Statistikk

Asylsøkertall, uke 44 og med prognose

UDIs statistikk over registrerte asylankomster i uke 44 forteller om en økning på 27 prosent i forhold til uken før. I uke 43 kom 1.867, i forrige uke 2.365. Dermed inntar vi en ny asylankomstrekord på en uke. Økningen er størst for afghanere, fra 492 til 817, en økning på 66 prosent.

UDIs statistikk over registrerte asylankomster i uke 44 forteller om en økning på 27 prosent i forhold til uken før. I uke 43 kom 1.867, i forrige uke 2.365. Dermed inntar vi en ny asylankomstrekord på en uke. Økningen er størst for afghanere, fra 492 til 817, en økning på 66 prosent.

Skjermbilde 2015-11-02 17.26.30

De dataene UDI presenterte inntil nylig var månedsankomster. Nå har de gått over til ukesankomster som gir mulighet for raskere oppdatering på situasjonen all den tid det er store endringer i ankomster.

Det er uansett ikke helt enkelt å lage ukesankomster gjennom året da ukenummer ikke går opp i måneder, at starten og slutten på året ikke sammenfaller med uker o.l. Det er vel noe av grunnen til at vi ikke har sett at noen har gjort en slik sammenstilling. Men vi prøver her å vise den eksponentielle veksten vi har hatt de siste uker opp mot resten av året (og tidligere år). Videre er det trolig at at UDIs data har er etterslep, kanskje tildels er manglende og det kan være dobbeltregistreringer som blir korrigert i ettertid.

Vi har valgt å regne oss fram til ukesankomster for 2015. Vi har gjort det enkelt med å bare se på totale ankomster, og projisere dem framover for resten av året. Ut fra forskjellige sannsynlige utfall endte vi opp med figuren under.

Skjermbilde 2015-11-02 17.08.07

Med andre ord ser det ut som om vi for inneværende år kan havne på et sted mellom 40.000 – 60.000 asylsøkere med en slik metode. I Regjeringens tilleggsnummer regner de med 33.000, noe de også gjør for neste år.