Innvandring

Kvinner og barn er ”fritt vilt” på asylmottak

Det rapporteres om omfattende seksuelle overgrep på tysk asylmottak mot enslige kvinner og barn. Overgriperne er mannlige asylsøkere. Tyske kvinnegrupper advarer om utviklingen, og forteller at de antakelig bare kjenner til toppen av isfjellet. Over 70 prosent av asylsøkerne i Europa er menn, de fleste unge. Fra Tyskland heter det også at 80 prosent av asylsøkerne er muslimer.

Kvinnegruppene som i brevs form advarer politikerne om forholdene på asylmottak i byen Giessen i delstaten Hessen, omtales som seriøse. Brevet er sendt delstatsparlamentet. Beboere voldtas og tvangsprostitueres, heter det.

Videre sies det at kvinner er så redde at de sover med yttertøyet på, og de våger seg ikke på toalettet om natten. Ei heller er det trygt på asylmottakets område på dagtid.

Overgrepene er ikke enkelthendelser, understrekes det.

Også fra andre asylmottak i Tyskland lyder liknende beskrivelser. Da kan vi vel forvente oss at dette foregår Vest-Europa over nå.

Asyl-baronene i Hero tar ansvar?

Asyl-baronene i Hero tar ansvar? Faksimile Nettavisen

I Norge skal mottaks-giganten Hero opprette opp mot 20 nye mottakKanskje på tide at barn og enslige kvinner får egne mottak? Eller hvordan har Hero tenkt å sikre de enslige kvinnene og barna fra overgrep?

80 prosent av dem som søker asyl i Tyskland antas å være muslimer, et anslag som ikke er til debatt. Ifølge UNHCR var det 72 prosent menn blant dem som kom over Middelhavet første halvår, langt de fleste i alderen 18–35 år. Kun 15 prosent er barn, 13 prosent er kvinner. Fra Eurostat heter det nå at i andre kvartal oppga 21 prosent av alle som kom at de er syrere