Når media bare gidder…

Gefle Dagblad har etterlevd journalisters egenreklame og kikket de religiøse maktmenneskene nærmere i kortene. Dermed har de funnet omtrent alt det Aftenposten ikke klarte å finne den gangen de valgte å utrope Tawfiiq-moskeen som anti-ekstrem.

I 2009 fikk Sveriges Imam Förbund (SIF) 416.000 kroner fra staten for å «minske islamofobien og rasismen» i det svenske samfunnet. Det spørs om det hjalp.

Gefle Dagblad har etterlevd journalisters egenreklame og kikket de religiøse maktmenneskene nærmere i kortene. Dermed har de funnet omtrent alt det Aftenposten ikke klarte å finne den gangen de valgte å utrope Tawfiiq-moskeen som anti-ekstrem.

GefleDagbladFaksimile: Gefle Dagblad.

SIF har samme adresse som Gävles moské og en del av prosjektmidlene skulle gå til å skape den profesjonelle nettsiden muslim.se, hvis formål angivelig skulle være å fremstille «en faktabasert og saklig informasjon om islam» og å «skape broer mellom muslimer og ikke-muslimer». Det er for øvrig samme formål som vårt eget salafistiske Islam Net oppgir.

Nettsiden oppgir at to imamer hvorav den ene er imam i Gävle moské Abo Raad – som beskrives som en av «Europas kanskje mest fremste imamer» – og en annen i Göteborg er ansvarlige for innholdet.

Og den islamofobi-krympende broen mellom muslimer og ikke muslimer SIF og de to imamene bygget for pengene – ja, den ser sånn ut:

Enligt muslim.se är följande förbjudet:

– Att bli vän med icketroende och tycka om dem.

– Att bli medlemmar i de icketroendes samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.

– Att imitera dem i klädsel, utseende, tal, osv, eftersom det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras.

Ordet «kuffar» om ikke-muslimer brukes gjennomgående. Denne bruken og resten av innholdet er ifølge islamologen Jan Hjerpe betegnende for ekstremister:

– Det är ganska typiskt för högerwahhabism. Jag känner igen liknande formuleringar från de grupper som brukar kallas för deobandis, mera kända som taliban, säger Jan Hjerpe.

Ett av orden som återkommer på sidan är kuffar.

– Det är den tekniska termen för otrogen eller otacksam och är ett negativt ord. Traditionellt brukar man inte räkna kristna och judar som kuffar eftersom de är gudstroende. Så att använda kuffar så att det inkluderar dem, det är extremt, säger Jan Hjerpe.

I tillegg erklærer man – som norskbaserte Islam Net og blant andre Tawfiiq-moskéen – at det er dødsstraff for homofili. Enhver muslim som synger med i «Nå tennes tusen julelys» skal utelukkes fra islam.

Som i alle andre yrkesgrupper finnes det hederlige unntak blant journalister og Svenska Dagbladets Per Gudmundson skrev artikkelen Det skattefinansierade hatet i Sveriges Imam Förbund om SIFs brobyggende, antirasistiske nettside allerede i 2010.

Den aktuelle nettsiden ble lagt ned en gang ved årsskiftet 2014/15 og Gefle Dagblad har ikke fått noen forklaring på hvorfor.

När Gefle Dagblad ringer upp Gävles moskés kontaktperson Jalel Bel Haj och berättar varför vi vill prata med imamen Abo Raad får vi svaret:

– Vi har ingenting att tillägga, vi har ingenting att diskutera och vi vill inte prata, tack hej.

Kan det f.eks. tenkes at SIF og Gävle moské har kommet på bedre tanker?

Sannsynligvis ikke. Imam Abo Raad er der fremdeles og moskéen inviterer stadig radikale predikanter. En av dem er Ali Abdallah Al Ganas , som har hatt en toneangivende rolle i Gävle moskés ungdomsgruppe på Facebook, blant annet avholdt den viktige Eid-prekenen i moskéen – på oppdrag fra nettopp Raad – og administrert studiebesøk, i tillegg til at han jobber som fritidsleder på den muslimske førskolen Bilaal i Bomhus.

I januar skrev han følgende på Facebook om to menn som ble drept mens de kjempet for terrororganisasjonen Den islamske staten (IS):

«Vi ska ej beklaga eller klaga. Vi ska säga grattis till brodern och hans familj. Må Allah acceptera honom. Martyrskap är det som vår älskade profet önskade sig tre gånger»

Al Ganas ble umiddelbart suspendert fra jobben hos Bilaal, mens Gävle moské forsøkte å tone ned koblingene man har til ham:

GD har under två dagar sökt imam Raiyad al Duhan och Jalel Bel Haj, ordförande för Gävle islamiska center för en kommentar om Ali Al Ganas koppling till moskén. Men de har inte gått att nån via telefon och när vi åker till moskén får vi beskedet att de inte är där.

Själv säger Ali Al Ganas att han inte har någon officiell roll i nuläget. Under ett par månader var det visserligen han som ansvarade för att boka in studiebesök i moskén. Det var endast därför hans namn fanns med på hemsidan och borde ha plockats bort redan i december, menar han.

