Innvandring

15-månedersregelen suspenderes, som HRS sa måtte gjøres

Med de enorme asylankomstene vi nå opplever, og der mange «henger seg på» som ikke har beskyttelsesbehov, kunne dette føre til at ikke minst sistnevnte gruppe ville kunne ende opp med urettmessig permanent opphold i Norge. Dette skyldes 15-månedersregelen som sier at hvis saksgangen overstiger 15 måneder, skal søker gis…

Med de enorme asylankomstene vi nå opplever, og der mange «henger seg på» som ikke har beskyttelsesbehov, kunne dette føre til at ikke minst sistnevnte gruppe ville kunne ende opp med urettmessig permanent opphold i Norge. Dette skyldes 15-månedersregelen som sier at hvis saksgangen overstiger 15 måneder, skal søker gis permanent opphold. Denne regelen pekte HRS på måtte fjernes. Det vil regjeringen gjøre nå.

Dette kom frem på pressekonferansen i dag. 15-månersregleen «suspenderes», som det heter. Vi omtalte denne regelen i september etter kontakt med kilder i Politiets utlendingsenhet som advarte mot konsekvensene av denne reglen. Vi skrev om «asylkaoset»:

Nyankomne asylsøkere får mat og drikke.

Nyankomne asylsøkere får mat og drikke.

Det er UDI som behandler den enkelte asylsøknad. Det ligger i kortene at en forenklet registrering ikke gir noe som helst grunnlag for UDI til å behandle søknaden. Da slår regelen om 15 måneder inn: Etter forskriften § 8-2, som inntrådte i 2002, har man rett til oppholdstillatelse dersom man legger frem godkjent dokumentasjon om identitet og ikke kan lastes for at søknaden ikke er avgjort innen 15 måneder. Nå starter asylprosessen idet forenklet registrering er foretatt.

Kildene våre frykter at jungeltelegrafen også vil gå til de mange som ikke er reelle flyktninger i ulike europeiske land nå om at systemet vårt bryter sammen og at etter 15 måneder får man opphold.

Da Erna Solberg kl 12 i dag la frem det såkalte tilleggsnummeret, kom det frem at denne regelen ønsker Regjeringen å sette ut av kraft i den krisesituasjonen forvaltningen nå befinner seg i.

Ellers skal det i hovedsak gis midlertidig opphold til de med beskyttelsesbehov med tanke på retur når forholdene i hjemlandet har stabilisert seg, sier Regjeringen. Hvordan dette henger sammen med at det skal satses mer enn noen gang på bedre integrering, fremstår som en logisk brist. Hvorfor skal folk som skal returneres integreres, og hva skjer den dagen da returen eventuelt er en realitet? Vil vi se medienes oppslag av de velintegrerte som bør få bli?

Den totale kostnaden, «asylregningen», for neste år som fremkommer i budsjettet (tilleggsnummeret) er på nesten 10 milliarder kroner.

I tillegg skal Norge hente 1 500 asylsøkere fra Italia og Hellas neste to årene som del av EUs relokaliseringsplan. Vi får håpe at Jonas Gahr Støre har kontroll på de 8 000 syrerne som også skal hentes til Norge.