaug. At hun fikk over 42.000 stemmer i Årets navn i VG beviser også det, men det interessante er jo at det får den fastlåste venstresiden til å spre rykter om at stemmeavgivningen må være manipulert. Ser man ikke selv hvor galt det blir? Utvilsomt tillegger man andre de egenskaper man selv er i besittelse av.

På Facebook har Kvernmo lagt til følgende:

PS: Dette innlegget fikk jeg i dag i retur fra Nordlys, men jeg vil på det sterkeste ta avstand fra at jeg er et offer for sensur og marginalisering. Jeg må som Storhaug og andre heller prøve å lage en enda mer treffende innlegg neste gang.

A: Nei, heller ikke du er noe offer.

B: Treffende innlegg fra deg er også velkommen på rights.no.