Men på «Al rashideens unga muslimer», moskéns Facebook-sida riktad till muslimska ungdomar i Gävle, har det lagts upp flera videoklipp med just Ali Al Ganas. Det första är från september 2014 där han förklarar själva syftet med sidan.

Den samme Al ganas hadde dette å si om terrorangrepet som etterlot 17 døde i Paris:

Enligt SVT publicerade han följande inlägg efter terrordåden mot tidningen Charlie Hebdo i Paris.

«Må Allahs frid och välsignelse vara över profeten Mohammed och må Allahs vrede och förnedring vara över de/den som gör narr av honom och de som tillåter det och de som håller tyst om det.»

– Ja, det har jag skrivit. Det visar att vi muslimer tar avstånd från de som kränker vår profet som muslimer älskar mest av allt annat efter gud såklart. Yttrandefrihet hör inte hemma för att kränka en hel nation, säger Ali Al Ganas.

Men vad menar du med att vrede och förnedring ska drabba?

– Det bör man göra mot dem som skadar islam och muslimer.

Men vad tycker du om det här dådet i Paris?

– Jag bor i Sverige så min åsikt spelar ingen stor roll. Men vi muslimer kan säga generellt att vi tar avstånd från att oskyldiga dödas – oavsett vilket syfte.

De unnvikende svarene er typisk for islamister. De tar aldri ansvar for sine personlige meninger eller holdningene de sprer. De er for at samfunnet skal styres av sharia-lover, også de mest barbariske som steining for utroskap, amputering for tyveri og pisking for nær sagt alt mulig, men forsikrer at de ikke vil innføre det akkurat her de – og ikke minst vi – tilfeldigvis bor.

Hvor betryggende er nå egentlig det forbeholdet?

I realiteten tyr islamister til det vi kan kalle å dra en Islam Net. Denne organisasjonens leder, Fahad Qureshi, mener oppriktig at en muslim ikke kan være mot dødsstraff, for da setter de seg opp mot Allah og hans profet og er dermed vantro. Organisasjonen går inn for alle aspekter av sharia med dens tilliggende herligheter. Men når det blir berettiget kritikk å få, da heter det plutselig:

Islam Net tar fullstendig avstand – uten forbehold – fra ethvert misbruk av hudood-straffene, uavhengig av om det gjelder steining, avkapping av hender, drap, eller hva enn det skulle være.

Javel, ja. Men hva er «misbruk» i dette tilfellet? Hudood-straffene inkluderer nettopp steining, amputasjon, pisking og dødstraff. Når disse straffene blir implementert i Qureshi & Co`s drømmesamfunn, så finnes det ikke noe misbruk. Bare bruk.

Denne måten å omgås sannheten på gjenfinnes i Al Ganas utsagn. Han har først sagt at den myrdede Charlie Hebdo-redaksjonen har «skadet islam og muslimer». Han hevder deretter at hans personlige mening ikke er relevant og fortsetter så med det beroligende «vi muslimer kan säga generellt att vi tar avstånd från att oskyldiga dödas». Som med Qureshis anvendelse av ordet «misbruk», er det Al Ganas bruk av «uskyldige» som er cluet her. Al Ganas har nemlig nettopp forklart at Charlie Hebdo-folket ikke var uskyldige, så han tar selvfølgelig ikke avstand fra drapene – hverken personlig eller religiøst – han mener det var berettiget.

Akkurat som Fahad Qureshi ikke tar avstand fra sharia og hudood-straffer. Tvert i mot ønsker ham det innført og praktisert i det som for ham og andre islamister er en ideell samfunnsordning.

Teknikken er så billig at selv et middels godt skolert barn kan gjennomskue den. Merkelig nok later det til at svært mange middels godt utdannede politikere og journalister ikke besitter den evnen, for hvis de gjorde, så hadde vi alle nå sluppet å høre og lese mer vrøvl om at det finnes ikke-voldelige islamister/islamisme. Det gjør det nemlig ikke. De holdningene Qureshis Islam Net, Tawfiiq-moskéen, Gävle-moskéen og andre i inn- og utland sprer vil uvegerlig ende i vold, ikke minst fordi de bekjenner seg til en renhetsideologi. De fleste som har åpnet en historiebok vet hvordan den påfølgende renselsen av samfunnet vil arte seg.

Og ofrene blir kvinner, barn, etniske, religiøse og seksuelle minoriteter og alle muslimer som ikke tenker som Qureshi og Al Ganas.

Men med en ikke ukjent strategi fjernet altså Gävle moskè Al Ganas navn raskt fra sine sider da media ble interessert, mens Gävle islamske senters nettside ble oppdatert med denne teksten:

«Gävles Islamiska Center kan inte ta ansvar för personliga åsikter från andra människor.

Vi förespråkar och tror på yttrandefriheten men tar på högsta allvar avstånd ifrån all typ av våld, kränkning eller annan typ av handling som på något sätt skadar våra medmänniskor.

