Islam

Folkets Hus med noe nytt innhold

Det er unektelig noe spesielt i vår tid at det man forbinder med folkeopplysning, nasjonale markeringer, musikk, dans og nystekte vafler, nå huser krefter som vil avlive det samme husets ånd. Men akkurat som våre hjemlige politikere ikke bekymrer seg ideologisk for hvilke krefter som uten blygsel etableres på norsk jord, gjør heller ikke deres svenske kolleger det. Derfor åpnes Folkets Hus i Stockholm for en mann som vil kopiere den arabiske halvøyas tankesett for 1 400 år siden.

Med den ene hånden jobbes det med integrering, mens den andre hånden er en paralysert søvngjenger. Det skjer i Sverige, det skjer i Norge. Jeg tror vi trygt kan konstatere at dette er mønsteret Europa over. Det blir dog noe ekstra spesielt når Folkets Hus lar krefter som vil avlive hele ånden til samme hus, åpner dørene gjestfritt – i toleransens navn, muligens.

Folkets Hus i Stockholm går mot nye tider, kan man si.

Folkets Hus i Stockholm går mot nye tider, kan man si.

Per Gudmundson er en av Sveriges viktigste personer. Dag ut og dag inn gjør han den jobben svenske medier aller helst ikke ønsker å ta hendene bort i. Nå viser han hvem Stockholm-moskeen, saudifinansiert, ønsker velkommen i sine lokaler, og dertil altså Folkets Hus.  Det er således ingen overraskelse at ”predikanten” Kamal El-Mekki, foreskriver at nettopp saudiske straffelover må innføres i land som Sverige (og Norge og Europa som sådan ).  Halshugginger, avkapping av hender og føtter, innføring av slaveri, og avvikling av alle ”onde” ikkeislamske høytider.

Organisasjonen med det pene navnet Muslim Aid Sweden har også begjærlig hukket fatt i El-Mekki for at han skal tale i den åndelige skipbrudne forstaden Rinkeby. Är du redo för Ramadan 2015? Heter det i annonseringen for å trekke ungdommen til seg.

El-Mekki er altså i Sverige i anledning at ramadan snart er i gang. Hans uttalelser er godt  dokumenterte. Også Stocholms Unga Muslimer sender El-Mekki på scenen på sin ramadan kickoff.

Medarrangør er Islamiska Förbundet i Stockholm. Tidligere i år hadde de besøk av en av Islam Nets favoritter, Haitham al-Haddad, som førte til at de ble utestengt fra sentralorganisasjonen Sveriges Unga Muslimer. Det var da noe.

Bak flere av arrangementene med El-Mekki står det ekstreme instituttet Al Maghrib, som sender hatpredikanter også til Norge.  Stockholm-moskeen takker instituttet åpent på Facebook for å ha gitt dem tilgang på El-Mekki, skriver Gudmundson.

Også Kista Folkhögskola inviterer til flere dagers kurs med El-Mekki. Kurset skal avholdes i Norgesalen, sier det på Facebook

Så raskt som islam brer om seg i Norge og Skandinavia, kunne man antakelig startet opp en dagsavis og lett fylt sidene med vår tids nye tilstand.

Tittel på avisen kunne være: Forbrytelsen mot ungdommen.

Første lederartikkel kunne med hell tatt opp at politikere og medier nok ikke hadde sittet stille i båten hvis det var andre i brune skjorter som turnerte fritt på Sveriges (og Norges) scener.

Det hører med til denne historien at denne El-Mekki også har besøkt Norge, og igjen går sporene til Basim Ghozlan og Rabitamoskeen, her Rabitas Unges konferanse i 2012. Men husk at Ghozlan kjenner lite til slike hatpredikanter, og han er dessuten uenig i deres islamtokning:

– Jeg kjenner ikke alle, men noen av dem gir et strengere bilde av islam enn nødvendig, og fokuserer på feil ting på feil måte. De avfeier at prinsipper kan krysse hverandre, og velger ofte det strengeste, sier styreleder Basim Ghozlan i Rabita-moskeen.

Han avviser at både steining og dødsstraffene for utroskap, homofili og frafall er en del av islam, slik han og hans kretser forstår religionen.

– Jeg blir sint på den holdningen. De later som om det er dette som er islam, men poenget er ikke straffene i seg selv, sier Ghozlan.