Innvandring

Kun kristne flyktninger

Slovakia vil kun ta imot kristne syriske flyktninger. Vi er et kristent land, sier statsministeren, som frykter at muslimene vil forsøke å endre deres levemåte.

EU-landet Slovakia, med i overkant av 5 millioner innbyggere, grenser til Tsjekkia, Østerrike, Polen, Ukraina og Ungarn.

EU-landet Slovakia, med i overkant av 5 millioner innbyggere, grenser til Tsjekkia, Østerrike, Polen, Ukraina og Ungarn.

Slovakia, som ble EU-medlem i 2004, inngikk tidligere i år avtale med EU om å ta imot 200 syriske flyktninger da kvoten på 32.000 ble fordelt. I ettertid synes landet, som er på størrelse med Norge, å ha fått visse betenkeligheter.

Nå har de satt nye betingelser for de 200, nemlig at det kun skal være kristne. Slovakia ønsker med andre ord ikke å ta imot muslimer. Men det spørs vel om begrunnelsen blir like godt forstått:

– I Slovakia har vi ingen moskeer. Derfor vil vi kun velge kristne, sier Ivan Metik, som er talsmann for Slovakias innenriksdepartement, til Wall Street Journal, ifølge Nettavisen.no.

Statsminister Robert Fico er derimot mer klar i talen:

– Slovakia er et kristent land, og vi kunne ikke tåle en tilstrømning av 300.000-400.000 muslimske innvandrere som ville begynne å bygge moskeer over hele landet og forsøke å endre vår levemåte.

Dermed er Slovakia det landet, i alle fall så langt jeg har registrert, som setter spesifikke betingelser knyttet til religion for hvem som skal få opphold i landet. Men jeg betviler at de er det siste.

Så kan det selvsagt diskuteres om slike betingelser er bra eller dårlige, det kommer vel an på øyet som ser. Men statsminister Fico har erfaringene på sin side, jamfør all den offentlige oppmerksomheten som et lite mindretall av muslimer i de fleste europeiske land tiltrekker seg.

Samtidig kan det neppe bestrides at land kan uttrykke ønske om å opprettholde og videreutvikle egen kultur, og slik sett plukke ut dem som de selv mener passer best inn – slik som for eksempel Australia har gjort i årevis knyttet til personer med og uten utdanning.

For øvrig er vel kristne den gruppen som er mest forfulgt i disse områdene, og dermed en av de gruppene som har størst behov for beskyttelse, men som kjent er det ikke legitimt å snakke om.