Gävles Islamiska Center står för kärlek, respekt och frid för alla människor oavsett kön eller religiös tillhörighet. GIC uppmanar alla människor att stå upp för dessa riktlinjer för att skapa ett bättre samhälle för oss alla, med oss alla.»

Ja, det skal være sikkert og visst. Hvis du ikke er kvinne, forlater islam eller forulemper den islamske profeten Muhammed, da.

Senest i mai demonstrerte Gävle Islamske Senter sin «kjærlighet og respekt for alle mennesker uansett kjønn eller religiøs tilhørighet» ved å invitere den canadisk-somaliske hatpredikanten og sharia-tilhengeren Said Rageah for å forelese for menigheten. Han mener at kvinner bør holde seg i hjemmet, at det rimelig å idømme dødsstraff for å forlate islam eller forulempe Muhammed eller Jesus, at muslimer bør holde seg vekk fra ikke-muslimer og at det ikke er bra for muslimske barn å være hos ikke-muslimer mer enn en kort tid. Amen!

Hva behager – har`n virkelig sagt det? Du verden, det kjente i hvert fall ikke Gävle Islamske Senter noe til, altså.

Det er visst ganske vanlig for en rekke moskéer, organisasjoner og/eller såkalte kultursentre: man inviterer det man kaller velkjente predikanter, men som man tilsynelatende har forbausende lite kjennskap til – bortsett fra at den inviterte predikanten har tatt avstand fra de utsagnene innbyderen aldri har hørt om da, selvsagt – hver gang det blir påpekt og dokumentert hva d`herrer faktisk står for.

Til tross for at alle opplysninger som forteller hvem og hva de inviterte hatpredikantene er offentlig tilgjengelige, er dette et regelmessig tilbakevendende problem.

Skal tro hva det kan komme av?

Raad Al-Duhan är son till imamen Abo Raad och bekräftar att Said Rageah var i Gävles moské.

– Men det är inte moskén som har bjudit in honom utan det var flera somalier som gjorde det. Sen vet jag att Said vid något tillfälle tagit avstånd från sina tidigare radikala åsikter.

Gefle Dagblad har inte hittat information som stödjer påståendet att Said Rageah tagit avstånd från sina tidigare radikala uttalanden.

– Om han sagt så om kvinnan så är det inte något jag ställer mig bakom, säger Rague Ali Youssouf som engagerade sig i mottagandet av Said Rageah i Gävle.

Enligt Raad Al-Duhan ska föreläsningen i Gävle ha handlat om tålamod och moral.

– Gävle moské har ett tänk som är sunt och demokratiskt. Sånt snack förekommer aldrig här.

Försöker Gävles islamiska center ha koll på vilka som får predika i moskén?

– Den frågan måste du ställa till personerna inom Gävles islamiska center, säger Raad Al-Duhan.

Gefle Dagblad har inte lyckats få tag på någon från Gävles islamiska center. Däremot säger Rague Ali Youssouf att de fick ett godkännande av dem att bjuda in Said Rageah.

– Men jag har faktiskt aldrig hört om de uttalanden som du läser upp fast jag har lyssnat ganska mycket på honom, säger Rague Ali Youssouf.

Said Rageah tycker också att avrättning är ett rimligt straff för de som vill lämna islam eller förolämpar Mohammed eller Jesus (profet inom islam). Han vill också poängtera att man bör hålla sig ifrån icke-muslimer och att det inte är bra för barn att vara mer än en kort tid hos icke-muslimer.

– När vi bokade in honom var inte det här något vi visste om, säger Rague Ali Youssouf.

Samme Rageah – som er utdannet i Saudi Arabia og er tilhenger av wahhabismen, en retning av islam som frontkolliderer med de fleste vestlige verdier – skal under Sverige-besøket også ha forelest i Örebro, Borlänge och Eskilstuna. Moskémiljøet i Gävle er mao ikke alene om å sette pris på denne typen predikanter og islamtolkninger.

– Hva slags islam forkynnes i Gävle moské?, spør Gefle Dagblads lederskribent David Nyström.

Vi vet nok alle svaret på det. Spørsmålet er vel helst hvor mange og hvilke som forkynner det samme.

For det kan trygt fastslås at dersom den svenske stats 416.000 kroner har bidratt til noe, så er det å vise at en eventuell islamofobi ikke er direkte grunnløs. Noen av holdningene som spres fra islamistiske moskéer og moskémiljøer gir derimot riktig gode grunner til legitim bekymring og avsky. Det har ingen praktisk betydning at islamister hevder at de ikke vil innføre det her – i alle fall ikke for øyeblikket – sakens kjerne er at de vil innføre det, og de lærer opp andre til å ville det samme. Gad vite når våre politikere og medier skal ta det innover seg?

For det er så enkelt: Hvis du ikke blir bekymret eller føler av avsky for de holdningene islamistene sprer i sine moskéer eller organisasjoner og dermed resten av samfunnet, så er det faktisk deg det er noe galt med, ikke alle andre.