Malmö_asylsøkere

Kommunenes har ikke kapasitet til å forvalte asyltilstrømningen