Schengen- og Dublin-avtalen på vei mot sammenbrudd?

EU-landene har så langt ikke blitt enig om en felles innsats overfor migrantkrisen ved Middelhavet. Det ble heller ikke oppnådd enighet om et kvotesystem for å fordele 60.000 innvandrere mellom EU-medlemmene. Hittil i år har hele 100.000 immigranter ankommet Italia og Hellas. Begge landene sliter med økonomien, har omfattende problemer…

EU-landene har så langt ikke blitt enig om en felles innsats overfor migrantkrisen ved Middelhavet. Det ble heller ikke oppnådd enighet om et kvotesystem for å fordele 60.000 innvandrere mellom EU-medlemmene. Hittil i år har hele 100.000 immigranter ankommet Italia og Hellas.

Begge landene sliter med økonomien, har omfattende problemer med å håndtere den enorme tilstrømningen fra Midtøsten og Afrika og insisterer på at resten av EU deler på byrden.

båtmigranter

Noen EU-land, som Tyskland og Østerrike, støtter planen om et kvotesystem, mens andre mener at migrantene ikke skal tvinges til å flytte til land hvor de ikke ønsker å bo. Storbritannia er derimot motstander av forslaget om kvoter og mener at migrantene bør sendes tilbake til hjemlandene.

EU-kommisæren for innvandring, Dimitris Avramopoulos, går inn for å tvinge medlemsstatene til å redistribuere 40.000 innvandrere.

The other 20,000 – many of them Syrian refugees – would be moved to Europe from UN refugee camps under a voluntary scheme, once their claims to asylum were proven to be genuine.

«Solidarity does not come in pieces,» Mr Avramopoulos said after the interior ministers’ talks in Luxembourg. «We made progress today, but we are not there yet.

«It’s time we looked beyond national interests and avoided the lowest common denominator, the bargaining and finger-pointing.»

He said the EU «tried a voluntary approach in the past and it didn’t work» – referring to an attempt to ease Malta’s migrant burden.

Ifølge Avramopoulos vil EU også prioritere å sende hjem flere innvandrere som oppholder seg ulovlig i Europa. Den nåværende returprosenten er på bare 33 prosent.

Frankrike anklager på sin side Italia for ikke å respektere EUs asylregler, men fordi Italia er et transittland hvor få av migrantene ønsker å bli, advarerer statsminster Matteo Renzi nå om at landet vil å utstede midlertidige visum til migranter som ønsker å dra videre inn i Europa dersom det ikke blir enighet om en avtale. Det ryktes også at italienske myndigheter vil nekte utenlandske marineskip å ilandsette migranter de plukker opp i Middelhavet på italiensk jord.

Senest tirsdag fjernet italiensk politi over 200 migranter fra Eritrea og Sudan som opphold seg i grenseområdet ved Venitmiglia, som ligger nær den franske riviera.

The Dublin Regulation says the EU country where migrants first arrive should deal with their asylum claims.

Going into the Luxembourg talks, French Interior Minister Bernard Cazeneuve said «we have to build solidarity for our Italian friends, and they have to build responsibility». Responsibility, he explained, must include «organising the return of irregular migrants».

Dette sier innenriksministerne i noen av EU-landene om saken:

Italy’s Angelino Alfano: We are working to avoid Europe’s political bankruptcy… The scene in Ventimiglia is a punch in Europe’s face. It’s the proof that migrants don’t come to Italy to stay in Italy, but to go to Europe.

UK’s Theresa May: We need to go after the criminal gangs who are plying this terrible, callous trade in human lives. We also need to break the link between people getting into the boats and reaching Europe. That means returning people to North Africa or elsewhere, to their home countries so they see there is no merit in this journey.

Ireland’s Frances Fitzgerald: We want to act in solidarity with other countries to deal with this humanitarian crisis. So we’ll be considering the range of alternatives today very seriously.

BBC: Mediterranean migrants: EU split over quota plan